آموزش قالی بافی

قالی ‌بافی یکی از هنر های دستی اصیل ایرانی است که نسل به نسل منتقل شده و هویت ملی ما را به نمایش می ‌گذارد. قالی ایرانی با طرح ‌ها و نقش ‌های زیبا و رنگ‌ بندی‌ های منحصر به ‌فرد، اثری هنری به ‌شمار می ‌رود. با توجه به افزایش محبوبیت قالی بافی بین رشته های صنایع دستی، آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش قالی بافی از مبتدی تا پیشرفته برگزار می کند.

 • در ترم اول، مهارت های قالی بافی درجه 2 به شما آموزش داده شده و با شناخت تاریخچه و مواد اولیه مورد نیاز متناسب با منطقه، با انواع دار آشنا می شوید. سپس، با شناسایی انواع طرح فرش، نحوه چله کشی و چله دوانی را یاد گرفته و می توانید کوجی را ببندید. در ادامه، اصول مهم در بافت گلیم در ابتدا و انتهای فرش به شما آموزش داده می شود تا بافت فرش را انجام داده و شیرازه را اتصال کنید. پس از آن به سراغ نقشه خوانی می رویم تا پس از جداسازی فرش از دار، معایب را برطرف کرده و کیفیت فرش را بالا ببرید.
 • ترم دوم این دوره به یادگیری قالی بافی درجه 1 اختصاص دارد و افراد با انواع فرش از نظر جنس و ابعاد آشنا شده و ضخامت مواد اولیه را با رج شمار تعیین می کنند. سپس، روش پود گذاری برای مکانیزم های مختلف بافت فرش را یاد گرفته و می توانند گره زنی را انجام دهند. در ادامه، با اصول پرداخت و تکمیل بافته آشنا شده و مهارت بافت فرش به صورت گرد، بیضی یا چند ضلعی را یاد می گیرند. پس از یادگیری بافت فرش سوف، برجسته و دو رو، می توانید کارگاه تولیدی فرش را راه اندازی کنید.
 • در ترم سوم، مهارت بافت تابلو فرش و فرش ابریشم را کسب کرده و می توانید محل مناسب برای زدن انواع گره های تکنیکی را تعیین کرده و با شناخت اصول آن، فرش های تکنیکی و تابلویی مانند منظره، چهره و شعر را ببافید.
 • دوره قالی بافی فنی حرفه ای حدودا 60 ساعت می باشد که 80 درصد آن در کارگاه های مجهز و به صورت کاملا عملی سپری می شود.
 • تمامی سرفصل های آموزش قالی بافی از صفر تا صد ویژه ورود به بازار کار و اشتغال تدوین شده است و افراد در پایان دوره با دریافت مدرک فنی حرفه ای قالی بافی به راحتی می توانند وارد بازار کار شوند.
 • اگر به دنبال آموزش قالی بافی در تهران هستید، آموزشگاه پایتخت فناوری بهترین گزینه است چرا که جامع ترین دوره آموزشی را برگزار می کند و به صورت حرفه ای بافت انواع قالی را به دانشجویان یاد می دهد.
آموزش قالی بافی
آموزش گره زدن و زنجیر بافی در بافت قالی
آموزش آماده سازی دار قالی
آموزش بافت نقش های قالی به طور قرینه
آموزش کار با دفتین قالی بافی
آموزش نقشه خوانی در قالی بافی
آموزش مواد اولیه مورد نیاز برای قالی بافی

سرفصل های دوره قالی بافی از مبتدی تا پیشرفته

لیست مطالب آموزشی قالی بافی درجه 2

1. شناخت تاریخچه فرش

 • آشنایی با تاریخچه فرش
 • بررسی تاریخچه فرش قبل از اسلام
 • شناخت تاریخچه فرش بعد از اسلام
 • شناسایی اصول شناخت تاریخچه فرش

2. آشنایی با مواد اولیه (متناسب با تولیدات منطقه)

