آموزش بازرسی جوش

بازرسی جوش یکی از مهارت ‌های مهم در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت و ساز، کشتی ‌سازی و … است. بازرسان جوش وظیفه بررسی کیفیت اتصالات جوشکاری و تایید صحت و سلامت آن ها را بر عهده داشته و باید مهارت لازم در خصوص انواع روش ‌های جوشکاری و مکانیزم جوش را داشته باشند. به علت لزوم کاربرد گسترده جوشکاری در صنایع مختلف،  آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش صفر تا صد بازرسی فنی جوش را برگزار می کند.

در این دوره کارآموزان ابتدا با اصول انواع جوشکاری الکترود دستی، قوس فلز و تنگستن، پلاسما، شعله و … را یاد گرفته و می توانند فرایند جوشکاری، برشکاری و لحیم کاری سخت و نرم را به طور کامل کنترل نمایند. در ادامه دوره افراد بر اجرای صحیح آزمون های غیر مخرب و مخرب  نظارت خواهند شد و می توانند قطعات جوش داده شده را با کمک آزمون های مختلف عیب یابی کنند.

سپس شرکت کنندگان ضمن شناخت خواص انواع فلزات و تاثیر متغیر های جوشکاری بر ساختار فولاد، اصول متالورژی جوش و استاندارد های آن را یاد بگیرند. در ادامه مسیر افراد به طور عملی بر انطباق مواد پایه و مصرفی نظارت خواهند کرد و نقشه های جوشکاری را برای تسهیل فرایند بازرسی جوش تهیه می کنند. به علاوه سرفصل های تخصصی در مورد نحوه کنترل مشخصات دستورالعمل و تصدیق آن مطابق با الزامات آیین نامه تدریس خواهد شد تا شرکت کنندگان بتوانند آزمون های جوشکاری را به طور عملی اجرا کرده و بازرسی چشمی را انجام دهند. در نهایت کارآموزان با نحوه تفسیر و استخراج الزامات جوشکاری و هم چنین روند مستند سازی آشنا خواهند شد.

دوره آموزش بازرسی جوش پایتخت فناوری به زبان ساده و کاملا عملی تدریس شده و تمام علاقه مندان بالای 14 سال می توانند بدون گذراندن دوره پیش نیاز در این کلاس ثبت نام کنند. مطالب آموزشی این دوره توسط بهترین جوشکاران و تکنسین های فنی جوش از مقدماتی تا پیشرفته تدریس می شود

از دیگر آموزش های مربوط به جوشکاری پایتخت فناوری می توان به آموزش جوشکاری، آموزش جوش co2 ،آموزش جوشکاری آرگون اشاره کرد.

دوره بازرسی جوش
آموزش بازرسی جوش

سرفصل های دوره بازرسی جوش

آموزش نظارت بر اجرای فرآیند های جوشكاری و برشكاری

آشنایی با اصطلاحات، تعاریف و مبانی عمومی جوشكاری

بررسی اصول جوشكاری اكسی استیلن (OAW)

آموزش جوشكاری قوس الكترود دستی (SMAW)

معرفی اصول جوشكاری قوس فلز  (GMAW) و قوس تنگستن با حفاظت گاز (GTAW)

شناخت اصول جوشكاری قوص زیرپودری(SAW)   و توپودری  (FCAW)

آشنایی با اصول جوشكاری قوس پلاسما (PAW)

یادگیری اصول جوشكاری های مقاومتی (RSEW ,RSW ,PW)

بررسی اصول جوشكاری زائده ای (SW)

معرفی اصول جوشكاری سرباره الكتریكی (ESW)

شناسایی اصول لحیم كاری سخت و نرم

آموزش اصول برشكاری با شعله (OFC)

آشنایی با اصول برشكاری با قوس كربن و هوا (A-CAC)

شناخت اصول برشكاری پلاسما (PAC)

بررسی پارامتر های موثر بر شرایط قوس و كیفیت جوش

یادگیری فرایند جوشكاری اكسی استیلن و قوس الكترود دستی

بررسی و كنترل انجام فرایند جوشكاری قـوس تنگسـتن و فلـز بـا گاز محافظ

آشنای با نحوه انجام فرایند برشكاری با شعله، قوس كـربن، هوا و پلاسما

كنترل انجام فرایند لحیم كاری سخت و نرم

آشنایی با نظارت بر اجرای آزمون های غیر مخرب

معرفی اصول آزمون مایع نافذ (PT)

