آموزش بازرسی جوش

بازرسی جوش یکی از مهارت ‌های مهم در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت و ساز، کشتی ‌سازی و … است. بازرسان جوش وظیفه بررسی کیفیت اتصالات جوشکاری و تایید صحت و سلامت آن ها را بر عهده داشته و باید مهارت لازم در خصوص انواع روش ‌های جوشکاری و مکانیزم جوش را داشته باشند. به علت لزوم کاربرد گسترده جوشکاری در صنایع مختلف،  آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش صفر تا صد بازرسی فنی جوش را برگزار می کند.

در این دوره کارآموزان ابتدا با اصول انواع جوشکاری الکترود دستی، قوس فلز و تنگستن، پلاسما، شعله و … را یاد گرفته و می توانند فرایند جوشکاری، برشکاری و لحیم کاری سخت و نرم را به طور کامل کنترل نمایند. در ادامه دوره افراد بر اجرای صحیح آزمون های غیر مخرب و مخرب  نظارت خواهند شد و می توانند قطعات جوش داده شده را با کمک آزمون های مختلف عیب یابی کنند.

سپس شرکت کنندگان ضمن شناخت خواص انواع فلزات و تاثیر متغیر های جوشکاری بر ساختار فولاد، اصول متالورژی جوش و استاندارد های آن را یاد بگیرند. در ادامه مسیر افراد به طور عملی بر انطباق مواد پایه و مصرفی نظارت خواهند کرد و نقشه های جوشکاری را برای تسهیل فرایند بازرسی جوش تهیه می کنند. به علاوه سرفصل های تخصصی در مورد نحوه کنترل مشخصات دستورالعمل و تصدیق آن مطابق با الزامات آیین نامه تدریس خواهد شد تا شرکت کنندگان بتوانند آزمون های جوشکاری را به طور عملی اجرا کرده و بازرسی چشمی را انجام دهند. در نهایت کارآموزان با نحوه تفسیر و استخراج الزامات جوشکاری و هم چنین روند مستند سازی آشنا خواهند شد.

دوره آموزش بازرسی جوش پایتخت فناوری به زبان ساده و کاملا عملی تدریس شده و تمام علاقه مندان بالای 14 سال می توانند بدون گذراندن دوره پیش نیاز در این کلاس ثبت نام کنند. مطالب آموزشی این دوره توسط بهترین جوشکاران و تکنسین های فنی جوش از مقدماتی تا پیشرفته تدریس می شود از دیگر آموزش های مربوط به جوشکاری پایتخت فناوری می توان به آموزش جوشکاری، آموزش جوش co2 ،آموزش جوشکاری آرگون اشاره کرد.

ویدیو معرفی آموزش بازرسی جوش

دوره بازرسی جوش
آموزش بازرسی جوش

سرفصل های دوره بازرسی جوش

آموزش نظارت بر اجرای فرآیند های جوشكاری و برشكاری

آشنایی با اصطلاحات، تعاریف و مبانی عمومی جوشكاری

بررسی اصول جوشكاری اكسی استیلن (OAW)

آموزش جوشكاری قوس الكترود دستی (SMAW)

معرفی اصول جوشكاری قوس فلز  (GMAW) و قوس تنگستن با حفاظت گاز (GTAW)

شناخت اصول جوشكاری قوص زیرپودری(SAW)   و توپودری  (FCAW)

آشنایی با اصول جوشكاری قوس پلاسما (PAW)

یادگیری اصول جوشكاری های مقاومتی (RSEW ,RSW ,PW)

بررسی اصول جوشكاری زائده ای (SW)

معرفی اصول جوشكاری سرباره الكتریكی (ESW)

شناسایی اصول لحیم كاری سخت و نرم

آموزش اصول برشكاری با شعله (OFC)

آشنایی با اصول برشكاری با قوس كربن و هوا (A-CAC)

شناخت اصول برشكاری پلاسما (PAC)

