آموزش صدابرداری

صدا برداری جزء یکی از هنر های نمایشی محسوب می شود که شامل فرایند ضبط و پردازش صدا برای فیلم، انیمیشن، بازی ویدئویی و غیره است. صدا بردار با استفاده از تجهیزاتی مثل میکروفون صدا های محیط، گفتگو ها، جلوه ‌های صوتی و موسیقی را ضبط می‌ کند. با توجه به افزایش محبوبیت این رشته هنری، آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش صدا برداری حرفه ای را در دو ترم صدا برداری استودیو و زنده برگزار می کند.

 • شما در ترم اول صدا برداری استودیو را از صفر تا صد یاد می گیرید و می توانید با طراحی پروژه بهینه سازی اکوستیک استودیوی صدا برداری، سیستم های مورد نیاز برای برپایی استودیو صدا برداری را نصب کرده و با میکروفون ها، آمپلی فایر ها و پردازنده های سیگنال به طور عملی کار کنید. در ادامه، روش کار با میکسر های آنالوگ و دیجتال را یاد می گیرید و ضمن کار با نرم افزار و سخت افزار های ضبط صدا، به کالیبراسیون سیستم مانیتورنیگ خواهید پرداخت. در نهایت، مراحل ضبط استاندارد صدا های مختلف را یاد گرفته و می توانید نسخه پشتیبان از پروژه بگیرید.
 • در ترم دوم این دوره شما مهارت های صدا برداری اجرای زنده (Live) را کسب کرده و با محاسبه توان صوتی برای اجرای زنده و راه اندازی تجهیزات مورد نیاز آشنا خواهید شد. سپس، نحوه کالیبراسیون ابزار صدا برداری را به طور عملی یاد گرفته و می توانید استیج صدا برداری را آماده کنید. در ادامه مسیر، شما با روش کنترل عوامل تولید صدا در صحنه آشنا شده و می توانید با کنسول های باز تولید صدا کار کنید. در نهایت کار با نرم افزار های رکورد صدا و پلاگین های اصلی مورد نیاز پردازش صدا در مرحله ضبط را یاد می گیرید.
 • اگر به دنبال یادگیری صدابرداری به صورت حرفه ای هستید، این دوره را از دست ندهید، چرا که تمامی مطالب آموزشی ویژه بازار کار تدوین شده و استاد تمامی آن ها را به صورت گام به گام و کاملا عملی به شما یاد می دهد.
 • از جمله مزایای شرکت در این دوره می توان به پشتیبانی نامحدود، تجدید رایگان دوره و اعطای مدرک فنی حرفه ای صدابرداری اشاره کرد.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش صدابرداری

آموزش صدابرداری استودیویی
آموزش صدابرداری اجرای زنده
یادگیری نحوه ضبط كردن صدا هاي مختلف
یادگیری مراحل گرفتن نسخه پشتیبان از پروژه
انجام نصب و راه اندازی سیستم مورد نياز جهت برپايي استوديوی صدا برداری
آموزش كار با نرم افزار ها و سخت افزار هاي ضبط صدا
آموزش كار كردن با آمپلي فاير ها و پردازنده هاي سيگنال

سرفصل های دوره صدابرداری از صفر تا صد

لیست مطالب آموزشی ترم اول (آموزش صدابرداری استودیو)

آشنایی با مراحل طراحي، محاسبه و اجراي پروژه بهينه سازي اكوستيك استوديوي صدا برداري شامل:

معرفی تاريخچه صدا برداري و ضبط صدا

یادگیری مباني فيزيك صوت

آشنایی با آكوستيك و استوديو

آموزش روش سـاخت تلـه هـاي اكوسـتيكي، پنـل هـاي جـاذب صـوت و ديفيوزر ها

اجرای بهينه سازي آكوستيك محيط استوديو با رعايت استاندارد ها

انجام نصب و راه اندازی سیستم مورد نياز جهت برپايي استوديوی صدا برداری شامل:

یادگیری مباني الكترونيك

معرفی كابل و كانكتور ها

آشنایی با سخت افزار ها و نرم افزار هاي استوديوي ضبط صدا

نحوه تشخيص المان هاي الكترونيكي تشكيل دهنده دسـتگاه هـاي صدا برداري و كاربري آن ها در مدارات الكتريكي

