آموزش حسابداری پیشرفته

حسابداری پیشرفته یکی دیگر از مهارت های کاربردی در حوزه مدیریت و مالی می باشد. حسابدار پیشرفته کسی است که قادر است صورت های مالی را تجزیه و تحلیل کرده و آن ها را طبقه بندی کند. آموزشگاه پایتخت فناوری، دوره جامع حسابداری پیشرفته را برای علاقه مندان این حوزه برگزار می کند.

 • در این دوره ابتدا با مفاهیم نظری حسابداری آشنا شده و می توانید با کمک مستندات و مدارک مالی، حسابداری دوبل را اجرا کنید. سپس، با بررسی استاندارد های حسابداری در ایران، می توانید عملیات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانک و صورت مغایرات بانکی را در قالب یک پروژه عملی انجام دهید.
 • در ادامه، با شناخت انواع مطالبات و اسناد دریافتی مانند چک، سفته و برات می توانید محاسبات قابل وصول، غیر قابل وصول و مشکوک الوصول را انجام دهید. هم چنین، با معرفی سیستم های ثبت و موجودی کالا یاد می گیرید که چگونه از سیستم های دائمی و ادواری برای ثبت موجودی استفاده کنید. سپس، به سراغ انجام عملیات مربوط به دارایی های غیر جاری و ثابت می رویم و با شناخت انواع بدهی، می توانید تعهدات را در صورت های مالی افشا کرده و مالیات بر ارزش افزوده را حساب کرده و اظهار نامه مالیاتی تنظیم کنید. در بخشی دیگر، روش محاسبه مالیات بر درآمد واحد های تجاری را یاد می گیرید.
 • در ادامه، با روش تهیه صورت معاملات فصلی آشنا شده و می توانید گزارش های مالی مانند تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه را تنظیم کنید. در نهایت، سرفصل های کاربردی در مورد چگونگی استفاده از نرم افزار اکسل برای گزارش گیری مالی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 • دوره حسابداری پیشرفته پایتخت فناوری در 180 ساعت در قالب پروژه های عملی توسط بهترین حسابداران کشور تدریس شده و افراد می توانند گواهینامه معتبر و دو زبانه فنی و حرفه ای را کسب کنند. همین حالا در این دوره ثبت نام کنید چراکه آموزشگاه پایتخت فناوری سابقه درخشانی در زمینه آموزش حسابداری دارد و بهترین دوره ها را ارائه می دهد.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش حسابداری پیشرفته

سرفصل های دوره حسابداری پیشرفته

1. بکارگیری مفاهیم نظری حسابداری

 • آشنایی با مفاهیم بنیادی حسابداری (تعریف، اصول، مفروضوات و میثاق ها(
 • بررسی عناصر و معادله حسابداری
 • شناخت موسسات از دیدگاه مالکیت و هدف و فعالیت
 • معرفی رویداد های مالی و نحوه ثبت
 • بررسی دفاتر قانونی و نحوه تحریر دفاتر
 • آشنایی با مانده حساب ها
 • روش بکارگیری مفروضات، اصول و مفاهیم حسابداری
 • چگونگی بکارگیری اجزا و عناصر حسابداری در رویداد های مالی
 • نحوه تفکیک موسسات از دیدگاه مالکیت و هدف و فعالیت
 • بکارگیری مستندات و مدارک مالی
 • روش اجرای حسابداری دوبل و تحریر دفاتر

2. معرفی استاندارد های حسابداری در ایران

 • بررسی مبانی تهیه استاندارد های حسابداری
 • آشنایی با مفهوم دامنه و روش کاربرد استاندارد های حسابداری
 • یادگیری فرآیند مقایسه استاندارد های حسابداری ایران و استاندارد های بین المللی IFRS
 • روش بکارگیری استاندارد های حسابداری در مفاهیم نظری گزارشگری و حسابداری (گزارش های مالی، مفروضات و اصول حسابداری)