 • آشنایی با مواد اولیه مصرفی
 • بررسی الیاف طبیعی
 • شناخت پشم (کرک)
 • معرفی پنبه
 • آشنایی با ابریشم
 • بررسی الیاف مصنوعی
 • آشنایی با روش تشخیص الیاف مصنوعی از طبیعی به طریق سوزاندن
 • شناخت خصوصیات فیزیکی پشم
 • معرفی انواع تقسیم بندی پشم
 • آشنایی با نحوه تقسیم بندی زنده مرده و طریق تشخیص آن
 • شناخت روش تقسیم بندی گرده شور و ناشور
 • نحوه تقسیم بندی پشم سفید و الوان
 • شیوه جدا سازی پشم بر اساس محل رویش (پشت گوسفند و سایر قسمت ها)
 • روش قسمت بندی پشم و سورت بندی
 • آشنایی با انواع روش شستشوی پشم
 • چگونگی شستشوی پشم به روش دستی
 • شستشوی پشم به نحوه ماشینی
 • معرفی انواع روش ریسیدن و خصوصیات هر یک
 • آشنایی با واحد اندازه گیری ضخامت نخ پشمی (متریک و تعداد لا)
 • بررسی واحد اندازه گیری دست ریس
 • واحد اندازه گیری ماشینی
 • آشنایی با کاربرد و نحوه انتخاب نخ پشمی مناسب برای پرز، چله، پود زیـر و پود رو
 • بررسی خصوصیات فیزیکی پنبه
 • معرفی انواع روش ریسیدن پنبه
 • آشنایی با واحد اندازه گیری ضخامت پنبه ای (نمره ، تکس و …)
 • روش واحد اندازه گیری میزان تاب
 • نحوه واحد اندازه گیری جهت تاب
 • چگونگی واحد اندازه گیری تعداد لا و دسته ها
 • آشنایی با کاربرد و نحوه انتخاب نخ پنبه مناسب برای پود زیر، پود رو و چله
 • معرفی خصوصیات فیزیکی ابریشم
 • شناخت انواع روش ریسیدن ابریشم
 • آشنایی با واحد اندازه گیری ضخامت نخ ابریشمی (دنیر)
 • چگونگی اندازه گیری میزان تاب نخ ابریشمی
 • روش اندازه گیری جهت تاب نخ ابریشمی
 • نحوه اندازه گیری تعداد لا و دسته ها نخ ابریشمی
 • آشنایی با کاربرد و انتخاب ابریشم مناسب برای پرز، پود و چله
 • شناسایی اصول انتخاب مواد اولیه متناسب با ویژگی های فرش تولیدی در منطقه

3. معرفی دار و ابزار

 • شناخت انواع دار از نظر فیزیک ساختمانی و حرکتی
 • معرفی زیر دار متحرک
 • بررسی سر دار متحرک
 • شناخت گردان دار
 • معرفی فندک دار
 • شناسایی گردان فندک دار
 • آشنایی با انواع دار از نظر جنس
 • معرفی دار چوبی و متعلقات آن
 • شناخت دار فلزی
 •  آشنایی با نحوه تشخیص سلامت دار و نحوه رفع عیب ار آن
 •  آشنایی با انواع روش نصب دار
 • چگونگی نصب افقی
 • روش نصب عمودی
 • آشنایی با انواع ابزار بافت متداول در منطقه
 • بررسی ابزار گره زدن ( قلاب آذری، قلاب فارسی)
 • معرفی ابزار برش خامه پس از زدن گره (قلاب آذری، کاردک، پاکی و …)
 • شناخت ابزار پود کشی (سیخ)
 • معرفی ابزار نشاندن پود   (سوک، دفه آذری، کرکیت و …)
 • آشنایی با ابزار کمکی برای کوبیدن رج (طناب پنبه ای خیس جهت تب کوب)
 • بررسی قیچی دار فارسی، آذری و …)
 • معرفی شانه (اره ای، همدانی و …)
 • شناخت ابزار کنترل سلامت بافت  (پهنا، متر و …)
 • آشنایی با نحوه شناسایی و رفع عیب از ابزار بافت
 •  درک مفهوم نیمکت و انواع آن از نظر استقرار
 • آشنایی با کوجی و اجزاء آن
 • بررسی هاف
 •  شناخت انواع زیر و رو کردن چله ها
 • چگونگی استفاده از چوب هاف (مناطق آذری باف )
 • روش استفاده از ترکیب کوجی و هاف (مناطق مرکزی)
 • چگونگی استفاده از ترکیب دو کوجی و دو کمان (منطقه کرمان )
 • نحنوه استفاده از ترکیب دو کوجی و دو زیر سری مکانیکی (منطقه یزد)
 • بررسی اصول شناخت دار و ابزار

4. شناخت انواع طرح فرش

 • آشنایی با انواع نقوش فرش از نظر فرم و حرکت
 • بررسی نقش فرش شکسته (هندسی)
 • شناخت نقش (منحنی  گردان)
 • آشنایی با انواع طرح فرش از نظر نحوه اجرا
 • معرفی طرح فرش سراسری
 • شناخت طرح 2/1 (طولی و عرضی )
 • بررسی طرح فرش 4/1
 • آشنایی با طرح فرش واگیره
 • آشنایی با نحوه محاسبه و اصلاح تعداد چله ها بر اساس طرح
 • آشنایی با انواع طرح فرش از نظر فرم (لچک و ترنج، قـابی یـا خـشتی، محرمات، افشان محرابی و سجاده ای، بندی، تکراری، آزاد)
 •  معرفی طرح و نقشه های شماره گذاری شده و نحوه استفاده از آن
 •  بررسی اصول شناخت انواع طرح فرش