بررسی پارامتر های موثر بر شرایط قوس و كیفیت جوش

یادگیری فرایند جوشكاری اكسی استیلن و قوس الكترود دستی

بررسی و كنترل انجام فرایند جوشكاری قـوس تنگسـتن و فلـز بـا گاز محافظ

آشنای با نحوه انجام فرایند برشكاری با شعله، قوس كـربن، هوا و پلاسما

كنترل انجام فرایند لحیم كاری سخت و نرم

آشنایی با نظارت بر اجرای آزمون های غیر مخرب

معرفی اصول آزمون مایع نافذ (PT)

آشنایی با اصول آزمون ذرات مغناطیسی (MT)

شناخت اصول آزمون فراصوتی (UT)  و پرتو نگاری (RT)

بررسی اصول آزمون جریان گردابی (ET)  و نشت (LT)

بررسی اصول انتخاب آزمون های غیر مخرب بر اساس مشخصـات، شرایط و حساسیت قطعه

شناخت استاندارد های مربوط به آزمون غیر مخرب در بازرسی جوش

نحوه انتخاب روش مناسب آزمون غیر مخرب بر اساس مشخصـات، شرایط و حساسیت قطعه

چگونگی عیب یابی قطعات جوش شده با آزمون مایع نافذ  و ذرات مغناطیسی

آشنایی با مراحل عیب یابی قطعات جوش شده با آزمون فرا صوتی

روش تفسیر فیلم های پرتو نگاری

یادگیری كنترل دستورالعمل آزمون غیر مخرب

آموزش شیوه ارزیابی، تصمیم گیری و اعلام نظر قطعی در مورد عیوب

یادگیری نظارت بر اجرای آزمون های مخرب

 

آشنایی با آزمون كشش، خمش و ضربه

شناخت اصول آزمون شكست شیاری، سختی سنجی و شكست گوشه

بررسی اصول آزمون میكرو حكاكی (متالوگرافی) و ماكرو حكاكی

معرفی استاندارد های مربوط به آزمون های مخرب در بازرسی جوش

آشنایی با كاربرد آزمون های مخرب (در تصدیق مواد پایه و مصـرفی، انطباق مشخصات دستورالعمل جوش با سند تایید دستورالعمل ، تایید صلاحیت جوشكار)

نحوه نظارت و تصدیق اجرای آزمون كشش، خمش و ضربه

آموزش روش نظارت و تصدیق آزمون شكست شیاری

معرفی چگونگی نظارت و تصدیق آزمون سختی سنجی

یادگیری نظارت و تصدیق آزمون شكست گوشه

نظارت و تصدیق آزمون میكرو حكاكی (متالوگرافی)  و ماكرو حكاكی

بررسی اصول متالورژی جوش

آشنایی با ساختار فلزات و آلیاژ ها

شناخت خواص فلزات

معرفی نمودار فازی آهن

آموزش ساختار كربن و انواع فلزها و ساختار های تعـادلی و انواع فولاد های غیر تعادلی

معرفی انواع عملیات حرارتی و تاثیر آن ها

آشنایی با مفهوم جوش پذیری و متالورژی جوش فولاد ها

یادگیری مفهوم حرارت ورودی، تاثیر آن و متغیر های موثر بر آن

معرفی منطقه متاثر از حرارت  (HAZ)و تحولات آن

آموزش توزیع حرارت، تنش های پسماند و متغیره ای موثر بر آن

بررسی متالورژی جوش فولاد های زنگ نزن و نمودار شفلر

معرفی متغیر های موثر جوشكاری بر ساختار و خواص قطعه و اهمیت كنترل آن ها

بررسی تاثیر متغیر های جوشكاری بر ساختار فولاد

بررسی منطقه متاثر از حـرارت قطعـات فـولادی جوشـكاری شده

نحوه انتخاب پیشگرم و عملیات حرارتی پـس از جوشـكاری بـرای جوشكاری قطعات فولادی بر اساس استاندارد های مرتبط

آموزش نظارت بر انطباق مواد پایه و مصرفی

معرفی استاندارد های مشخصات و رده بندی فلزات پایه

بررسی روش های تصدیق انطباق فلزات پایه

آشنایی با روش های انبارش، شناسایی و قابلیت رهگیری فلزات پایه

معرفی استاندارد های مشخصات و طبقه بندی مواد مصرفی

یادگیری روش های تصدیق انطباق، انبارش و جابجایی مواد مصرفی

آموزش مفهوم سازگاری فلز پایه و فلز پر كننده

اهمیت انطباق مواد و تاثیر آن بـر كیفیـت، كـارآیی و ایمنـی محصول نهایی

نحوه تصدیق انطباق فلز پایه بـا مقایسـه نتـایج آزمـون و الزامـات استاندارد مشخصات محصول

