آموزش کمک حسابدار

کمک حسابداری نقش مهمی در فرایند حسابداری سازمان ‌ها و موسسات ایفا می‌ کند. کمک حسابدار ها دانش لازم مرتبط شغل حسابداری را داشته و می توانند اسناد و مدارک مالی را ثبت کنند. این حرفه به دلیل کاربرد گسترده و یادگیری آسان بسیار محبوب است. به همین دلیل، آموزشگاه پایتخت فناوری، دوره آموزش کمک حسابدار را از مقدماتی تا پیشرفته برگزار می کند.

 • در این دوره ابتدا با مفاهیم حسابداری آشنا شده و با بررسی انواع ابزار کار حسابداری، می توانید میثاق ها و مفروضیات حسابداری را عملیاتی کنید. سپس، با بررسی مفهوم بدهکار، بستانکار، حساب های دائم و موقت، می توانید معادله حسابداری را تحلیل کرده و رویداد های مالی را ثبت کنید.
 • در ادامه مسیر، با فاکتور های فروش، حواله انبار، سند حسابداری و سایر مدارک مثبته آشنا شده و یاد می گیرید که چگونه اسناد حسابداری را تنظیم و بایگانی کنید. سپس، به سراغ ثبت اطلاعات در دفاتر مالی می رویم تا بتوانید با تنظیم تراز آزمایشی، حساب ها را کد گذاری کنید.
 • به علاوه، ضمن آشنایی با مفهوم سود و زیان، می توانید صورت مالی موسسات خدماتی را تنظیم کرده و حساب های دائم و موقت را ببندید. علاوه بر این، با شناخت مفهوم سرمایه و تراز نامه در موسسات بازرگانی، می توانید گزارش های حسابداری خرید و فروش را ثبت تهیه کنید.
 • همچنین، با شناخت چرخه عمل و انواع خرید های داخلی، خارجی، متمرکز، غیر متمرکز و … می توانید با استعلام بها و پیش فاکتور، منقاصه عمومی و محدود را در موسسات انجام دهید. سپس، ضمن آشنایی با قوانین بیمه اجتماعی کارکنان، می توانید سند حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان را صادر کنید. در نهایت، با روش تنظیم پیش نویس لیست حقوق آشنا شده و می توایند از نرم افزار اکسل در حسابداری استفاده کنید.
 • دوره کمک حسابداری پایتخت فناوری از صفر تا صد به صورت عملی می باشد و دانشجویان تنها مطالب آموزشی ویژه بازار کار را یاد می گیرند. شرکت در این دوره را از دست ندهید چرا که پایتخت فناوری بهترین آموزشگاه فنی حرفه ای در زمینه برگزاری دوره های آموزش حسابداری می باشد.
نمایش بیشتر

ویدیو معرفی دوره آموزش کمک حسابدار

آموزش کمک حسابدار از صفر تا صد
آموزش کمک حسابدار از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش کمک حسابداری با مدرک بین المللی

سرفصل های دوره کمک حسابداری از مقدماتی تا پیشرفته

1. آموزش مفاهیم حسابداری

 • بررسی تاریخچه حسابداری
 • آشنایی با حرفه حسابداری
 • شناخت وظایف و مسئولیت های حسابداری
 • بررسی مسیر شغلی حسابداری
 • معرفی حرفه های مرتبط با حسابداری
 • شناخت نتایج کار حسابداری
 • آشنایی با ابزار کار حسابداری
 • درک مفاهیم بنیادی حسابداری
 • بررسی اصول حسابداری
 • شناخت مفروضات حسابداری
 • معرفی انواع واحد های اقتصادی
 • یادگیری روش پیاده سازی مفاهیم و اصول حسابداری
 • آموزش عملیاتی کردن میثاق ها و مفروضات حسابداری
 • نحوه بکارگیری ابزار کار حسابداری
 • چگونگی تفکیک حرفه های حسابداری

2. آشنایی با ثبت رویداد های مالی

 • بررسی عناصر و اجزا حسابداری
 • شناخت حساب های دائم (دارای ها، بدهی ها و سرمایه)
 • یادگیری معادله حسابداری
 • معرفی رویداد های مالی و تاثیر آن بر معادله حسابداری
 • شناخت حساب های موقت (درآمد، هزینه و برداشت)
 • درک مفهوم حساب
 • بررسی مفهوم ثبت حسابداری دوبل
 • یادگیری مفهوم بدهکار و بستانکار
 • آموزش ماهیت حساب ها و مفهوم مانده گیری
 • انجام تجزیه و تحلیل معادله اصلی حسابداری
 • یادگیری تجزیه و تحلیل رویداد های مالی
 • چگونگی ثبت رویداد های مالی در حساب ها
 • آموزش مانده گیری از حساب ها