5. بررسی روش چله کشی و چله دوانی

 • آشنایی با انواع روش چله کشی
 • معرفی روش چله کشی آذری (بر روی دار های سر دار متحرک و فندک دار)
 • شناخت روش چله زنی همدانی (بر روی دار های سردار متحرک، زیر دار متحرک و فندک دار )
 • بررسی روش چله زنی عشایری (بر روی دار های سر دار متحرک، زیر دار متحرک و فندک دار)
 •  آشنایی با نحوه چله دوانی و بستن نخ های نزله
 •  شناسایی انواع روش نصب چله دوانیده شده بر روی دار
 • روش نصب چله دوانیده شده در مناطق مرکزی (مثل اصفهان، کاشان، اراک ) بر روی دار های سر دار متحرک
 • چگونگی نصب چله دوانیده شده کرمانی (بر روی دارهای کرمان)
 • نحوه نصب چله دوانیده شده تلفیقی بر روی دار های سر دار متحرک، زیر دار متحرک ، فنـدک دار و گردان فندک دار
 • آشنایی با اصول تنظیم دار برای نصب چله بر روی آن
 • شناخت اصول تعیین تعداد چله ها با توجه به نقشه
 •  بررسی اصول سیه بندی (تقسیم بندی سر دار و زیر دار به فواصل مساوی )
 •  شناسایی اصول پخش چله در سر دار و زیر دار متناسب با رج شمار
 •  معرفی انواع روش مهار کردن چله ها در سر دار و زیر دار در موارد مـورد نیاز
 • چگونگی استفاده از چوب شمشیرک برای مهار کردن چله ها
 • روش پوشاندن سر دار و زیر دار با چوب و موکت و غیره
 • شیوه استفاده از چسب چوب سریش برای مهار کردن چله ها
 •  شناسایی اصول تنظیم کشش چله ها
 •  شناخت اصول رفع عیب از چله ها پس از چله کشی و یا نصب بر روی دار
 •  آموزش اصول چله کشی و چله دوانی و نصب آن ها بر روی دار

6. یادگیری مراحل بستن کوجی (نیره)

 • آشنایی با کاربرد کوجی و هر یک از اجزاء آن
 •  روش انتخاب نخ مناسب برای حلقه های پیوند
 • نحوه تعیین قطر چوب کوجی، ارتفاع زیر سری کـوجی و میـزان خلاصی نخ های پیوند
 • بررسی کاربرد و قطر مناسب نخ کمان روی کوجی
 •  آشنایی با روش تعیین میزان پخش نخ های پیوند بر روی کوجی
 •  شیوه تعیین میزان خلاصی نخ های پیوند
 •  نحوه تعیین میزان قطر زیر سری های کوجی
 •  آموزش نحوه تعیین محل مناسب استقرار کوجی (فاصله کوجی تا دم بافت)
 •  یادگیری نحوه اصلاح اتصالات معیوب نخ های پیوند با چله ها
 •  آشنایی با نحوه بستن دو کوجی و متعلقات آن در کرمان و یزد
 •  شناخت اصول بستن کوجی

7. شناسایی اصول بافت گلیم در ابتدا و یا انتهای فرش

 • آشنایی با انواع زنجیره بافی (متداخل، قایقی و …)
 • معرفی انواع روش گلیم بافی
 • روش گلیم بافی فارسی (صرفا با عبور پود زیر یا چله از بالای ضربدری)
 • آموزش نحوه گلیم بافی یک لا
 • یادگیری گلیم بافی چند لا
 • شیوه گلیم بافی آذری  (با عبور پود زیر از زیر ضربدری و پود و از بالای ضربدری)
 • آشنایی با نحوه گلیم بافی ساده
 • گلیم بافی به روش صوف باف
 • چگونگی گلیم بافی به روش ملیله (دو رنگ و چند رنگ)
 •  شناسایی اصول بافت گلیم در ابتدا یا انتهای فرش

8. آموزش انجام بافت فرش

 • آشنایی با انواع گره متداول در منطقه و معایب و محاسن آن ها
 • بررسی روش زدن گره های متداول در منطقه
 •  آموزش روش پود گذاری متداول در منطقه
 • نحوه پود گذاری پود زیر
 • یادگیری شیوه پود گذاری پود رو
 •  آموزش نحوه مدرج کردن چله ها متناسب با رج شمار
 •  بررسی میزان کشش پودها
 •  شناخت انواع روش پیش کشی
 •  معرفی انواع روش شانه کردن پرز ها
 •  آشنایی با نحوه و میزان کوبیدن رج
 •  بررسی اصول انتخاب طول پرز
 • شناسایی انواع روش قیچی کردن
 • یادگیری نحوه اتصال یک یا دو چله پاره شده
 •  آشنایی با اصول نحوه اصلاح غلط بافی های انجام شده در رج های قبلی
 •  معرفی نحوه ترمیم چله های پاره شده (بیش از 2 چله و در یک بخش از رج)
 •  آشنایی با نحوه اتصال پود های زیر
 •  یادگیری نحوه اتصال پود های رو
 •  شناخت انواع خواب فرش
 • معرفی خواب اصلی فرش  (رو به پایین )
 • آشنایی با خواب فرعی فرش (راست یا چپ)
 • شناسایی اصول بافت فرش