روش تصدیق انطباق ماده مصرفی با مقایسه نتایج آزمون و الزامات استاندارد مشخصات محصول

آموزش شیوه تصدیق سازگاری فلز پایه و فلز پر كننده

نمایش بیشتر

تفسیر نقشه های جوشكاری و آزمون های غیر مخرب

معرفی انواع جوش  و اتصالات جوشی

شناخت انواع آماده سازی لبه ها

بررسی وضعیت های جوشكاری در ورق و لوله

شناسایی علایم و نشانه های جوشكاری در نقشه

بررسی ابعاد در نقشه های جوشكاری

آشنایی با علایم و نشانه های آزمون های غیر مخرب در نقشه

یادگیری نقشه های راهنمای جوش و آزمون غیر مخرب (Weld Map & NDT Map) و خواندن آن ها

چگونگی تهیه نقشه راهنمای جوش و آزمون های غیر مخرب

روش استفاده از نقشه های راهنما جهـت تسـهیل فرآینـد بازرسـی جوش

آموزش كنترل مشخصات دستورالعمل جوش و تصدیق انطباق آن ها با سند تایید دستورالعمل

آشنایی با ساختار مشخصات دستورالعمل جوشكاری (WPS) و الزامـات محتوای آن بر اساس آیین نامه ها

معرفی انواع دستورالعمل های جوشكاری (PQR) بر مبنای روش تایید )دارای سند تایید، پیش پذیرفته و استاندارد(

بررسی متغیر های اساسی، غیر اساسی و مشروط

شناخت آزمون های مورد نیاز برای تایید دستورالعمل و الزامات آن ها

بررسی استاندارد های مربوط به تایید دستورالعمل جوشكاری

نحوه كنترل انطباق مندرجات دسـتورالعمل جوشـكاری بـا الزامـات آیین نامه  و بررسی نتایج آزمایش های آن هـا

بررسی روش كنترل و تصدیق انطباق دستورالعمل جوشكاری با سند تاییـد دستورالعمل

آموزش اصول كنترل و تصدیق انطباق دستورالعمل هـای پـیش پذیرفتـه و استاندارد با الزامات مربوطه

نحوه اجرای آزمون و تایید صلاحیت جوشكاران

 

آشنایی با روش اجرا و مشخصات آزمون جوشكار

معرفی آزمون های مورد نیاز برای تایید صلاحیت جوشكار و الزامات آن ها

بررسی محدوده صلاحیت جوشكار بر مبنای متغیر های آزمون

شناخت استاندارد های مربوط به تایید دستورالعمل جوشكاری

نحوه اجرای آزمون جوشكار و اعلام نتیجه بازرسی چشمی نمونه

شیوه كنترل و تصدیق انطباق محـدوده صـلاحیت جوشـكار بـرای اجرای یك دستورالعمل جوشكاری

بررسی اصول برنامه ریزی و اجرای بازرسی چشمی

معرفی شرایط محیطی و دسترسی و الزامات اجرای بازرسی چشمی(VT)

بررسی مراحل بازرسی چشمی و فعالیت های اجرایی هر مرحله

شناخت انواع تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی

معرفی انواع ناپیوستگی های جوش

بررسی استاندارد های ارزیابی و تعیین معیار پذیرش ناپیوستگی ها

آموزش روش بازرســی چشــمی قطعــات قبــل، بعــد و درحــین عملیــات جوشكاری با استفاده از ابزار و تجهیزات

یادگیری نحوه عیب یابی قطعات جوشكاری شده

بررسی اصول ارزیابی ناپیوستگی ها بر اساس استاندارد و آیین نامه

تفسیر و استخراج الزامات جوشكاری و بازرسی جوش از آیین نامه

آشنایی با ساختار كلی استانداردهای آیین نامه ای (Code)