آمورش روش تشخيص و استفاده از انـواع كابـل و كانكتور هـاي مربـوط بـه سخت افزار هاي صدا برداري

یادگیری شیوه ساخت كابل و كانكتور و اتصال سيستم ها توسط آن ها

آموزش نحوه انتخاب و جاي گذاری صحيح ميكروفون ها متناسب با منابع صوتي (Placement) شامل:

معرفی انواع ميكروفون و ويژگي هاي آن ها

بررسی روش هاي ميكروفون گذاري

آشنایی با ويژگي هاي منابع مختلف صوتي

یادگیری ساز شناسي

نحوه تشـخيص انـواع ميكـروفن هـا، انتخـاب صـحيح آن هـا جهـت كاربرد هاي مختلف

یادگیری روش صحيح انواع ميكروفن گذاري براي انواع برداشـت هـاي مونو و استريو ( Placement )

شناسایی  ويژگي هاي صوت در ادوات مختلف موسيقي و ارتباط آن با روش هاي ميكروفن گذاري

آموزش كار كردن با آمپلي فاير ها و پردازنده هاي سيگنال (Processors Signal) شامل:

معرفی انواع آمپلي فاير ها و پيش تقويت كننده هاي آنالوگ وديجيتال

یادگیری کار با پردازنده هاي سيگنال آنالوگ و سيگنال (Processors Signal)

آموزش کار  با انواع آمپلي فاير هاي موجود در سيستم صدا برداري

یادگیری نحوه اتصال انواع آمپلي فاير ها به ديگر ادوات با توجه به ورودي و خروجي هاي آن ها

بررسی روش های تنظيم پارامتر هاي پردازنده هاي سيگنال در بخش هاي مختلف فرايند صدا برداري (ضبط، افكت گذاري و خروجي)

یادگیری روش كار كردن با كنسول هاي باز توليد صدا (ميكسر هاي آنالوگ و ديجيتال) شامل:

آشنایی با كنسول هاي آنالوگ و ديجيتال، تفاوت و كاربري هر يك

آموزش مسير دهي سيگنال در كنسول هاي آنالوگ و ديجيتال (Signal Flow)

بررسی ارت Ground Electricity

یادگیری نحوه استفاده از كنسول هاي آنالوگ و ديجيتال و قابليت هاي هر يـك از آن ها

چگونگی دنبال كردن مسير سيگنال در ورودي ها و خروجي هـاي ادوات

آموزش صـدا برداري جهت اتصال صحيح و تشخيص عيب هاي احتمالي

بررسی همگاه سازي كنسول هاي ديجيتال بـا نـرم افزار هـا و سـخت افزار هاي صدا برداري

آموزش شیوه كاليبره كردن سيستم مانيتورينگ (Calibration) شامل:

آشنایی با انواع مانيتورينگ صدا

آموزش اكوستيك

نحوه كاليبراسيون سيستم مانيتورينگ و روش هاي آن

بررسی انواع هدفون ها

یادگیری روش اسـتفاده از مانيتور هـاي active,passive در فـرم هـاي farfield, nearfield  و موارد استفاده هر يك

شناخت نحوه انتخاب مانيتورينگ متناسب با اكوستيك محيط

بررسی روش كاليبره كردن دقيق مانيتور ها به عنوان مرجع اصلي شنيداري

روش استفاده از انواع مختلف هدفون ها در مراحل مختلف صدا برداری

آموزش كار با نرم افزار ها و سخت افزار هاي ضبط صدا شامل:

معرفی نرم افزار هاي ضبط صدا (Workstations Audio Digital) Logic pro, Protools, Nuendo, Cubase

آشنایی با سخت افزار هاي ضبط صدا

آموزش کار با پلاگين هاي پردازش صدا

یادگیری كـار بـا نـرم افـزار هـاي ضـبط صـدا  (Digital audio workstations)

آموزش مراحل راه اندازي و كاربري انواع سخت افزار هاي پـردازش و تقويـت كننده هاي سيگنال

بررسی روش اعمال پلاگين هاي اصلي و مورد نياز پـردازش صـدا در مرحله ضبط

یادگیری نحوه ضبط كردن صدا هاي مختلف با رعايت استاندارد ها شامل:

آموزش اكوستيك استوديوي ضبط صدا

انجام كاليبراسيون سيستم مانيتورينگ

آشنایی با تجهيزات صدا برداري

بررسی تكنيك هاي صدا برداري

یادگیری مراحل راه اندازي سيستم هاي مورد نياز جهت صدا برداري

آموزش شناخت دقيق ويژگي هاي صوتي منابع صدا

بررسی مراحل ميكروفون گذاري صحيح و متناسب با منبع صوتي

آموزش ضبط صدا با استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار هاي صدا برداري

آموزش روش گرفتن نسخه پشتيبان از پروژه (Backup) شامل:

بررسی اصول مهم در  پشتيبان گيري (Backup)

آشنایی با نرم افزار ها و سخت افزار هاي پشتيبان گيري

انجام عملی پشتيبان گيري از پروژه ها

نمایش بیشتر
لیست مطالب آموزشی ترم دوم (آموزش صدابرداری زنده)

یادگیری محاسبه و برآورد توان صوتی مورد نیاز مطابق با ظرفیت فضاي اجـراي زنـده جهـت نصـب و راه انـدازي تجهیزات صوتی شامل:

یادگیری مبانی الکترونیک

بررسی اصول اولیه کارکرد اسپیکر ها

آشنایی با انواع مولد های صدا (اهمی، ولتی، دیجیتال وتحت شبکه)

شناسایی اصول اولیه کارکرد آمپلی فایر ها

روش استفاده از مولد صوتی مورد نیاز (فول رنج یا بی امپ، ولتـی، اهمی)

نحوه تشخیص المان هاي الکترونیکی تشکیل دهنـده دسـتگاه هاي صدا برداري و کاربري آن ها در مدارات الکتریکی

یادگیری روش اندازه گیری توان اسپیکر های مولد صدای پروژه

بررسی روش صحیح چیدمان و راه اندازي صحیح مولد هاي صدا در مدار صوتی

آموزش کالیبراسیون تجهیزات صوتی شامل:

یادگیری عملی اجرای کالیبراسیون سیستم مانیتورینگ و روش هاي آن

معرفی هدفون ها

آموزش روش استفاده از نرم افزار هاي میژرمنت براي اندازه گیـري شـدت صوت

بررسی نحوه اندازه گیري آکوستیکی محیط توسط نرم افزار

انجام کالیبره کردن دقیق مانیتور ها به عنوان مرجع اصلی شنیداري

آشنایی با روش اســتفاده از انــواع مختلــف هــدفون ها در مراحــل مختلــف صدا برداري

آموزش نحوه انتخاب و جاي گذاري صحیح میکروفون ها متناسب با منابع صوتی (Placement) شامل:

معرفی کابل و کانکتور های مناسب

آشنایی با انواع میکروفون ها و بررسی ویژگی های ان ها

آشنایی با روش های میکروفون گذاری

بررسی مشخصات منابع مختلف صوتی

آموزش روش تشخیص و استفاده از انواع کابل و کانکتور هـاي مربـوط بـه سخت افزار هاي صدا برداري

یادگیری روش ساخت بـه سخت افزار هاي صدا برداري جهت اتصـال به یکدیگر

آشنایی با روش تشـخیص انـواع میکروفن هـاو انتخـاب صـحیح آن هـا جهـت کاربرد هاي مختلف

بررسی انـواع روش های صحیح میکـروفن گـذاري بـراي انـواع برداشت هاي مونو و استریو ( Placement)

یادگیری استفاده از ویژگی هاي صـوت در ادوات مختلـف موسـیقی و ارتباط آن با روش هاي میکروفن گذاري

آموزش آماده سازي استیج (صحنه) و ساند چکینگ (کنترل تمامی عوامل تولید صدا در صحنه و اطمینان از نحـوه کار کرد صحیح آنها قبل از اجرا) شامل:

آموزش ساز شناسی و آنالیز طیف فرکانسی ساز ها

انجام عملی میکس روی استیج (foldbak mixing)

یادگیری روش کار کردن با سیگنال پروسسور ها

آموزش مهارت چیدمان سازی

آشنایی با صدا برداري صحنه

بررسی روش کنترل صداي صحنه جهت جلوگیري از خرابی هـاي احتمـالی صدا (فیدبک، نویز)

