آموزش اکسل (excel)

اکسل (Excel) به دلیل کاربرد گسترده در کسب و کار های تجاری برای ارائه فعالیت ها و بهینه سازی مناسب، بسیار محبوب است. آموزشگاه پایتخت فناوری برای علاقه مندان به یادگیری نرم افزار، دوره آموزش اکسل از مبتدی تا پیشرفته را به طور جامع برگزار می کند.

 • در این دوره، ابتدا با محیط برنامه اکسل آشنا شده و با یادگیری مفاهیم کار پوشه و کاربرگ، می توانید اعداد و متون را وارد نرم افزار کرده و از تکنیک های انتخاب، استفاده کنید. در ادامه، با چگونگی دستکاری ردیف و ستون ها آشنا شده و می توانید آن ها را در کاربرگ درج یا حذف نمایید. هم چنین، سرفصل های تخصصی در مورد شیوه دستکاری سلول برای استفاده از ویژگی AutoFill در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپس، به سراغ یادگیری تکنیک های نام گذاری کاربرگ می رویم تا بتوانید آن ها را در یک کارپوشه کپی یا حذف نمایید.
 • هم چنین، شما می توانید با شناخت نوع و اندازه فونت ها، سلول و رنگ پس زمینه را فرمت بندی کنید. به علاوه، با یادگیری روش تراز کردن افقی و عمودی می توانید به طور عملی، اعداد را فرمت بندی کنید.
 • پس از این، با شناخت مفهوم فریز کردن، نحوه فریز کردن ردیف و ستون ها را یاد گرفته و می توانید با کمک عملگر ها، فرمول ها را ایجاد و کپی کنید. در ادامه مسیر روش بکارگیری توابع مختلف مانند If، Average، Max، Min و Count را یاد گرفته و می توانید با کمک برکه Layout، نوع و اندازه نمودار را تغییر دهید. در نهایت با یادگیری سفارشی کردن اکسل، می توانید تنظیم و چاپ را انجام داده و از فیلتر های پیشرفته برای مرتب سازی و ایجاد لیست سفارشی استفاده کنید.
 • دوره اکسل توسط بهترین اساتید برگزار شده و کارآموزان مطالب کاربردی بازار کار را از صفر تا صد به طور عملی یاد گرفته و می توانند مدرک فنی حرفه ای دریافت کنند.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش excel

آموزش اکسل به صورت تخصصی
آموزش اکسل از صفر تا صد
آموزش اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل های دوره اکسل از مقدماتی تا پیشرفته

1. نحوه استفاده از اکسل

 • بررسی محیط برنامه
 • شناخت سلول فعال
 • شناخت سیستم مراجعه به سلول Excel
 • روش تراز پیش فرض اعداد و متن
 • کار با کار پوشه ها و کار برگ ها
 • نحوه وارد کردن اعداد و متن
 • روش جمع کردن ستونی از اعداد
 • چگونگی وارد کردن تاریخ
 • یادگیری ذخیره سازی کار پوشه
 • آموزش بستن کار پوشه و خروج از برنامه Excel
 • نحوه ایجاد کار پوشه ای جدید و باز کردن کار پوشه موجود
 • یادگیری سوئیچ کردن بین کار پوشه ها
 • چگونگی ذخیره کردن یک کار پوشه با استفاده از نامی دیگر
 • آموزش ذخیره کردن کار پوشه با استفاده از نوع فایلی متفاوت
 • شناخت اصول استفاده از راهنما در excel

2. بررسی تکنیک های انتخاب

 • چرا تکنیک های انتخاب مهم هستند؟
 • بررسی تکنیک های توصیه شده هنگام ایجاد یا ویرایش لیست ها
 • روش انتخاب یک سلول
 • نحوه انتخاب محدوده ای از سلول های به هم متصل
 • چگونگی انتخاب محدوده ای از سلول های غیر متصل
 • شیوه انتخاب کل کار برگ
 • آموزش روش انتخاب ردیف
 • یادگیری روش انتخاب محدوده ای از ردیف های متصل
 • چگونگی انتخاب محدوده ای از ردیف های غیر متصل
 • شیوه انتخاب ستون
 • آموزش روش انتخاب محدوده ای از ستون های متصل
 • نحوه انتخاب محدوده ای از ستون های غیر متصل