3. بررسی روش مستند سازی و بایگانی اطلاعات حسابداری و پرونده های مالی

 • معرفی اسناد و مدارك مثبته اولیه حسـابداری و ضـوابط و مقـررات قانونی
 • بررسی مشخصات قانونی فاکتور خرید و اسناد اولیه هزینه
 • شناخت فاکتور های فروش
 • آشنایی با رسید و حواله انبار
 • معرفی قبض دریافت وجه، حواله و دستور پرداخت وجه
 • شناخت اعلامیه بدهکار و بستانکار بانکی
 • یادگیری صورتحساب گردش تراکنش های بانکی
 • آشنایی با سایر مدارك مثبته
 • معرفی سند حسابداری
 • آموزش فرم سند حسابداری
 • یادگیری روش مستند سازی اسناد و مدارك حسابداری
 • روش بررسی پرونده های حسابداری و مالی
 • نحوه طبقه بندی اسناد و مدارك مثبته اولیه
 • یادگیری روش تنظیم و ثبت سند حسابداری
 • چگونگی جمــع آوری اســناد و مــدارك مثبتــه جهــت صــدور ســند حسابداری
 • آموزش مراحل مستند سازی، نگهداری و بایگانی اسناد حسابداری

4. روش ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداری

 • بررسی دفاتر مالی و انواع آن (رسمی و غیر رسمی)
 • یادگیری نحوه تحریر دفاتر
 • آموزش روش طبقه بندی و شماره گذاری حساب ها (کدینگ)
 • شناخت آیین نامه تحریر دفاتر
 • تعریف تراز آزمایشی و انواع آن
 • بررسی اشتباهات حسابداری
 • آموزش روش ردیابی و ارتباط اعداد در گزارش های حسابداری
 • شناخت اصول گردش حساب بدهکاران و بستانکاران
 • چگونگی ثبت رویداد های مالی در دفاتر مالی قانونی و غیر رسمی
 • آموزش مراحل تنظیم تراز آزمایشی
 • نحوه کد گذاری حساب ها
 • یادگیری مراحل رد یابی اعداد و ارقام در گزارش های حسابداری و رفع مغایرات و اشتباهات حسابداری
 • روش کنترل حساب بدهکاران و بستانکاران و رد گیری ارقام واعداد

5. نحوه تهیه و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی اساسی موسسات خدماتی و اصـلاحات و بسـتن حساب های دائم و موقت

 • بررسی سود و زیان
 • آشنایی با صورت حساب سرمایه و اجزا تشکیل دهنده آن در موسسات تک مالکی و موسسات کوچک
 • معرفی تراز نامـه (بـیلان) و اجـزا تشـکیل دهنـده آن در موسسـات خدماتی
 • یادگیری گزارش های حسابداری
 • معرفی حساب های موقت و دائمی و مختلط
 • بررسی روش اصلاح حساب ها (پیش پرداخت، پیش دریافت و ملزومات)
 • شناخت روش بستن و انتقال حساب ها
 • بررسی هزینه های تحقق یافتـه پرداخـت نشـده ( معـوق ) و نحـوه اصلاح آن
 • چگونگی تهیه گزارش های مورد نیاز واحد حسابداری (درون سازمانی)
 • روش اصلاح حساب ها و ثبت مربوط به اصلاحات
 • شیوه تهیه و تنظیم تراز آزمایشی و تراز آزمایشی اصلاح شده
 • آموزش مراحل ثبت مربوط به بستن حساب های دائم و موقت
 • یادگیری اصول تهیه و تنظیم تراز آزمایشی اختتامی
 • نحوه تهیه و تنظیم صورت های مالی و اساسی موسسات خدماتی
 • چگونگی تهیه و تنظیم تراز افتتاحیه
 • روش تهیه و تنظیم تراز اختتامیه
نمایش بیشتر

6. شیوه حسابداری در موسسات بازرگانی

 • معرفی حساب های شـرکت های بازرگانی (خریـد، فـروش، تخفیفـات و برگشت از خرید و فروش)
 • شناخت انواع برگشت از خرید و تخفیفات
 • آشنایی با موجودی کالا و روش های ثبت و نگهداری حساب کالا
 • شناخت اصول ثبت و نگهداری حساب های موسسات بازرگانی
 • بررسی سود و زیان موسسات بازرگانی اجزا تشکیل دهنده
 • معرفی مفهوم سرمایه در موسسات بازرگانی و اجزا تشکیل دهنده
 • آشنایی با مفهوم تراز نامه در موسسات بازرگانی و اجزا تشکیل دهنده
 • یادگیری نحوه ثبت حسابداری خرید و فروش
 • چگونگی محاسبه و ثبت حسابداری انواع تخفیفات خرید و فروش
 • روش ثبت حسابداری برگشت از خرید و فروش کالا
 • بررسی اصول تهیه گزارش های فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته
 • آموزش شیوه تهیه صورت حساب های رسمی در موسسات بازرگانی

