آموزش برنامه نویسی ++C

++C (سی پلاس پلاس) یک زبان برنامه نویسی قدرتمند است که بر پایه زبان C ساخته شده و امکاناتی مثل برنامه ‌نویسی شی گرا، کلاس ‌ها، ارث‌ بری و … را به آن اضافه می‌ کند. برنامه نویسی به زبان ++C به دلیل اجرای سریع طرفداران زیادی دارد. به همین دلیل، آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش برنامه نویسی ++C را از صفر تا صد به صورت عملی برگزار می کند.

 • در این دوره، شما با محیط نوشتن برنامه ++C آشنا شده و با شناخت ساختار برنامه ها در این محیط می توانید یک پروژه جدید را ایجاد کرده و تنظیمات مربوط به آن را انجام دهید.
 • در ادامه، با معرفی بخش های مختلف برنامه در ++C با انواع متغیر ها، عملگر ها و داده ها کار می کنید و روش استفاده از دستور cin و Cout را یاد می گیرید. به علاوه، روش کار با ساختار های کنترلی و دستورات شرطی مانند If، for، switch و غیره را یاد می گیرید.
 • هم چنین، سرفصل های تخصصی در مورد توابع خروجی و بازگشتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و می توانید پارامتر ها را به توابع ارسال کنید. در ادامه مسیر، کارآموزان با مفهوم آرایه و تعریف آرایه های یک بعدی و دو بعدی و مقدار دهی به آن ها آشنا خواهند شد.
 • در نهایت، شما با مفهوم رشته آشنا خواهید شد و روش های کار با ورودی و خروجی رشته ها را یاد گرفته و می توانید به طور عملی رشته را به عنوان آرگومان تابع ارسال کرده و دو رشته را بهم الحاق کنید.
 • دوره آموزشی برنامه نویسی ++C از مقدماتی تا پیشرفته زیر نظر اساتید مجرب برگزار می شود. دانشجویان می توانند با استفاده از دوره رایگان مشاوره کسب و کار و پشتیبانی نامحدود در کوتاه ترین زمان مهارت های ویژه شروع کار و فعالیت در این حوزه را کسب خواهید کرد.

ویدئو معرفی دوره برنامه نویسی ++C

نحوه ایجاد دستور If و for و while و do while و SWITCH
یادگیری روش پیاده سازی و استفاده از توابع در ++C
آموزش آرایه ها در ++C
آشنایی با محیط برای نوشتن برنامه های ++C

سرفصل های دوره آموزش برنامه نویسی ++C

1. آشنایی با محیط برای نوشتن برنامه های ++C

 • معرفی زبان برنامه نویسی ++C
 • آشنایی با ساختار برنامه در ++C
 • شناخت محیط ++C
 • بررسی روش تنظیمات محیط برنامه
 • شناخت اصول مهم در ایجاد ساختار برنامه در ++C
 • یادگیری روش ایجاد پروژه جدید و تنظیمات مربوط به آن در محیط

2. معرفی اجزای سازنده یک برنامه ++C

 • آشنایی با بخش های مختلف یک برنامه در زبان ++C
 • شناخت مفهوم پیش پردازنده ها، تابع main
 • بررسی کاراکتر های کنترلی
 • معرفی انواع داده ها
 • شناسایی متغیرها و اعلان متغیر و مقدار دهی به متغیر
 • بررسی اصول اعلان ثوابت
 • معرفی عملگر ها و انواع آن
 • بررسی تقدم عملگر ها در حالت کلی
 • یادگیری اصول تبدیل انواع داده ها
 • آموزش نحوه دریافت ورودی از کاربر با دستور cin
 • یادگیری نحوه چاپ اطلاعات با دستور cout
 • شناسایی اصول اجرای برنامه و مشاهده نتایج اجرای برنامه
 • بررسی نحوه پاک کردن صفحه خروجی
 • آموزش روش ایجاد پیش پردازنده ها و تابع main
 • یادگیری کار با کاراکتر های کنترلی
 • بررسی روش بکارگیری انواع داده ها
 • تعریف متغیر و اعلان متغیر
 • روش مقدار دهی به متغیر
 • بکارگیری عملگرها و انواع آن ،تقدم عملگرها در حالت کلی
 •  تبدیل انواع داده ها

3. شناخت ساختار کنترلی

 • آشنایی با ساختار تصمیم
 • معرفی دستورIf
 • شناخت دستورات شرطی تو در تو
 • یادگیری ساختار تکرار
 • شناخت ساختار تکرار for
 • معرفی حلقه های تکرار تو در تو
 • شناسایی ساختار تکرار while و do while
 • بررسی دستور SWITCH
 • نحوه ایجاد دستور  If و for و while و do while و SWITCH
نمایش بیشتر