3. آموزش انجام عملیات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانک و صورت مغایرت بانکی

 • آشنایی با مفهوم تنخواه گردان و انواع آن و ثبت مربوطه
 • یادگیری حساب صندوق و مفهوم کسر و اضافی آن
 • بررسی علل ایجاد کسر و اضافی صندوق و تعیین مانده پایان دوره
 • شناخت حساب بانکی و صورت حساب
 • صورت مغایرات بانکی با دفاتر موسسات و علل آن
 • آموزش مفهوم اقلام مشابه و اقلام باز
 • چگونگی انجام عملیات مربوط به تنخواه گردان و بستن آن
 • یادگیری ثبت کسر و اضافی صندوق و بستن آن
 • روش تشخیص اقلام باز بانک و دفاتر موسسه
 • نحوه تهیه صورت مغایرات بانکی به روش مانده واقعی
 • آموزش ثبت عملیات حسابداری صورت مغایرات بانکی در دفاتر
 • انجام پروژه عملی مرتبط

4. یادگیری انجام عملیات مربوط به مطالبات

 • معرفی حساب های دریافتنی و انواع آن
 • شناخت انواع مطالبات
 • آشنایی با انواع اسناد دریافتنی (چک ، سفته ، برات) و روش کار با آن ها
 • یادگیری نحوه حسابداری مطالبات و حساب های دریافتنی
 • چگونگی طبقه بندی انواع مطالبات
 • روش تعیین مطالبات مشکوک الوصول بر اساس روش درصدی از مانده پایان دوره حساب های دریافتنی
 • آموزش روش درصدی از فروش خالص و تجزیه سنی
 • بررسی مراحل انجام محاسبات مربوط به انواع مطالبات ( قابل وصول، غیر قابل وصول، مشکوک الوصول (
 • شیوه ثبت حسابداری مربوط ب انواع مطالبات واسناد دریافتنی
 • آموزش مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با مطالبات

5. نحوه انجام عملیات مربوط به موجودی ها، ارزیابی موجودی ها

 • آشنایی با موجودی مواد و کالا
 • معرفی سیستم های ثبت موجودی، مواد و کالا
 • شناخت روش های ارزیابی موجودی ها  )  LIFO ، FIFO، میانگین موزون، شناسایی ویژه (
 • بررسی مفهوم انبار، انبار داری و خرید کالا
 • روش ثبت حسابداری موجودی کالا (سیستم های دائمی و ادواری (
 • چگونگی افشای موجودی ها در صورت های مالی
 • نحوه انجام پروژه عملی مرتبط با ارزیابی موجودی ها
نمایش بیشتر

6. بررسی مراحل انجام عملیات مربوط به دارایی های غیر جاری (ثابت)

 • معرفی انواع دارایی های ثابت
 • آشنایی با تحصیل دارایی های ثابت
 • چگونگی استهلاک دارایی های ثابت
 • بررسی روش های محاسبه استهلاک (خط مستقیم و مانده نزولی و مجموع سنوات و میزان کارکرد(
 • روش کاهش ارزش اقتصادی دارایی ها
 • مخارج پس از تحصیل دارایی های ثابت
 • معرفی روش های واگذاری ، کنار گذاری و فروش
 • انجام حسابداری تحصیل دارایی های ثابت
 • نحوه حسابداری پس از تحصیل دارایی های ثابت
 • روش حسابداری وا گذاری، کنار گذاری و فروش
 • چگونگی تهیه گزارش دارایی ثابت و استهلاک مربوطه در صورت های مالی
 • آموزش مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با دارایی های ثابت

7. روش انجام عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات

 • معرفی بدهی ها و انواع آن
 • روش انجام عملیات حسابداری مربوط به حساب ها و اسناد پرداختنی
 • چگونگی گزارش گیری حساب ها و اسناد پرداختنی
 • نحوه افشا بدهی ها و تعهدات در صورت های مالی
 • بررسی مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با بدهی ها و تعهدات