9. آشنایی با مراحل شیرازه زدن

 • آشنایی با انواع شیرازه و کاربرد آن ها
 • بررسی شیرازه های متصل
 • شناخت شیرازه ساده  ( با استفاده از پود)
 • معرفی شیرازه پیچی (موازی) تک رنگ و دو رنگ
 • بررسی شیرازه متخاصم
 • شناسایی شیرازه متقاطع
 • آموزش شیرازه چند ردیفه یا  حصیری
 • یادگیری شیرازه شطرنجی
 • معرفی شیرازه های منفصل
 •  آشنایی با نحوه اتصال شیرازه ها به فرش
 •  شناسایی اصول شیرازه زدن

10. بررسی اصول نقشه خوانی و اصلاح نواقص

 • آشنایی با اصول اجرای واگیره حاشیه های نقشه فرش در عرض و طول
 • شناخت اصول رفع کسری یا اضافات چلـه بـه هنگـام اجـرای واگیـره هـای حاشیه در عرض
 • شناخت اصول اجرای نقشه زمینه فرش
 • یادگیری اصول اجرای نقوش تکراری (واگیره ای) در زمینـه فـرش و تنظـیم تعداد چله ها با تعداد تکرار
 • شناسایی اصول نقشه خوانی و اصلاح نواقص

11. توانایی پایین کشی و جدا سازی فرش از دار

 • معرفی انواع روش پایین کشی متناسب با روش چله کشی
 • یادگیری پایین کشی در چلهکشی در چله کشی آذری ( در دار های سر دار متحـرک، زیـر دار متحرک و فندک دار)
 • بررسی روش پایین کشی در چله کشی در چله کشی همدانی (در دار های سـر دار متحـرک ، زیر دار متحرک و فندک دار)
 • آشنایی با انواع پایین کشی متناسب با روش نصب چله دوانیده شده
 • آموزش مراحل پایین کشی در چله دوانی که به روش مرکزی نصب شده باشد (پایین فرش بـه زیر دار وصل می شود)
 • بررسی روش  اتصال فرش به زیر دار در نوع چوبی (تسمه و میخ)
 • چگونگی اتصال فرش به زیر دار در نوع فلزی (طناب و دوخت)
 • روش پایین کشی در نصب چله به روش کرمانی  ( در دار های گردان)
 • نحوه پایین کشی در نصب چله به روش تلفیقی
 • شیوه پایین کشی در نصب چله به روش تلفیقی در دار های سر دار متحرک و فندک دار
 • یادگیری روش پایین کشی در نصب چله به روش تلفیقی زیر دار متحرک و فندک دار
 • آموزش پایین کشی در نصب چله به روش تلفیقی در دار های گردان
 • شناسایی اصول پایین کشی متناسب با روش نصب
 • آشنایی با اصول جدا سازی فرش از دار پس از اتمام بافت
 • چگونگی جدا کردن فرش های بزرگ پارچه از دار
 • روش جدا کردن فرش با ابعاد کوچک از دار
 • آموزش جدا کردن فرش های که پرز آن ها قیچی نشده و سنگین هستند از دار
 • بررسی اصول جدا سازی فرش از دار پس از اتمام بافت