3. روش دستکاری ردیف ها و ستون ها

 • انجام عملیات روی ردیف ها و ستون ها
 • آموزش درج ردیف ها در کار برگ
 • یادگیری درج ستون ها در کار برگ
 • روش درج ردیف ها در کار برگ
 • شیوه درج ستون ها در کار برگ
 • آموزش تغییر عرض ستون ها
 • چگونگی تغییر عرض ستون ها با استفاده از “کشیدن و رها کردن”
 • یادگیری انجام تغییر اندازه خودکار عرض ستون برای متناسب شدن با محتویات
 • نحوه تغییر ارتفاع ردیف ها

4. چگونگی دست کاری سلول ها و محتوای سلول

 • آشنایی با مفهوم Auto fill
 • یادگیری کپی کردن یک سلول یا محتویات محدوده ای در یک کار پوشه
 • چگونگی حذف محتویات سلول
 • روش انتقال محتویات یک سلول یا محدوده در کار پوشه
 • آموزش ویرایش محتوای سلول
 • بررسی روش  Redo و Undo
 • نحوه کپی کردن داده ها بین کار برگ ها در یک کار پوشه
 • روش انتقال داده ها بین کار برگ ها در یک کار پوشه
 • آموزش کپی کردن داده ها بین کار برگ ها در کار پوشه های متفاوت
 • یادگیری کپی کردن محدوده ای از داده ها با استفاده از AutoFill
 • روش ذخیره سازی محدوده ای از سلول ها
 • آموزش نحوه جستجو و جایگزینی داده ها
نمایش بیشتر

5. معرفی کار برگ ها

 • بررسی تکنیک های توصیه شده در نام گذاری کار برگ ها
 • روش سوئیچ کردن بین کار برگ ها
 • چگونگی تغییر نام کار برگ
 • آموزش اضافه کردن کار برگی جدید
 • نحوه حذف کار برگ
 • روش کپی کردن کار برگ در یک کار پوشه
 • یادگیری انتقال کار برگ در یک کار پوشه
 • آموزش کپی کردن یا انتقال کار برگ ها بین کار پوشه ها

6. آموزش فرمت بندی فونت

 • شناخت گزینه های فرمت بندی فونت
 • بررسی نوع فونت
 • آموزش اندازه فونت
 • یادگیری فرمت بندی بولد، ایتالیک و زیر خط دار کردن
 • نحوه فرمت بندی حاشیه سلول
 • روش فرمت بندی رنگ پس زمینه
 • چگونگی انجام فرمت بندی رنگ فونت

7. یادگیری فرمت بندی تراز کردن

 • آشنایی با موقعیت سلول
 • معرفی مفهوم Format Painter
 • آموزش تراز کردن افقی محتویات در یک محدوده سلولی
 • نحوه وسط چین کردن عنوان در محدوده یک سلول
 • چگونگی شکستن متن در یک سلول
 • روش تراز کردن عمودی محتویات سلول

8. بررسی شیوه فرمت بندی اعداد

 • آموزش روش نمایش نقطه اعشار
 • یادگیری نماد اول رایج
 • بررسی شیوه های تاریخ
 • آشنایی با درصد ها
 • نحوه فرمت بندی اعداد
 • روش به کار بردن و حذف فرمت بندی شیوه ویرگول (برای نشان دادن هزار گان(
 • چگونگی به کار بردن فرمت بندی درصد روی یک سلول یا محدوده

9. چگونگی فریز کردن عنوان ستون ها و ردیف ها

 • آشنایی با مفهوم فریز کردن
 • بررسی اهداف فریز کردن
 • رو فریز کردن ردیف ها
 • چگونگی فریز کردن ستون ها

10. معرفی فرمول ها

 • آموزش روشی آسان برای ایجاد فرمول ها
 • معرفی عملگر ها
 • آشنایی با پیام های خطای فرمول ها
 • بررسی مرجع نسبی سلول در فرمول ها
 • شناخت مرجع مطلق سلول در فرمول ها
 • روش ایجاد فرمول ها
 • یادگیری شیوه کپی کردن فرمول ها
 • نحوه استفاده از عملگر ها در فرمول ها

11. آشنایی با توابع

 • معرفی توابع
 • بررسی توابع عمومی
 • شناخت تابع  AVERAGE،SUM
 • آشنایی با تابع MAX،MIN
 • آموزش تابع COUNTBLANK،COUNT
 • بررسی توابع IF
 • نحوه بکارگیری تابع  SUM،AVERAGE
 • روش بکارگیری تابع  MIN،MAX
 • چگونگی بکارگیری تابع  COUNT،COUNTBLANK
 • آموزش استفاده از توابع  IF
نمایش بیشتر