آموزش کار کردن با کنسول هاي باز تولید صدا (میکسر هاي آنالوگ و دیجیتال) شامل:

معرفی كنسول هاي آنالوگ و ديجيتال، تفاوت و كاربري هر يك  از ان ها

یادگیری روش مسير دهي سيگنال در كنسول هاي آنالوگ و ديجيتال (Signal Flow)

آموزش ارت Ground Electricity

بررسی نحوه استفاده از كنسول هاي آنالوگ و ديجيتال و قابليت هاي هر يـك از آن ها

شناخت روش دنبال كردن مسير سيگنال در ورودي ها و خروجي هـاي ادوات

آشنایی با چگونگی صـدا برداري جهت اتصال صحيح و تشخيص عيب هاي احتمالي

انجام عملی همگاه سازي كنسول هاي ديجيتال بـا نـرم افزار هـا و سـخت افزار هاي صدا برداري

شناخت روش کار با نرم افزار ها و سخت افزار ها و ضبط صدا شامل:

آشنایی با نرم افزار هاي ضبط صدا (Workstations Audio Digital) Logic pro, Protools, Nuendo, Cubase

معرفی سخت افزار هاي ضبط صدا

یادگیری روش کار با پلاگين هاي پردازش صدا

انجام رکورد بـا نـرم افـزار هـاي ضـبط صـدا  (Digital audio workstations)

یادگیری مراحل راه اندازي و كاربري انواع سخت افزار هاي پـردازش و تقويـت كننده هاي سيگنال

شناسایی روش اعمال پلاگين هاي اصلي و مورد نياز پـردازش صـدا در مرحله ضبط

یادگیری مراحل گرفتن نسخه پشتیبان از پروژه (Backup) شامل:

آشنایی با اصول مهم در  پشتيبان گيري (Backup)

معرفی نرم افزار ها و سخت افزار هاي پشتيبان گيري

اموزش عملی پشتيبان گيري از پروژه ها

نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

مهارت های به دست آمده در کلاس صدا برداری:

 • ساخت تله های اکوستیکی و پنل های جاذب صوت و دیفیوزر ها
 • بهینه سازی اکوستیک محیط استودیو
 • کار با المان های الکترونیکی دستگاه های صدا برداری
 • شناسایی ویژگی های انواع کابل و کانکتور های سخت افزار های صدا برداری
 • نحوه ساخت کابل و کانکتور ها
 • اتصال عملی سیستم ها با کابل مناسب
 • تشخیص میکروفون مناسب
 • جایگذاری میکروفون برای انواع برداشت های مونو و استریو
 • بررسی ویژگی های منابع صوتی مختلف
 • روش کار با آمپلی فایر ها
 • شیوه اتصال آمپلی فایر ها به ادوات دیگر سیستم صوتی
 • نحوه تنظیم پارامتر های پردازنده سیگنال
 • ضبط، افکت گذاری و خروجی گرفتن
 • کار با کنسول های آنالوگ و دیجیتال
 • تشخیص مشکلات احتمالی در مسیر سیگنال ورودی و خروجی ادوات صدا
 • نحوه همگاه سازی کنسول های دیجیتال
 • کار با نرم افزار ها و سخت افزار های صدا برداری
 • استفاده از انواع مانیتور ها در فرم های مختلف
 • روش انتخاب مانیتورینگ مناسب با اکوستیک محیط
 • کالیبره کردن دقیق مانیتور ها
 • روش استفاده از هدفون ها در مراحل مختلف صدا برداری
 • راه اندازی انواع سخت افزار های پردازش و تقویت کننده های سیگنال
 • مهارت اعمال پلاگین های اصلی در مرحله ضبط
 • ضبط صدا با کمک نرم افزار ها و سخت افزار های صدا برداری
 • پشتیبان گیری از پروژه ها
 • اندازه گیری توان اسپیکر های مولد صدای پروژه
 • چیدمان و راه اندازی صحیح مولد های صدا
 • استفاده از نرم افزار های مژرمنت برای اندازه گیری شدت صوت
 • صدا برداری صحنه
 • چسدمان ساز
 • میکس روی استیج
 • کنترل صدای صحنه
 • جلوگیری از خرابی های احتمالی صدا مانند فیدبک و نویز