12. معرفی اصول شناخت و رفع معایب فرش در حین بافت

 • معرفی علت های بروز معایبی که در حین بافت بوجود می آیند
 • بررسی دلیل پایین زدگی در فرش
 • شناخت دلیل بالا زدگی در فرش
 • علت بروز سره در فرش
 • دلیل بروز شانه در فرش
 • دلیل به وجود آمدن لوچه در فرش
 • بررسی عیب شمشیری در فرش
 • بررسی کجی فرش
 • معرفی عیب کیسی در فرش
 • شناخت بد پود بودن در فرش
 • بررسی شل بافی در فرش
 • دلیل خشک شدن فرش
 • علت ضربدری بودن فرش
 • بروز عیب بره بره بودن در فرش
 • شناخت عیب ذرتی
 • شناسایی عیب خلوتی
 • آشنایی با غلط بافی و شکستگی بند ها
 • یادگیری عیب دو دستی بافت
 • شناخت عیب لول شدن لبه ها
 • آشنایی با عیب قاچ خوردگی فرش
 • چگونگی پر یا تنگ بودن چله ها
 • بررسی دلیل دو رنگی خامه ها بر اثر تابش آفتاب بر روی دار
 • شناخت پوسیدگی چله ها
 • معرفی عیب سر گره و سر پود
 • آشنایی با بید خوردگی  (در قسمت بافته شده فرش که در زیر و یا دور زیر دار قرارداد )
 • بررسی عیب جفتی بافی و چند چین یک پود در مناطقی که متداول نمی باشد
 • آشنایی با نحوه نظافت مواد اولیه، ابزار، فرش و کارگاه
 • چگونگی نحوه پیشگیری از معایبی که در حین بافت بوجود می آیند
 • بررسی نحوه کنترل معایبی که در حین بافت بوجود می آیند
 • آشنایی با نحوه شناخت دلیل بروز معایب و طریقه رفع آن ها
 •  آموزش نحوه اصلاح معایب در حین بافت یا پس از آن (در حد توان بافنده)
 •  شناسایی اصول تشخیص، پیشگیری، کنترل و رفع معایب در حین بافت
نمایش بیشتر

لیست مطالب آموزشی قالی بافی درجه 1

1. معرفی انواع فرش از نظر جنس و ابعاد

 • آشنایی با انواع فرش از نظر جنس پرز و موارد استفاده
 • معرفی فرش پشمی
 • شناخت فرش کرک (پشم)
 • بررسی فرش کرک (پشم) و ابریشم
 • معرفی فرش ابریشمی
 •  آشنایی با انواع فرش از نظر جنس چله و پود و مناطق مورد استفاده
 • بررسی جنس چله و پود پشم
 • معرفی جنس چله و پود پنبه
 • شناخت جنس چله و پود ابریشم
 •  معرفی فرش های تمام پشم
 •  آشنایی با فرش های تمام ابریشم
 •  آشنایی با فرش های صوف باف پود رو فلزی (طلا یا نقره)
 •  شناخت انواع فرش از نظر ابعاد (   بزرگ پارچه، قالی، پرده ای، کنـاره، دو ذرع، قالیچه، ذرع و نیم ، ذرع و چارک، پادری و غیره)
 • شناسایی اصول شناخت انواع فرش از نظر جنس و ابعاد

2. یادگیری نحوه شناخت و تعیین ضخامت مواد اولیه متناسب با رج شمار

 • آشنایی با رج و رج شمار
 • بررسی رج (آذری، فارسی، کرمانی)
 • معرفی رج ذزع (آذری، فارسی، کرمانی)
 • آشنایی با رج چارک (آذری، فارسی)
 • شناسایی رج و رج شمار گره ذرعی
 • معرفی رج شمار
 • آشنایی با نحوه محاسبه رج شمار به صورت منطقه ای
 • یادگیری روش محاسبه رج شمار تبریز
 • روش محاسبه رج شمار اصفهان (صد تایی)
 • شناخت اصول محاسبه رج شمار نائین (لا)
 • آشنایی با تناسب ضخامت چله با رج شمار
 • معرفی انواع پود از نظر ضخامت
 • معرفی پود نازک
 • شناخت پود هم قطر چله
 • شناسایی پود ضخیم
 • بررسی انواع پود از نظر محل عبور
 • معرفی پود زیر (وقتی که هاف بالا رفته)
 • شناخت پود زیر (ضربدری در دم بافت دیده نمی شود )
 • آشنایی با پود رو (وقتـی کـه هـاف پـایین آمـده و بـه کـوجی رسـیده اسـت)
 • بررسی پود رو (ضربدری در دم بافت موجود است)
 • آشنایی با تناسب ضخامت پود ها با رج شمار
 •  یادگیری ضخام تانواع پشم های ماشین ریس (خامه) و تناسب آن با رج شمار
 • شناخت ضخامت انواع کرک ماشین ریس و تعداد لای آن ها و تناسـب آن با رج شمار
 • بررسی  ضخامت انواع ابریشم پرز و تناسب آن با رج شمار
 •  آشنایی با ضخامت انواع پشم دست ریس و تناسب آن با رج شمار
 •  شناخت اصول شناخت و تعیین ضخامت مواد اولیه متناسب با رج شـمار فرش تولیدی