آشنایی با اصول آزمون ذرات مغناطیسی (MT)

شناخت اصول آزمون فراصوتی (UT)  و پرتو نگاری (RT)

بررسی اصول آزمون جریان گردابی (ET)  و نشت (LT)

بررسی اصول انتخاب آزمون های غیر مخرب بر اساس مشخصـات، شرایط و حساسیت قطعه

شناخت استاندارد های مربوط به آزمون غیر مخرب در بازرسی جوش

نحوه انتخاب روش مناسب آزمون غیر مخرب بر اساس مشخصـات، شرایط و حساسیت قطعه

چگونگی عیب یابی قطعات جوش شده با آزمون مایع نافذ  و ذرات مغناطیسی

آشنایی با مراحل عیب یابی قطعات جوش شده با آزمون فرا صوتی

روش تفسیر فیلم های پرتو نگاری

یادگیری كنترل دستورالعمل آزمون غیر مخرب

آموزش شیوه ارزیابی، تصمیم گیری و اعلام نظر قطعی در مورد عیوب

یادگیری نظارت بر اجرای آزمون های مخرب

 

آشنایی با آزمون كشش، خمش و ضربه

شناخت اصول آزمون شكست شیاری، سختی سنجی و شكست گوشه

بررسی اصول آزمون میكرو حكاكی (متالوگرافی) و ماكرو حكاكی

معرفی استاندارد های مربوط به آزمون های مخرب در بازرسی جوش

آشنایی با كاربرد آزمون های مخرب (در تصدیق مواد پایه و مصـرفی، انطباق مشخصات دستورالعمل جوش با سند تایید دستورالعمل ، تایید صلاحیت جوشكار)

نحوه نظارت و تصدیق اجرای آزمون كشش، خمش و ضربه

آموزش روش نظارت و تصدیق آزمون شكست شیاری

معرفی چگونگی نظارت و تصدیق آزمون سختی سنجی

یادگیری نظارت و تصدیق آزمون شكست گوشه

نظارت و تصدیق آزمون میكرو حكاكی (متالوگرافی)  و ماكرو حكاكی

بررسی اصول متالورژی جوش

آشنایی با ساختار فلزات و آلیاژ ها

شناخت خواص فلزات

معرفی نمودار فازی آهن

آموزش ساختار كربن و انواع فلزها و ساختار های تعـادلی و انواع فولاد های غیر تعادلی

معرفی انواع عملیات حرارتی و تاثیر آن ها

آشنایی با مفهوم جوش پذیری و متالورژی جوش فولاد ها

یادگیری مفهوم حرارت ورودی، تاثیر آن و متغیر های موثر بر آن

معرفی منطقه متاثر از حرارت  (HAZ)و تحولات آن

آموزش توزیع حرارت، تنش های پسماند و متغیره ای موثر بر آن

بررسی متالورژی جوش فولاد های زنگ نزن و نمودار شفلر

معرفی متغیر های موثر جوشكاری بر ساختار و خواص قطعه و اهمیت كنترل آن ها

بررسی تاثیر متغیر های جوشكاری بر ساختار فولاد

بررسی منطقه متاثر از حـرارت قطعـات فـولادی جوشـكاری شده

نحوه انتخاب پیشگرم و عملیات حرارتی پـس از جوشـكاری بـرای جوشكاری قطعات فولادی بر اساس استاندارد های مرتبط

آموزش نظارت بر انطباق مواد پایه و مصرفی

معرفی استاندارد های مشخصات و رده بندی فلزات پایه

بررسی روش های تصدیق انطباق فلزات پایه

آشنایی با روش های انبارش، شناسایی و قابلیت رهگیری فلزات پایه

معرفی استاندارد های مشخصات و طبقه بندی مواد مصرفی

یادگیری روش های تصدیق انطباق، انبارش و جابجایی مواد مصرفی

آموزش مفهوم سازگاری فلز پایه و فلز پر كننده

اهمیت انطباق مواد و تاثیر آن بـر كیفیـت، كـارآیی و ایمنـی محصول نهایی

نحوه تصدیق انطباق فلز پایه بـا مقایسـه نتـایج آزمـون و الزامـات استاندارد مشخصات محصول

روش تصدیق انطباق ماده مصرفی با مقایسه نتایج آزمون و الزامات استاندارد مشخصات محصول