7. یادگیری کار پردازی در موسسات

 • بررسی تدارکات و وظایف آن
 • آشنایی با چرخه عمل و فعالیت تدارکات در موسسات
 • معرفی انـواع خریـد ها (داخلی، خـارجی، متمرکـز، غیـر متمرکـز، جزئی، متوسط و عمده)
 • بررسی مفهوم مناقصه و انواع آن
 • شناخت مفهوم مزایده و انواع آن
 • آشنایی با عمده فروشان و خرده فروشان
 • درک مفهوم گارانتی و وارانتی
 • معرفی کد اقتصادی
 • بررسی ویژگی فروشندگان
 • آموزش مراحل استعلام یک مرحله ای و دو مرحله ای
 • یادگیری روش انجام مناقصه عمومی و محدود
 • چگونگی استعلام بهاء و پیش فاکتور
 • نحوه تکمیل فرم های گارانتی و وارانتی

8. معرفی مفاهیم حسابداری حقوق و دستمزد مربوطه

 • آشنایی با مفهوم حقوق و دستمزد
 • بررسی نقش و کاربرد سیستم حقوق و دستمزد در واحد های اقتصادی
 • اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در موسسات
 • شناخت ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد
 • یادگیری مفهوم هزینه حقوق و دستمزد (خالص و نا خالص پرداختنی)
 • بررسی قـوانین و مقـررات جـاری بـر کـارکرد و حقـوق و دسـتمزد کارکنان و کارگران
 • معرفی قرارداد کار و مفاد آن
 • آشنایی با حقوق پایه و مزایای مستمر و غیر مستمر
 • بررسی ساعات کارکرد و حضور و غیاب
 • شناخت مفهوم کسورات و انواع آن
 • آشنایی با قوانین و مقررات مربـوط بـه بیمـه هـا ی تـامین اجتمـاعی کارکنان
 • بررسی اقلام مشمول حق بیمه در حقوق (اقلام بیمه پذیر)
 • شناخت اقلام مالیات پذیر در حقوق
 • معرفی سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • یادگیری قوانین و مقررات مربوط به مالیات حقوق و دستمزد
 • آموزش روش ثبت حضور و غیاب کارکنان در تمامی موسسات
 • نحوه محاسبه ساعت کارکرد کارکنان
 • روش اجرای معافیت های مالیات بردرآمد حقوق
 • یادگیری شیوه محاسبات مزایا و کسورات (مالیات، تامین اجتماعی و سایر)
 • چگونگی محاسبه حقوق پایه و ناخالص و خالص پرداختنی
 • نحوه صدور سند حسابداری هزینه حقوق و دستمزد
 • آموزش جمع آوری مستندات حقوق و دستمزد کارکنان

9. روش تهیه و تنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه

 • آموزش مفهوم سند یا ثبت حقوق و دستمزد
 • یادگیری مفهوم ثبت مزایا و کسورات حقوق و دستمزد
 • بررسی فرم ظاهری و اجزای تشکیل دهنده لیست حقوق و دستمزد
 • نحوه اعمال کسورات در محاسبه حقوق و دستمزد
 • روش اعمال مزایا
 • شیوه اعمال معافیت ها در لیست حقوق و دستمزد
 • چگونگی محاسبه حقوق و دستمزد ناخالص و خالص پرداختنی
 • آموزش شیوه محاسبه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد

10. آموزش استفاده از نرم افزار اکسل در حسابداری

 • معرفی نرم افزار اکسل در حسابداری
 • یادگیری نرم افزار اکسل در حسابداری و تنظیم لیست
 • شناخت انواع گزارش قابل استخراج از اکسل
 • روش تهیه فایل اکسل
 • آموزش شیوه درج اعداد در نرم افزار اکسل
 • چگونگی استفاده از توابع اصلی اکسل
 • بررسی اصول تهیه و دریافت گزارش از نرم افزار اکسل
نمایش بیشتر

نظرات کارآموزان دوره جامع کمک حسابدار

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در کلاس کمک حسابداری می آموزید:

 • آشنایی با مفاهیم حسابداری
 • یادگیری روش ثبت رویداد های مالی
 • مهارت روش مستند سازی و بایگانی اطلاعات حسابداری و پرونده های مالی
 • مهارت ثبت اطلاعات در دفاتر حسابداری
 • چگونگی تهیه و تنظیم گزارش ها و صورت های مالی اساسی موسسات خدماتی و اصـلاحات و بسـتن حساب های دائم و موقت
 • مهارت شیوه حسابداری در موسسات بازرگانی
 • مهارت انجام کار پردازی در موسسات
 • مهارت شناخت مفاهیم حسابداری حقوق و دستمزد مربوطه
 • مهارت تهیه و تنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه
 • مهارت استفاده از نرم افزار اکسل در حسابداری

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش کمک حسابدار

لیست شهریه ها هزینه دوره: 5/000/000 هزینه با تخفیف: 3/500/000 دوره خصوصی: 6/000/000

سوالات متداول

بله، پس از پایان دوره آموزشی کمک حسابدار، شما می ‌توانید در آزمون‌ های کتبی و عملی شرکت کرده و در صورت قبولی، مدرک فنی حرفه ای کمک حسابداری را دریافت کنید. این مدرک تضمین ‌کننده توانایی شما در انجام وظایف یک کمک حسابدار در بازار کار است و به شما در استخدام شدن در شرکت‌ ها و موسسات حسابداری کمک می ‌کند. هم چنین، این مدرک می ‌تواند به عنوان پیش ‌نیاز برای ادامه تحصیل در مقاطع بالا تر حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، این مدرک دارای اعتبار بین المللی بوده و مورد تایید کشور های خارجی نیز می باشد. به همین علت، افرادی که به دنبال مهاجرت کاری هستند، نیز می توانند این مدرک را دریافت کنند.

با شرکت در این دوره، شما می ‌توانید در مدت زمان کوتاهی مهارت‌های لازم را یاد بگیرید. این دوره شامل 45 ساعت آموزش می ‌باشد که شما را با کار های یک کمک حسابدار از قبیل ثبت و رسیدگی اسناد، تنظیم حساب ‌ها، صورت‌ های مالی و ... آشنا می‌ کند. در این دوره شما مهارت ‌های لازم یک دستیار حسابدار را یاد خواهید گرفت. این دوره کمتر از یک ماه زمان می‌ برد و اگر علاقه ‌مند به طی سریع ‌تر دوره هستید، می‌ توانید در کلاس ‌های فشرده ثبت ‌نام کنید.

برای شروع یادگیری کمک حسابداری نیازی به گذراندن دوره ‌های پیش ‌نیاز نیست. سرفصل ‌های آموزشی از مباحث پایه تا پیشرفته مرتبط با وظایف یک کمک حسابدار، توسط مدرسان ماهر به شما آموزش داده می ‌شود. حتی اگر تجربه ‌ای در حسابداری ندارید، می ‌توانید یادگیری خود را از صفر شروع کنید. ما تمام مقدمات آموزش را برای یادگیری هر چه بهتر شما آماده کرده ایم.

بله، دوره جامع کمک حسابداری با هدف اشتغال شرکت ‌کنندگان برگزار می ‌شود. شرکت ‌کنندگان با استفاده از سرفصل ‌های جامع و مشاوره ‌های اساتید، می ‌توانند مهارت‌ های لازم برای انجام وظایف یک کمک حسابدار را یاد بگیرند و در شرکت‌ ها و موسسات دولتی و خصوصی مشغول به کار شده و گزارش ‌ها و صورت ‌های مالی متعددی را تهیه کنند.

آموزشگاه پایتخت فناوری دو روش پرداخت شهریه را برای ثبت ‌نام در این دوره ارائه می ‌دهد تا شما بتوانید طبق شرایط خود بهترین روش برای پرداخت شهریه را انتخاب کنید. یک روش، پرداخت کامل شهریه به صورت نقدی است که می ‌توانید قبل از شروع کلاس تسویه‌ حساب کنید. روش دیگر پرداخت شهریه در دو قسط است. در قسط اول، نصف مبلغ شهریه را قبل از شروع کلاس پرداخت می ‌کنید و مابقی را در هفته دوم آموزش می‌ پردازید.

برای ثبت ‌نام در دوره کمک حسابداری فنی حرفه ای، شما می ‌توانید از روش ‌های مختلف استفاده کنید. می ‌توانید برای بازدید از کلاس‌ ها به صورت حضوری به مرکز آموزشی مراجعه کنید. آدرس آموزشگاه در سایت ثبت شده است. هم چنین می ‌توانید با تماس با شماره‌ های آموزشگاه و مشاوران، ثبت ‌نام خود را انجام دهید. برای آسانی فرایند ثبت ‌نام، یک فرم الکترونیکی در سایت قرار داده شده است که می‌توانید آن را پر کنید و ارسال نمایید. سپس منتظر تماس کارشناسان بمانید تا مراحل نهایی ثبت‌ نام انجام شود.

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543