3. آموزش شناخت مکانیزم های بافت فرش و نوع پود گذاری

 • آشنایی با انواع مکانیزم های بافت فرش
 • بررسی مکانیزم چله صاف
 • شناخت مکانیزم لول
 • معرفی مکانیزم نیم لول
 • یادگیری مکانیزم تخت
 • شناخت بررسی مکانیزم چله مواج (کرباسی)
 • آموزش مکانیزم تک نما
 • بررسی مکانیزم یک و نیم لول
 • شناسایی اصول مکانیزم جفت نما
 •  آشنایی با انواع روش پود گذاری
 • نحوه پود گذاری تک پود
 • روش پود گذاری نازک (تخت)
 • شیوه پود گذاری ضخیم  (کرباسی)
 • روش پود گذاری دو پود
 • یادگیری روش پود گذاری هم قطر چله (نیم لول)
 • بررسی روش پود گذاری ضخیم (کرباسی و تخت)
 • چگونگی روش پود گذاری نازک و ضخیم  (لول )
 • روش پود گذاری سه پود
 • شیوه پود گذاری ضخیم، نازک، ضخیم (لول)
 • چگونگی روش پود گذاری هم قطر چله  (لول)
 • نحوه پود گذاری بیش از سه پود
 • بررسی روش پود گذاری چند چین یک پود  (لول)
 •  شناسایی اصول شناخت مکانیزم های بافت فرش و نوع پود گذاری

4. آشنایی با انواع گره متداول در مناطق

 • آشنایی با گره های تک ( با هر گره یک خانه رنگی از نقشه فرش که دارای یک چله زیر و یک چله رو است پوشش داده می شود)
 • بررسی گره های تک متقارن  (راست، چپ، یو کرمان، یو نائین)
 • شناخت گره های تک نامتقارن (راست، چپ، یو کج)
 • آشنایی با گره های جفتی (دوتایی)
 • شناخت گره های جفتی (دوتایی ) پیوسته
 • بررسی گره های جفتی متقارن (2 تاری آذری، 3 تـاری کرمـان (دبلیـو )، 3 تاری، 4  تاری آذری ، 4 تاری کردی (
 • معرفی گره های جفتی نامتقارن (2 تاری، 3 تاری مشخص، 3 تاری نامشخص کاشان، 3 تاری نامشخص مشهد، 3 تاری کرمان، 4 تاری نائین، 4 تاری کرمان )
 • آشنایی با گره های جفتی ناپیوسته (با عمل سرکش )
 • بررسی گره های جفتی ناپیوسته متقارن (2 تاری، 4 تاری )
 • شناخت گره های جفتی ناپیوسته نا متقارن (2 تاری، 3 تاری، 4 تاری )
 • معرفی گره های 3 تایی (که با هر گره 3 خانه رنگی از نقشه فرش پوشش داده می شود)
 • شناسایی گره های 3 تایی متقارن (3 تاری، 6 تاری )
 • یادگیری گره های 3 تایی نامتقارن (3 تاری راور، 3 تاری کرمان، 4 تاری، 6 تاری اردکان، 6 تاری قائن )
 • آموزش عمل سرکش
 • آشنایی با روش دست گردن
 •  شناسایی اصول شناخت انواع گره متداول در مناطق
 •  بررسی اصول زدن گره هایی متداول در مناطق

5. یادگیری مراحل تکمیلی بعد از بافت

 • آشنایی با اصول پرداخت (نازک کاری) در فرش
 • معرفی انواع شور فرش
 • آشنایی با اصول انتخاب شور مناسب
 • شناخت انواع شیرازه منفصل
 • شناسایی انواع روش مهار کردن سر و ته فرش
 • آشنایی با دار کشی
 • معرفی رنگ گذاری
 • بررسی اصول رنگ برداری و لکه گیری
 • آشنایی با نحوه شور فرش هایی که از استحکام کمی برخور دارند
 • شناخت نحوه خشک کردن فرش
 • شناسایی نحوه کز دادن و اطو کشیدن و سایر مراحل زیبا سازی
 •  آشنایی با مراحل رفو و نحوه رفع معایب باقی مانده در فرش
 •  شناسایی اصول شناخت مراحل تکمیلی پس از بافت

6. توانایی بافت فرش به صورت گرد، بیضی یا چند ضلعی

 • بررسی اصول محاسبه فرش های گرد، بیضی و چند ضلعی
 • شناسایی اصول انتخاب نوع و مقدار خامه، چله و پود زیر با توجه بـه مـساحت فرش
 •  شناخت اصول ترسیم فرم فرش بر روی چله ها قبل از شروع بافت
 • آشنایی با اصول گلیم بافی قسمت هایی که فاقد گره هستند
 •  معرفی اصول بافت فرش به صورت گرد، بیضی یا چند ضلعی

7. آموزش بافت فرش سوف

 • بررسی اصول بافت فرش سوف ساده
 • شناخت اصول بافت فرش زمینه گلابتون
 • شناسایی اصول بافت فرش زربفت (زری باف)

8. آشنایی با مراحل بافت فرش برجسته

 • شناسایی اصول استفاده از گره مضاعف در بافت فرش برجسته
 • بررسی اصول قیچی کاری فرش برجسته
 • معرفی انواع قیچی
 • شناخت اصول ثابت کردن فرم های برجسته
 • آشنایی با اصول قیچی کاری برجسته