آموزش شیوه تصدیق سازگاری فلز پایه و فلز پر كننده

نمایش بیشتر

تفسیر نقشه های جوشكاری و آزمون های غیر مخرب

معرفی انواع جوش  و اتصالات جوشی

شناخت انواع آماده سازی لبه ها

بررسی وضعیت های جوشكاری در ورق و لوله

شناسایی علایم و نشانه های جوشكاری در نقشه

بررسی ابعاد در نقشه های جوشكاری

آشنایی با علایم و نشانه های آزمون های غیر مخرب در نقشه

یادگیری نقشه های راهنمای جوش و آزمون غیر مخرب (Weld Map & NDT Map) و خواندن آن ها

چگونگی تهیه نقشه راهنمای جوش و آزمون های غیر مخرب

روش استفاده از نقشه های راهنما جهـت تسـهیل فرآینـد بازرسـی جوش

آموزش كنترل مشخصات دستورالعمل جوش و تصدیق انطباق آن ها با سند تایید دستورالعمل

آشنایی با ساختار مشخصات دستورالعمل جوشكاری (WPS) و الزامـات محتوای آن بر اساس آیین نامه ها

معرفی انواع دستورالعمل های جوشكاری (PQR) بر مبنای روش تایید )دارای سند تایید، پیش پذیرفته و استاندارد(

بررسی متغیر های اساسی، غیر اساسی و مشروط

شناخت آزمون های مورد نیاز برای تایید دستورالعمل و الزامات آن ها

بررسی استاندارد های مربوط به تایید دستورالعمل جوشكاری

نحوه كنترل انطباق مندرجات دسـتورالعمل جوشـكاری بـا الزامـات آیین نامه  و بررسی نتایج آزمایش های آن هـا

بررسی روش كنترل و تصدیق انطباق دستورالعمل جوشكاری با سند تاییـد دستورالعمل

آموزش اصول كنترل و تصدیق انطباق دستورالعمل هـای پـیش پذیرفتـه و استاندارد با الزامات مربوطه

نحوه اجرای آزمون و تایید صلاحیت جوشكاران

 

آشنایی با روش اجرا و مشخصات آزمون جوشكار

معرفی آزمون های مورد نیاز برای تایید صلاحیت جوشكار و الزامات آن ها

بررسی محدوده صلاحیت جوشكار بر مبنای متغیر های آزمون

شناخت استاندارد های مربوط به تایید دستورالعمل جوشكاری

نحوه اجرای آزمون جوشكار و اعلام نتیجه بازرسی چشمی نمونه

شیوه كنترل و تصدیق انطباق محـدوده صـلاحیت جوشـكار بـرای اجرای یك دستورالعمل جوشكاری

بررسی اصول برنامه ریزی و اجرای بازرسی چشمی

معرفی شرایط محیطی و دسترسی و الزامات اجرای بازرسی چشمی(VT)

بررسی مراحل بازرسی چشمی و فعالیت های اجرایی هر مرحله

شناخت انواع تجهیزات و ابزار بازرسی چشمی

معرفی انواع ناپیوستگی های جوش

بررسی استاندارد های ارزیابی و تعیین معیار پذیرش ناپیوستگی ها

آموزش روش بازرســی چشــمی قطعــات قبــل، بعــد و درحــین عملیــات جوشكاری با استفاده از ابزار و تجهیزات

یادگیری نحوه عیب یابی قطعات جوشكاری شده

بررسی اصول ارزیابی ناپیوستگی ها بر اساس استاندارد و آیین نامه

تفسیر و استخراج الزامات جوشكاری و بازرسی جوش از آیین نامه

آشنایی با ساختار كلی استانداردهای آیین نامه ای (Code)

بررسی الزامات طراحی، اجـرا و بازرسـی جـوش در یـك آیـین نامـه انتخابی

آموزش نحوه رعایت الزامـات اسـتاندارد در دسـتورالعمل هـا و رویـه هـا و كنترل انطباق شرایط اجرا با آن ها

بررسی و تطبیق مفاد مستندات جوشكاری بـا الزامـات آیـین نامه

آموزش نظارت بر اجرا ی قوانین ایمنی هنگام جوشكاری و برشكاری

 