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش صدابرداری فنی حرفه ای

شهریه دوره صدابرداری استودیو هزینه دوره: 4/500/000 هزینه با تخفیف: 3/000/000 دوره خصوصی: 5/500/000
شهریه دوره صدابرداری زنده هزینه دوره: 5/000/000 هزینه با تخفیف: 3/500/000 دوره خصوصی: 6/000/000

سوالات متداول

بله، کارآموزان پس از گذراندن کلاس آموزشی می‌ توانند در آزمون ‌های کتبی و عملی شرکت کرده و در صورتی که نمرات آن‌ ها از حد نصاب مورد نیاز بالاتر باشد، مدرک بین ‌المللی صدا برداری به آن ‌ها اعطا می‌ شود. این مدرک می ‌تواند به عنوان ضمانت ‌نامه ‌ای برای فعالیت آن ‌ها در بازار کار داخلی و خارجی باشد و به راه‌ اندازی کسب و کار شخصی کمک کند. هم چنین، اگر قصد مهاجرت به کشور های خارجی با هدف کاریابی داشته باشند، داشتن این مدرک و ترجمه آن می‌ تواند روند مهاجرت شغلی آن‌ ها را تسهیل نماید.

لازم نیست قبل از شروع یادگیری صدا برداری، دوره ‌های پیش ‌نیازی را بگذرانید. زیرا سرفصل‌ های آموزشی از آسان ‌ترین مباحث، توسط استاد مجرب این حوزه به کارآموزان آموزش داده می ‌شود. از آنجایی که این دوره شامل دو ترم صدا برداری استودیو و زنده است، لازم است ابتدا در دوره صدا برداری استودیو شرکت کرده و سپس یادگیری صدا برداری زنده را آغاز کنید. به عبارتی دوره صدا برداری استودیو پیش نیاز صدا برداری زنده است.

مدت زمان دوره آموزش صدا برداری 40 ساعت است. در این دوره، کارآموزان از صفر تا صد ضبط کردن صدا های مختلف را به طور استاندارد یاد می‌گیرند. این دوره کمتر از یک ماه طول می‌ کشد و با شرکت در دوره فشرده می ‌توان ظرف دو ماه به یک صدا بردار ماهر تبدیل شد. کارآموزان در این مدت می‌توانند تمام مراحل صدا برداری استودیو و زنده را یاد بگیرند.

بله، دوره آموزش صدا برداری با هدف اشتغال و کارآفرینیکارآموزان برگزار می ‌شود. شرکت ‌کنندگان با بهره ‌گیری از سرفصل ‌های تخصصی و جامع این دوره و استفاده از مشاوره‌ های استاد، می ‌توانند فعالیت خود را در بازار کار آغاز کرده و آتلیه صدا بردای شخصی خود را راه ‌اندازی نمایند. هدف اصلی برگزاری این دوره، توانمند سازی کارآموزان برای کارآفرینی است.

برای ثبت‌نام در این دوره راه ‌های مختلفی وجود دارد: 1- مراجعه حضوری به آدرس آموزشگاه برای بازدید از کارگاه‌ های عملی، 2- تماس تلفنی با شماره‌ های مندرج در سایت و مشاوران ثبت ‌نام، 3- ثبت ‌نام آنلاین از طریق فرم الکترونیکی سایت. پس از ثبت ‌نام اولیه، کارشناسان برای انجام مراحل نهایی ثبت ‌نام با علاقه ‌مندان تماس خواهند گرفت. راه ‌های متنوعی برای ثبت ‌نام وجود دارد تا انتخاب آسان ‌تر باشد.

روش ‌های مختلفی برای پرداخت شهریه دوره در نظر گرفته شده است تا شرکت کنندگان بتوانند متناسب با شرایط خود، بهترین روش را انتخاب کنند: 1- پرداخت یکجای کل شهریه به صورت نقدی قبل از شروع کلاس ‌ها، 2- پرداخت دو قسطی؛ نیمی از شهریه قبل از شروع و مابقی در هفته دوم کلاس ‌ها. امکان انتخاب بین پرداخت نقدی یکجا یا دو قسطی وجود دارد تا ثبت ‌نام ‌کنندگان بتوانند مناسب‌ ترین روش را برای خود انتخاب نمایند.