9. شناخت اصول مراحل بافت فرش دو رو

 • آشنایی با چله کشی فرش دو رو
 • بررسی روش تقسیم چله ها در فرش دو رو
 • معرفی شیوه بافت فرش دو رو به نوبت و جداگانه
 • آشنایی با روش پود کشی فرش های دورو
نمایش بیشتر

لیست مطالب آموزشی بافت تابلو فرش

1. توانایی زدن گره های تکنیکی

 • آشنایی با تقسیم بندی انواع گره
 • معرفی گره های تمام (متقارن راست، متقارن چپ، ترکیبی، آهنی، یو )
 • شناخت نیم گره ها (طولی حلقه ای، طولی پیچشی، عرضی آذری)
 •  درک مفهوم 4/1 گره (آویز)
 • بررسی گره های تزیینی میانی (طولی، عرضی، مورب )
 • شناخت گره های تزیینی کناری (راست، چپ، بالا و پایین )
 • شناسایی اصول زدن گره های تمام
 •  بررسی اصول زدن نیم گره ها
 •  شناخت اصول زدن 4/1 گره
 •  آموزش اصول زدن گره های تزیینی

2. توانایی تعیین محل انواع گره تکنیکی

 • آشنایی با مفهوم نقطه کردن طرح های تابلویی
 •  بررسی اصول اولیه نقطه کردن
 •  شناخت اصول متناسب کردن نقشه تابلویی با رج شمار مورد نظر
 •  معرفی روش پخش رنگ جهت از بین بردن مرز ها و ایجاد سایه
 •  آموزش اصول تعیین محل استفاده انواع گره های تکنیکی

3. توانایی بافت فرش های تکنیکی و تابلویی

 • آشنایی با روش بافت انواع فرش های تکنیکی از نظر محتوا
 • یادگیری منظره بافی (سایه دار بافی)
 • آموزش چهره بافی
 • معرفی اصول خط بافی (شعر بافی)
نمایش بیشتر

نظرات کارآموزان آموزش فرش بافی

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

مهارت های به دست آمده در کلاس قالی بافی:

 • شناخت انواع فرش از نظر جنس و ابعاد
 • شناخت و تعيين ضخامت مواد اوليه متناسب با رج شمار
 • شناخت مكانيزم هاي بافت فرش و نوع پود گذاري
 • کار با انواع گره متداول در مناطق
 • بررسی مراحل تكميلي بعد از بافت
 • انجام بافت فرش به صورت گرد، بيضي يا چند ضلعي
 • انجام بافت فرش سوف
 • شناخت مراحل بافت فرش برجسته
 • بررسی اصول مراحل بافت فرش دو رو
 • یادگیری مراحل راه اندازي و مديريت كارگاه توليدي فرش
 • بررسی تاريخچه فرش
 • کار با مواد اوليه ( متناسب با توليدات منطقه)
 • آشنایی با دار و ابزار
 • مهارت شناسایی انواع طرح فرش
 • شناسایی روش چله كشي و چله دواني
 • انجام مراحل بستن كوجي
 • شناخت اصول بافت گليم در ابتدا و يا انتهاي فرش
 • مهارت انجام بافت فرش
 • یادگیری انجام مراحل شيرازه زدن
 • شناخت اصول نقشه خواني و اصلاح نواقص
 • توانايي پايين كشي و جدا سازي فرش از دار
 • معرفی اصول شناخت و رفع معايب فرش در حين بافت
 • شناخت اصول افزايش بهره وري ( به بافي) و سلامت رواني و اجتماعي
 • توانایی زدن گره های تکنیکی
 • توانایی تعیین محل انواع گره تکنیکی
 • توانایی بافت فرش های تکنیکی و تابلویی

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه دوره آموزش قالی بافی فنی حرفه ای

شهریه دوره قالی بافی درجه 2 هزینه دوره: 6/500/000 هزینه با تخفیف: 4/500/000 دوره خصوصی: 7/700/000
شهریه دوره قالی بافی درجه 1 هزینه دوره: 10/000/000 هزینه با تخفیف: 7/000/000 دوره خصوصی: 12/000/000
شهریه دوره بافت تابلو فرش هزینه دوره: 7/200/000 هزینه با تخفیف: 5/000/000 دوره خصوصی: 8/500/000

معرفی جامع دوره آموزش فرش بافی و قالی بافی

قالی بافی و فرش بافی از قرن ها قبل، در دوره های تاریخی مختلف از هخامنشیان گرفته تا تیموریان و صفویه و سایر اعصار، مورد توجه و استقبال پادشاهان و سران کشورمان بوده است و به همین دلیل، صنعت بافت فرش در ایران بسیار رشد کرده و در طول زمان به شکوفایی و اوج خود رسیده است. امروزه کمتر کسی در ایران و حتی جهان پیدا می شود که فرش و قالی های ایرانی را نشناسد و برای چیدمان و دکوراسیون منزل خود (به شیوه ای لوکس و شیک) از آن ها استفاده نکند.