بررسی منابع مخاطرات در جوشكاری و برشكاری

شناخت الزامات ایمنی هنگام جوشكاری و برشكاری

معرفی وسایل حفاظت فردی مربوط به جوشكاری و برشكاری

آشنایی با قوانین ایمنی كار با سیلندر های گاز

آشنایی با قوانین ایمنی كار در ارتفاع، فضا های بسته و محصور

بررسی استاندارد های مرتبط با ایمنی جوشكاری و برشكاری

نحوه تهیه مجوز كار برای فعالیت جوشكاری و برشكاری

آموزش روش كنترل موارد ایمنی فعالیت جوشـكاری و برشـكاری در حـال اجرا

نحوه كنترل رویه های اجرایی مربوط به جوشكاری

بررسی الزامات مربوط به جوشكاری در قرارداد

شناخت الزامــات مربــوط بــه كنتــرل كیفیــت و تضــمین كیفیــت (QC/QA)

آموزش مراحل طرح ریزی برنامه كنترل كیفیت (QCP) و برنامه بازرسی و آزمون (ITP)

نحوه نظارت بر سیستم های تضمین كیفیت

معرفی استاندارد الزامات كیفیتی جوشكاری ذوبی مواد فلزی (ISIR 3834)

تهیه برنامه بازرسی و آزمون

بررسی انطباق مفاد قرارداد با اصول مربوط و پیشنهاد فروشنده

بررســی عــدم انطبــاق هــای بــالقوه نســبت بــه سیســتم تضمین/مدیریت كیفیت در مجموعه بازرسی جوش

یادگیری مستند سازی

آشنایی با اصول و قوانین تهیه گزارش بازرسی فنی

معرفی سیستم بایگانی و طبقه بندی مستندات و اصول تهیه كتابچه نهایی

نحوه تهیه گزارش بازرسی

آموزش طبقه بندی مستندات و تهیه كتابچه نهایی پروژه جوشكاری

نحوه كنتـرل و تطبیـق نمـودار عملیـات حرارتـی بـا دسـتورالعمل مربوطه

چگونگی كنترل سوابق تایید دستورالعمل جوشكاری و سوابق آزمون جوشكار

نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در دوره آموزش بازرسی فنی جوش می آموزید:

 • مهارت نظارت بر اجراي فرآيند هاي جوشكاري و برشكاري
 • مهارت نظارت بر اجراي آزمون هاي غير مخرب و مخرب
 • مهارت بررسي اصول متالورژي جوش
 • مهارت نظارت بر انطباق مواد پايه و مصرفي
 • مهارت تفسير نقشه هاي جوشكاري و آزمون هاي غير مخرب
 • مهارت كنترل مشخصات دستورالعمل جوش و تصديق انطباق آن ها با سند تاييد دستورالعمل
 • مهارت اجراي آزمون و تاييد صلاحيت جوشكاران
 • مهارت اصول برنامه ريزي و اجراي بازرسي چشمي
 • مهارت تفسير و استخراج الزامات جوشكاري و بازرسي جوش از آيين نامه
 • مهارت نظارت بر اجراي قوانين ايمني هنگام جوشكاري و برشكاري
 • مهارت كنترل رويه هاي اجرايي مربوط به جوشكاري
 • مهارت مستند سازي

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه ها

سوالات متداول

ما در آموزشگاه فنی و حرفه ای پایتخت فناوری، دوره آموزش بازرسی فنی جوش را برگزار می کنیم. این دوره به شما کمک می کند تا مهارت های لازم در زمینه بازرسی جوش و کنترل کیفیت قطعات جوشکاری شده را فرا گرفته و در این حرفه موفق شوید. با اخذ گواهینامه بین المللی دو زبانه این دوره، در های موفقیت در صنایع مختلف در سراسر جهان به روی شما گشوده خواهد شد. شما می توانید به عنوان یک بازرس فنی جوش حرفه ای مشغول به کار شده و یا به صورت آزاد فعالیت نمایید. هم چنین این گواهینامه معتبر به شما کمک میکند تا بتوانید در خارج از کشور نیز شغل مناسبی پیدا کرده و استخدام شوید.

شما می ‌توانید بدون هیچ تجربه قبلی در دوره آموزش بازرسی فنی جوش ما ثبت ‌نام کنید. در این دوره، مهارت ‌های پایه و پیشرفته در زمینه بازرسی جوش و کنترل کیفیت قطعات جوشکاری شده با استفاده از استاندارد ها و تجهیزات مربوطه به شما آموزش داده می‌ شود. برای موفقیت در این حوزه نیازی به گذراندن هیچ دوره‌ ای به عنوان پیش ‌نیاز وجود ندارد.