هر فرد بالای 14 سال دارای مدرک سیکل می ‌تواند در این دوره آموزش حرفه ای صدابرداری ثبت ‌نام کند، بدون نیاز به تجربه قبلی یا مدارک تحصیلی بالاتر. زیرا تمام سرفصل ‌های آموزشی این دوره به صورت ساده و گام ‌به ‌گام، از مبتدی ‌ترین سطوح و تحت نظارت اساتید مجرب تدریس می ‌شود.

کلاس ‌های آموزشی این دوره به صورت ترکیبی از بخش ‌های نظری و عملی برگزار می ‌شود. در ابتدای دوره، مباحث پایه و مفاهیم مرتبط به صورت جزوات و مطالب تئوری به شرکت‌ کنندگان آموزش داده می‌ شود. سپس، در کارگاه‌ های مجهز، با استفاده از ابزار های تخصصی به تصویر برداری عملی پرداخته می ‌شود. بنابراین، این دوره شامل هر دو بخش نظری و عملی است تا یادگیری جامع و کامل باشد.

دوره آموزش صدا برداری، گزینه ‌ای مناسب برای افرادی است که علاقه ‌مند به یادگیری و کسب مهارت در این هنر هستند. این دوره به طور ویژه برای کسانی طراحی شده است که قصد دارند پس از فراگیری مهارت صدا برداری، کسب ‌و کار و فعالیت مستقل خود را در این زمینه راه ‌اندازی کنند.

آموزشگاه ما برای حمایت همه ‌جانبه از کارآموزان دوره صدا برداری، خدمات پشتیبانی و مشاوره بلند مدت ارائه می ‌دهد. کارآموزان عزیز پس از اتمام دوره، می ‌توانند در تمام مراحل کاری و حرفه ‌ای خود، به‌ صورت نامحدود از خدمات مشاوره، راهنمایی و پشتیبانی آموزشگاه بهره‌ مند شوند.

در حال حاضر آموزشگاه ما دوره‌ های آموزش صدا برداری را به صورت حضوری برگزار می‌ کند که به صورت عملی و زیر نظر استاد می باشد.

دوره آموزش صدا برداری ما تحت نظارت و آموزش اساتیدی برگزار می ‌شود که دارای سابقه طولانی و تجربه فراوان در زمینه صدا برداری حرفه ‌ای هستند. این اساتید با تجربه به دلیل سبک ویژه و خلاقانه خود، در این عرصه شناخته شده و صاحب ‌نام هستند. آن ها مدارک معتبری در رشته های مرتبط دارند که نشان ‌دهنده تخصص و تبحرشان در این حرفه است.

بله، آموزشگاه ما برای رفاه حال کارآموزان عزیزی که ساکن شهرستان هستند و تمایل دارند در کلاس ‌های حضوری شرکت کنند، خوابگاه ‌های مجهزی را در نظر گرفته است. این خوابگاه ‌ها در نزدیک ‌ترین فاصله به محل برگزاری کلاس ‌ها قرار دارند و دارای امکانات رفاهی مناسبی برای اقامت کارآموزان هستند. کارآموزان می ‌توانند با پرداخت هزینه‌ ای مناسب و مقرون ‌به ‌صرفه، در این خوابگاه ‌ها ساکن شده و بدون دغدغه در کلاس ‌های عملی شرکت کرده و مهارت ‌های لازم را کسب نمایند.

زمان بندی کلاس های صدا برداری استودیو و زنده در آموزشگاه ما به گونه‌ ای طراحی شده است که امکان حضور تمامی علاقه‌ مندان - اعم از دانش ‌آموزان، دانشجویان، افراد شاغل و غیر شاغل - فراهم باشد. کلاس ‌های روز های عادی هفته در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌ شود که مناسب افرادی است که شرایط مناسبی دارند. هم چنین، کلاس‌ های فشرده‌ تری در روز های آخر هفته تشکیل می ‌شود که افراد شاغل می ‌توانند در آن شرکت کرده و در مدت‌ زمان کوتاه ‌تری به یادگیری مطالب بپردازند.

محبوب ترین دوره های دپارتمان هنر های نمایشی پایتخت فناوری

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543