فرش ها و قالی های ایرانی در استان ها و مناطق مختلف کشور به سبک ها و طرح های مختلفی بافته می شوند (برای مثال شاه عباسی، بخارا، بته جقه، اسلیمی و دیگر طرح ها) و به همین سبب، افراد مختلف با سلایق متفاوت همگی می توانند با شرکت در دوره های تخصصی این رشته؛ سبکِ فرش و قالی بافیِ مورد علاقه خود را یافته و به طور تخصصی به یادگیری (و بعدها تولید محصولات همان سبک) بپردازند.

تابلو فرش های اصیل و گرانبهای ایرانی هم از صنایع دستی مهم و پرطرفدار کشورمان و به نوعی، سمبل فرهنگ و تاریخ و هنر ما هستند. بدون شک، مُزین کردن منزل به تابلو فرش های رنگارنگ با طرح های هنرمندانه و چشم نواز؛ می تواند زیبایی و جلوه بصری خانه را چند برابر کرده و به آن حسِ غنی بودن و اصالتی بی نظیر هدیه بدهد.

امروزه هنرمندان این حوزه، انواع تابلو فرش ها را در طرح ها و سبک های مختلف (از جمله طرح هایی مانند طبیعت و منظره، خوراکی و میوه، گل و گلدان، چهره و پرتره، مجلس و مهمانی (به ویژه به سبک فرانسوی) ، حیات وحش، حکایت و داستان، رویدادهای مذهبی و آیات قرآنی، مینیاتور و …) بافته و آن ها را با قیمت مناسب و درخورِ کیفیت و نوآوری و دقتِ اثر هنری خود، به بازار عرضه کرده و از این طریق به درآمدهای بسیار خوبی دست می یابند.

وسایل و تجهیزات لازم برای قالی بافی و فرش بافی

باید در ابتدا توضیح دهیم که آموزشگاه پایتخت فناوری تجهیزات و وسایل لازم برای یادگیری صفر تا صد این رشته را در حین دوره به طور کامل در اختیار شما هنرجويان گرامی قرار می دهد اما برای تمرین در منزل و آغاز فعالیت به صورت حرفه ای، شما باید در مرحله اول به خوبی وسایل و تجهیزات قالی و فرش بافی را شناخته و روش کار با آن ها را یاد بگیرید و در مرحله دوم، با صرف هزینه ای مقرون به صرفه از پس انداز شخصی خود و یا اقدام به دریافت وام خود اشتغالی به واسطه مدرک فنی و حرفه ای؛ تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بافتن قالی و فرش و تابلو فرش را تهیه نمایید.

برخی از مهم ترین وسایل و مواد اولیه ضروری برای بافت محصولات متنوع عبارت اند از:

 • دار قالی در انواع چوبی، فلزی، فندک دار، بدون فندک، پایه ثابت و یا پایه متحرک و …
 • قلاب قالی بافی برای بریدن و گره زدن نخ ها در فرآیند بافت فرش و قالی
 • نخ چله که پایه و اساس بافت فرش و قالی و تابلو فرش بوده و معمولا جنس آن از پنبه است و باید به شکل دقیق و استاندارد نصب شود تا عملیات چله کشی و بافندگی در نهایتِ ظرافت و کیفیت انجام شود.
 • سیخ پودکشی منعطف و نرم و دارای نوک نازک و ظریف به جهت انجامِ فرآیندِ پودکشی بدون آسیب زدن به چله ها
 • دفه که به آن شانه فرش نیز گفته می شود و با داشتن تیغه های فلزیِ صیقلی و صاف؛ قابلیت کوبیدن انواع پودهای نازک تا ضخیم را دارد.
 • سایر ابزارها مانند هاف، تسمه، قیچی، پود نازک و ضخیم، نخ های مختلف، نقشه های دستی و یا کامپیوتری، کاردک، کوجی، برپاکی و …

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که برخی از فروشگاه های حضوری و یا آنلاین فعال در زمینهِ عرضه و فروش وسایل و مواد اولیه مورد نیاز بافت قالی و فرش؛ محصولات خود را به صورت یکجا و پکیج نیز عرضه می کنند. یعنی شما می توانید تمام تجهیزات و مواد لازم برای بافت یک قالی یا تابلو فرش (از نقشه و طرح محصول گرفته تا دار قالی و نخ های مناسب و هاف و سیخ پودکشی و …) را به صورت یک پکیج خریداری نمایید که این کار باعث صرفه جویی در زمان و انرژی و هزینه های شما خواهد شد.

نمایش بیشتر

محبوب ترین دوره های دپارتمان صنایع دستی پایتخت فناوری

دیدگاه ها

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543