آموزشگاه ما دوره‌ ای نوین برای یادگیری سریع و کاربردی بازرسی فنی جوش طراحی کرده است. شما می ‌توانید ظرف 60 ساعت و به صورت عملی، مبانی بازرسی جوش، انواع روش ‌های جوشکاری، استاندارد های مرتبط و کار با تجهیزات بازرسی جوش را بیاموزید و تبدیل به یک بازرس فنی جوش حرفه ‌ای شوید! این دوره حدودا 1 ماه طول می‌ کشد. حتی شما می ‌توانید در دوره فشرده ما ظرف 2 تا 3 هفته، تمام مهارت‌ های لازم را یاد بگیرید و مدرک معتبر دریافت کنید.

محتوای دوره بازرسی فنی جوش آموزشگاه ما بر اساس نیاز های روز بازار کار طراحی شده است. سرفصل ‌های این دوره شامل آشنایی با انواع روش ‌های جوشکاری، استاندارد ها و دستورالعمل‌ های بازرسی جوش و نحوه استفاده از تجهیزات بازرسی جوش می ‌باشد که با مشارکت متخصصان برجسته این حوزه و به شیوه ‌ای نوین طراحی شده است. علاوه بر آموزش ‌های تخصصی، مشاوره‌ های ارزشمندی نیز در خصوص چگونگی یافتن شغل و موفقیت در عرصه بازرسی جوش در اختیارتان قرار می‌ گیرد. با بهره ‌مندی از آخرین استاندارد ها می ‌توانید در کمترین زمان ممکن، مهارت لازم را کسب کرده و وارد بازار کار شوید.

ثبت نام در دوره آموزش بازرسی فنی جوش ما بسیار ساده و آسان است. اگر ساکن تهران هستید، حتما از آزمایشگاه و کارگاه تخصصی ما دیدن کنید تا از تجهیزات و امکانات آموزشی ما باخبر شوید. مربیان ما آماده پاسخگویی و راهنمایی شما در خصوص جزئیات دوره و نحوه ثبت نام هستند. اما اگر نمی‌ توانید حضوری بیایید، کافی است با شماره‌ های مندرج در سایت تماس بگیرید. هم چنین می ‌توانید از طریق فرم ثبت نام الکترونیکی، درخواست خود را ارسال کنید. کارشناسان ما پس از دریافت فرم، برای ادامه روند ثبت نام با شما تماس خواهند گرفت.

خبر خوشحال کننده این است که ما شرایط انعطاف ‌پذیری برای پرداخت شهریه دوره آموزش بازرسی فنی جوش در نظر گرفته ‌ایم تا همگان بتوانند از این دوره ارزشمند بهره‌ مند شوند. گزینه اول پرداخت یکجای شهریه قبل از شروع دوره است. گزینه دوم، پرداخت قسطی شهریه می ‌باشد؛ به این صورت که 50 درصد را قبل و مابقی را در هفته دوم پرداخت می ‌کنید. پس شما می ‌توانید با توجه به شرایط خود، یکی از این دو گزینه را انتخاب کرده و گام محکمی در مسیر تبدیل شدن به یک بازرس فنی جوش حرفه ‌ای بردارید.

ثبت نام در دوره آموزش بازرسی فنی جوش ما برای همگان باز است و محدودیت سنی ندارد. شما تنها نیاز به سواد خواندن و نوشتن و آشنایی اولیه با مفاهیم فنی دارید تا بتوانید این مهارت ارزشمند را یاد بگیرید. پس اگر بالای 14 سال سن دارید و حداقل مدرک دیپلم دارید، می‌ توانید بدون نگرانی در این دوره ثبت ‌نام کنید. نگران عدم تجربه قبلی هم نباشید. اساتید مجرب ما با آموزش ‌های گام به گام و حرفه ‌ای، تمام دانش لازم در زمینه بازرسی جوش را در اختیارتان قرار می ‌دهند.

ساختار این دوره به گونه ‌ای طراحی شده است که شما هم از لحاظ نظری و هم عملی، آموزش ‌های کامل و جامعی دریافت کنید. در بخش تئوری، مطالب و دانش نظری مورد نیاز در زمینه انواع روش ‌های جوشکاری، استاندارد های بازرسی جوش و اصول کنترل کیفیت از طریق جزوات آموزشی در اختیارتان قرار می ‌گیرد. سپس در بخش عملی و با استفاده از تجهیزات بازرسی جوش، تحت نظارت مستقیم اساتید، به صورت تک به تک تمام مهارت ‌های لازم بازرسی و آزمون‌ های جوش را فرا می ‌گیرید.