8. آموزش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالیاتی

 • تعاریف موارد قانونی
 • بررسی موارد مشمول و غیر مشمول مالیات عوارض و ارزش افزوده
 • شناخت جایگاه مالیات عوارض و ارزش افزوده در نظام مالیاتی
 • معرفی اظهار نامه مالیات عوارض و ارزش افزوده به صورت فصلی
 • چگونگی محاسبه مالیات عوارض و ارزش افزوده
 • انجام حسابداری مالیات عوارض و ارزش افزوده
 • آموزش مراحل تهیه وتنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی
 • بررسی مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با ارزش افزوده و اظهار نامه مالیاتی

9. یادگیری شیوه محاسبه مالیات بر درآمد واحد های تجاری

 • تعریف مالیات بر درآمد
 • آموزش دامنه شمول مالیات و قوانین کلی مالیات بر درآمد
 • معرفی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
 • بررسی مفهوم ذخیره مالیات بر درآمد
 • یادگیری نحوه تهیه و تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی
 • آموزش محاسبه مالیات بر درآمد
 • روش انجام ثبت های مربوط به مالیات بر درآمد
 • انجام پروژه عملی مرتبط با واحد های تجاری

10. نحوه تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

 • آشنایی با مفهوم صورت معاملات فصلی
 • بررسی الزامات ارسال صورت معاملات فصلی
 • شناخت مهلت مقرر برای ارسال فهرست صورت معاملات فصلی
 • معرفی اقلام مورد نیاز برای ارسال فهرست صورت معاملات فصلی
 • روش تنظیم فهرست صورت معاملات فصلی
 • یادگیری شیوه ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر در سامانه سازمان امور مالیاتی
 • آشنایی با مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با معاملات فصلی

11. چگونگی تهیه گزارش های مالی (تراز نامه، سود و زیان و سرمایه)

 • آشنایی با مفهوم تراز نامه و انواع آن
 • بررسی صورت سود و زیان و انواع آن
 • شناخت صورت حساب سرمایه
 • چگونگی تنظیم تراز نامه طبقه بندی شده
 • یادگیری روش تنظیم صورت سود و زیان طبقه بندی شده و صورت حساب سرمایه
 • روش انجام پروژه عملی مرتبط

12. آموزش بکارگیری نرم افزار اکسل در حسابداری

 • بررسی توابع نرم افزار اکسل
 • بکارگیری نرم افزار اکسل در محاسبات مطالبات، استهلاک، مالیات بر ارزش افزوده
 • آموزش روش تهیه و تنظیم فاکتور و گزارش گیری مالی
نمایش بیشتر

چرا پایتخت فناوری؟

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

سرفصل های استاندارد سرفصل های آموزشی مطابق با فنی و حرفه ای

دسترسی سریع

دسترسی سریع دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

مهارت های به دست آمده در کلاس حسابداری پیشرفته:

 • بررسی مفاهيم نظري حسابداري
 • شناخت استاندارد هاي حسابداري در ايران
 • انجام عمليات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانك و صورت مغايرت بانكي
 • انجام عمليات مربوط به مطالبات
 • انجام عمليات مربوط به موجودي ها، ارزيابي موجودي ها
 • شناخت مراحل انجام عمليات مربوط به دارايي هاي غيرجاري (ثابت)
 • انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات
 • مهارت محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالياتي
 • مهارت محاسبه ماليات بر درآمد واحد هاي تجاري
 • مهارت تهيه و تنظيم صورت معاملات فصلي
 • مهارت تهيه گزارش هاي مالي (تراز نامه، سود و زيان و سرمايه)
 • مهارت بكارگيري نرم افزار اکسل در حسابداري

هزینه آموزش حسابداری پیشرفته

لیست شهریه ها هزینه دوره: 9/000/000 هزینه با تخفیف: 6/200/000 دوره خصوصی: 10/000/000

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166477628
02166477628