12. شناخت نمودار ها

 • بررسی عنوان یا برچسب های نمودار
 • روش اضافه کردن یک نمودار ستونی
 • نحوه اضافه کردن یک نمودار خطی
 • چگونگی اضافه کردن یک نمودار میله ای
 • روش اضافه کردن یک نمودار پای
 • آموزش تغییر اندازه نمودار
 • یادگیری حذف نمودار
 • تغییر رنگ پس زمینه نمودار
 • آموزش تغییر رنگ های ستون، میله، خط یا برش پای در یک نمودار
 • تغییر رنگ زمینه راهنمای علائم
 • یادگیری تغییر نوع نمودار
 • شناخت اصول تغییر نمودار ها با استفاده از برگه Layout
 • آشنایی با روش کپی کردن و انتقال نمودار ها در یک کار برگ
 • آموزش نحوه کپی کردن و انتقال نمودار ها بین کار برگ ها
 • چگونگی کپی کردن و انتقال نمودار ها بین کار پوشه ها

13. روش سفارشی کردن Excel

 • بررسی گزینه های AutoCorrect
 • روش تغییر دادن ی گزینه های اصلی Excel
 •  یادگیری حداقل کردن ریبون

14. آموزش تنظیم و چاپ

 • بررسی حاشیه های کار برگ
 • شناخت جهت کار برگ
 • اندازه صفحه کار برگ
 • بررسی سر صفحه ها و پانویس ها
 • آشنایی با فیلد های سر صفحه و پانویس
 • یادگیری پیش نمایش کاربر
 • معرفی گزینه های چاپ
 • معرفی گزینه های Collation
 • بررسی جهت صفحه
 • شناخت اندازه کاغذ
 • آشنایی با حاشیه ها
 • بررسی چاپ
 • روش تغییر دادن مقیاس کار برگ برای متناسب شدن در یک صفحه
 • بررسی بصری محاسبات
 • یادگیری نمایش خطوط راهنما هنگام چاپ
 • روش چاپ عناوین در هر صفحه هنگام چاپ
 • چگونگی چاپ عنوان ردیف ها و ستون های Excel
 • بررسی املا
 • آموزش مشاهده کار پوشه ها در کنار هم
 • چگونگی بزرگ نمایی نما
 • روش تنظیم تعداد کپی ها برای چاپ
 • نحوه انتخاب چاپگر
 • بررسی روش انتخاب کار برگ های مجزا یا کل کار پوشه
 • آموزش انتخاب صفحات برای چاپ
 • یادگیری انتخاب یک رو و دو رو
 • چگونگی تغییر مقیاس

15. یادگیری شیوه مرتب سازی و فیلتر گذاری داده ها

 • آشنایی با مفهوم AutoFilter
 • بررسی مفهوم Top 10 AutoFilter
 • معرفی معیار فیلتر ایشرفته
 • یادگیری زیر جمع بندی
 • روش مرتب سازی داده ها با چندین ستون در یک زمان
 • چگونگی به کار بردن یک مرتب سازی سفارشی از قبل نصب شده
 • نحوه ایجاد یک ییست سفارشی و انجام مرتب سازی سفارشی
 • انجام حذف یک لیست سفارشی
 • روش استفاده از AutoFilter برای انجام چندین پرس و جو
 • آموش حذف تمام  AutoFilterها از یک کار برگ
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در کلاس اکسل پیشرفته می آموزید:

 • مهارت استفاده از Excel 2010
 • کار با تکنیک های انتخاب
 • مهارت دستکاری ردیف ها و ستون ها
 • مهارت دستکاری سلول ها و محتوای ان ها
 • شناخت کار برگ ها
 • مهارت فرمت بندی فونت
 • چگونگی فرمت بندی تراز کردن
 • یادگیری مهارت فرمت بندی اعداد
 • روش فریز کردن عنوان ستون ها و ردیف ها
 • مهارت کار با فرمول ها
 • مهارت کار با توابع
 • مهارت کار با نمودار ها
 • نحوه سفارشی کردن Excel
 • روش تنظیم و چاپ
 • یادگیری مرتب سازی و فیلتر گذاری داده ها

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش اکسل

لیست شهریه ها هزینه دوره: 3/400/000 هزینه با تخفیف: 2/000/000 دوره خصوصی: 5/000/000

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166577378
02166577378