دوره بازرسی فنی جوش برای مهندسین و فارغ التحصیلان رشته های مکانیک، متالورژی، مواد و عمران که بخواهند وارد حوزه بازرسی جوش شوند، مناسب است. کارشناسان و کارکنانی که در صنایع مختلف مانند نفت و گاز، پتروشیمی، ساخت و تولید، نیروگاه و غیره مشغول به فعالیت هستند ینز می توانند شرکت کنند. به علاوه شرکت در این دوره را به تکنسین ها و جوشکارانی که می خواهند تبدیل به بازرس فنی جوش شوند، توصیه می کنیم. این دوره به طور ویژه برای افرادی که قصد فعالیت مستقل و آزاد در زمینه جوشکاری را دارند، مناسب است.

آموزشگاه ما پس از اتمام دوره نیز همچنان همراه و پشتیبان شما خواهد بود و خدمات پشتیبانی بلندمدت ارائه می‌ دهد. شما می ‌توانید بدون محدودیت زمانی، در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکلی در خصوص مباحث بازرسی و کنترل کیفیت جوش، از مشاوره و پشتیبانی رایگان ما استفاده کنید. هم چنین برای کسانی که نیاز به بازآموزی مطالب دارند، امکان شرکت مجدد در بخش ‌هایی از دوره به صورت رایگان وجود دارد.

کلاس آموزش بازرسی فنی جوش ما به شیوه حضوری و با کیفیت عالی برگزار می ‌شود. شما می ‌توانید در آزمایشگاه و کارگاه تخصصی ما که با کامل ‌ترین تجهیزات و دستگاه‌ های آزمون جوش تجهیز شده ‌اند، سرفصل ‌های آموزشی را به صورت عملی و گام ‌به‌ گام فرا بگیرید. در این دوره، شما با انواع روش ‌ها و فرایند های جوشکاری، نحوه بازرسی جوش و استفاده از تجهیزات مربوطه به صورت عملی آشنا خواهید شد.

اساتید و مربیان دوره آموزش بازرسی فنی جوش، افرادی با تجربه، متخصص و صاحب ‌نظر در زمینه جوشکاری و کنترل کیفیت آن می ‌باشند. این اساتید دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط مانند مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی بوده و دوره‌ های تخصصی لازم در زمینه آموزش بازرسی جوش را گذرانده ‌اند. علاوه بر تحصیلات آکادمیک، اکثر این اساتید سابقه فعالیت و تجربه صنعتی مفیدی در زمینه بازرسی جوش در صنایع گوناگون دارند و بنابراین به خوبی با نیاز های صنعت و بازار کار آشنا هستند.

ما برای راحتی شما عزیزانی که از شهرستان ‌ها و استان‌ های دیگر برای شرکت در دوره آموزش بازرسی فنی جوش می ‌آیید، تدابیر لازم را اندیشیده ‌ایم. چندین خوابگاه مناسب با امکانات رفاهی و قیمت مقرون‌ به ‌صرفه را در نزدیکی محل برگزاری کلاس‌ ها در نظر گرفته ‌ایم تا دغدغه اقامت نداشته باشید. پس اگر از شهرستان هستید، نگران اقامت در طول دوره نباشید. ما برای آسایش شما همه چیز را فراهم کرده ‌ایم تا بتوانید با آرامش بیشتری در کلاس ‌ها شرکت کنید.

خبر خوب اینکه دوره آموزشی بازرسی فنی جوش پایتخت فناوری در زمان‌ بندی ‌های انعطاف ‌پذیر برگزار می‌ شود تا کاملا منطبق با برنامه شخصی شما باشد. برای افرادی که زمان کافی دارند، دوره‌ های روزانه از شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می ‌شود. هم چنین برای شاغلین و دانش ‌آموزان، دوره ‌های فشرده آخر هفته در روز های پنج‌ شنبه و جمعه در نظر گرفته شده است. کارشناسان ثبت نام ما با توجه به اولویت ‌ها و برنامه شما، بهترین زمان‌ بندی را پیشنهاد می ‌دهند.

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166577378
02166577378