بررسی الزامات طراحی، اجـرا و بازرسـی جـوش در یـك آیـین نامـه انتخابی

آموزش نحوه رعایت الزامـات اسـتاندارد در دسـتورالعمل هـا و رویـه هـا و كنترل انطباق شرایط اجرا با آن ها

بررسی و تطبیق مفاد مستندات جوشكاری بـا الزامـات آیـین نامه

آموزش نظارت بر اجرا ی قوانین ایمنی هنگام جوشكاری و برشكاری

 

بررسی منابع مخاطرات در جوشكاری و برشكاری

شناخت الزامات ایمنی هنگام جوشكاری و برشكاری

معرفی وسایل حفاظت فردی مربوط به جوشكاری و برشكاری

آشنایی با قوانین ایمنی كار با سیلندر های گاز

آشنایی با قوانین ایمنی كار در ارتفاع، فضا های بسته و محصور

بررسی استاندارد های مرتبط با ایمنی جوشكاری و برشكاری

نحوه تهیه مجوز كار برای فعالیت جوشكاری و برشكاری

آموزش روش كنترل موارد ایمنی فعالیت جوشـكاری و برشـكاری در حـال اجرا

نحوه كنترل رویه های اجرایی مربوط به جوشكاری

بررسی الزامات مربوط به جوشكاری در قرارداد

شناخت الزامــات مربــوط بــه كنتــرل كیفیــت و تضــمین كیفیــت (QC/QA)

آموزش مراحل طرح ریزی برنامه كنترل كیفیت (QCP) و برنامه بازرسی و آزمون (ITP)

نحوه نظارت بر سیستم های تضمین كیفیت

معرفی استاندارد الزامات كیفیتی جوشكاری ذوبی مواد فلزی (ISIR 3834)

تهیه برنامه بازرسی و آزمون

بررسی انطباق مفاد قرارداد با اصول مربوط و پیشنهاد فروشنده

بررســی عــدم انطبــاق هــای بــالقوه نســبت بــه سیســتم تضمین/مدیریت كیفیت در مجموعه بازرسی جوش

یادگیری مستند سازی

آشنایی با اصول و قوانین تهیه گزارش بازرسی فنی

معرفی سیستم بایگانی و طبقه بندی مستندات و اصول تهیه كتابچه نهایی

نحوه تهیه گزارش بازرسی

آموزش طبقه بندی مستندات و تهیه كتابچه نهایی پروژه جوشكاری

نحوه كنتـرل و تطبیـق نمـودار عملیـات حرارتـی بـا دسـتورالعمل مربوطه

چگونگی كنترل سوابق تایید دستورالعمل جوشكاری و سوابق آزمون جوشكار

نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در دوره آموزش بازرسی فنی جوش می آموزید:

 • مهارت نظارت بر اجراي فرآيند هاي جوشكاري و برشكاري
 • مهارت نظارت بر اجراي آزمون هاي غير مخرب و مخرب
 • مهارت بررسي اصول متالورژي جوش
 • مهارت نظارت بر انطباق مواد پايه و مصرفي
 • مهارت تفسير نقشه هاي جوشكاري و آزمون هاي غير مخرب
 • مهارت كنترل مشخصات دستورالعمل جوش و تصديق انطباق آن ها با سند تاييد دستورالعمل
 • مهارت اجراي آزمون و تاييد صلاحيت جوشكاران
 • مهارت اصول برنامه ريزي و اجراي بازرسي چشمي
 • مهارت تفسير و استخراج الزامات جوشكاري و بازرسي جوش از آيين نامه
 • مهارت نظارت بر اجراي قوانين ايمني هنگام جوشكاري و برشكاري
 • مهارت كنترل رويه هاي اجرايي مربوط به جوشكاري
 • مهارت مستند سازي

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش بازرسی جوش

شهریه آموزش بازرسی جوش هزینه دوره: 23/300/000 تومان هزینه با تخفیف: 17/000/000 تومان دوره خصوصی: 25/000/000 تومان

محبوب ترین دوره های دپارتمان جوشکاری پایتخت فناوری

دیدگاه ها

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543