4. یادگیری روش پیاده سازی و استفاده از توابع در ++C

 • تعریف مفهوم تابع و نحوه چگونگی کار تابع
 • معرفی انواع تابع
 • آشنایی با روش های ارسال پارامتر ها به تابع
 • شناخت توابع خروجی) برگرداننده مقدار – غیر برگرداننده)
 • یادگیری مفهوم تابع بازگشتی
 • شناسایی متغیر های عمومی و محلی
 • نحوه ارسال پارامترها به تابع
 • آموزش روش بکارگیری دستور توابع خروجی
 • روش ایجاد تابع بازگشتی
 • یادگیری کار با متغیر های عمومی و محلی

5. شناخت آرایه ها

 • آشنایی با مفهوم آرایه و انواع آرایه ها
 • یادگیری نحوه تعریف آرایه یک بعدی و مقدار دهی اولیه و دسترسی به عناصر آرایه
 • شناخت آرایه یک بعدی به عنوان آرگومان تابع
 • آموزش روند تعریف آرایه دو بعدی و مقدار دهی اولیه و دسترسی به عناصر آرایه
 • بررسی آرایه دو بعدی به عنوان آرگومان تابع
 • شناسایی اصول مرتب سازی آرایه ها
 • بررسی شیوه جستجو در آرایه
 • آموزش ایجاد آرایه یک بعدی و مقدار دهی اولیه و دسترسی به عناصر آرایه
 • روش ارسال آرایه یک بعدی به عنوان آرگومان تابع
 • بررسی چگونگی ارسال آرایه دو بعدی و مقدار دهی اولیه و دسترسی به عناصر آرایه
 • آشنایی با مراحل ارسال آرایه دو بعدی به عنوان آرگومان تابع

6. آموزش نحوه پیاده سازی رشته های String

 • آشنایی با مفهوم رشته
 • بررسی نحوه مقدار دادن اولیه به رشته
 • معرفی ورودی و خروجی رشته ها
 • شناخت رشته به عنوان آرگومان تابع
 • یادگیری روش نحوه انتساب رشته ها
 • بررسی نحوه الحاق دو رشته
 • تعریف مفهوم آرایه ای از رشته ها
 • آمورش مراحل مقدار دادن اولیه به رشته
 • یادگیری روش کار با ورودی و خروجی رشته ها
 • چگونگی ارسال رشته به عنوان آرگومان تابع
 • آموزش اصول ایجاد آرایه ای از رشته ها
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در دوره برنامه نویسی C++ می آموزید:

 • روش تنظیمات محیط برنامه
 • ایجاد ساختار برنامه در  C++
 • ایجاد پروژه جدید و تنظیمات مربوط به آن در محیط
 • آموزش روش ایجاد پیش پردازنده ها و تابع main
 • یادگیری کار با کاراکتر های کنترلی
 • بررسی روش بکارگیری انواع داده ها
 • تعریف متغیر و اعلان متغیر
 • روش مقدار دهی به متغیر
 • بکارگیری عملگرها و انواع آن ،تقدم عملگرها در حالت کلی
 •  تبدیل انواع داده ها
 • آموزش نحوه دریافت ورودی از کاربر با دستور cin
 • یادگیری نحوه چاپ اطلاعات با دستور cout
 • اعلان ثوابت
 • شناسایی اصول اجرای برنامه و مشاهده نتایج اجرای برنامه
 • بررسی نحوه پاک کردن صفحه خروجی
 • نحوه ایجاد دستور  If و for و while و do while و SWITCH
 • نحوه ارسال پارامترها به تابع
 • آموزش روش بکارگیری دستور توابع خروجی
 • روش ایجاد تابع بازگشتی
 • یادگیری کار با متغیر های عمومی و محلی
 • آموزش ایجاد آرایه یک بعدی و مقدار دهی اولیه و دسترسی به عناصر آرایه
 • روش ارسال آرایه یک بعدی به عنوان آرگومان تابع
 • بررسی چگونگی ارسال آرایه دو بعدی و مقدار دهی اولیه و دسترسی به عناصر آرایه
 • آشنایی با مراحل ارسال آرایه دو بعدی به عنوان آرگومان تابع
 • شناسایی اصول مرتب سازی آرایه ها
 • بررسی شیوه جستجو در آرایه
 • بررسی نحوه مقدار دادن اولیه به رشته
 • شناخت رشته به عنوان آرگومان تابع
 • یادگیری روش نحوه انتساب رشته ها
 • بررسی نحوه الحاق دو رشته
 • روش کار با ورودی و خروجی رشته ها
 • چگونگی ارسال رشته به عنوان آرگومان تابع
 • آموزش اصول ایجاد آرایه ای از رشته ها

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش برنامه نویسی ++C

لیست شهریه ها هزینه دوره: 5/000/000 هزینه با تخفیف: 3/500/000 دوره خصوصی: 6/000/000

محبوب ترین دوره های دپارتمان برنامه نویسی و اینترنت پایتخت فناوری

دیدگاه ها

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543