آموزش حسابداری پیشرفته

حسابداری پیشرفته یکی دیگر از مهارت های کاربردی در حوزه مدیریت و مالی می باشد. حسابدار پیشرفته کسی است که قادر است صورت های مالی را تجزیه و تحلیل کرده و آن ها را طبقه بندی کند. آموزشگاه پایتخت فناوری، دوره جامع حسابداری پیشرفته را برای علاقه مندان این حوزه برگزار می کند.

 • در این دوره ابتدا با مفاهیم نظری حسابداری آشنا شده و می توانید با کمک مستندات و مدارک مالی، حسابداری دوبل را اجرا کنید. سپس، با بررسی استاندارد های حسابداری در ایران، می توانید عملیات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانک و صورت مغایرات بانکی را در قالب یک پروژه عملی انجام دهید.
 • در ادامه، با شناخت انواع مطالبات و اسناد دریافتی مانند چک، سفته و برات می توانید محاسبات قابل وصول، غیر قابل وصول و مشکوک الوصول را انجام دهید. هم چنین، با معرفی سیستم های ثبت و موجودی کالا یاد می گیرید که چگونه از سیستم های دائمی و ادواری برای ثبت موجودی استفاده کنید. سپس، به سراغ انجام عملیات مربوط به دارایی های غیر جاری و ثابت می رویم و با شناخت انواع بدهی، می توانید تعهدات را در صورت های مالی افشا کرده و مالیات بر ارزش افزوده را حساب کرده و اظهار نامه مالیاتی تنظیم کنید. در بخشی دیگر، روش محاسبه مالیات بر درآمد واحد های تجاری را یاد می گیرید.
 • در ادامه، با روش تهیه صورت معاملات فصلی آشنا شده و می توانید گزارش های مالی مانند تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت حساب سرمایه را تنظیم کنید. در نهایت، سرفصل های کاربردی در مورد چگونگی استفاده از نرم افزار اکسل برای گزارش گیری مالی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 • دوره حسابداری پیشرفته پایتخت فناوری در 180 ساعت در قالب پروژه های عملی توسط بهترین حسابداران کشور تدریس شده و افراد می توانند گواهینامه معتبر و دو زبانه فنی و حرفه ای را کسب کنند. همین حالا در این دوره ثبت نام کنید چراکه آموزشگاه پایتخت فناوری سابقه درخشانی در زمینه آموزش حسابداری دارد و بهترین دوره ها را ارائه می دهد.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش حسابداری پیشرفته

دوره آموزش حسابداری پیشرفته از صفر تا صد
آموزش حسابداری پیشرفته
دوره آموزش حسابداری پیشرفته

سرفصل های دوره حسابداری پیشرفته

1. بکارگیری مفاهیم نظری حسابداری

 • آشنایی با مفاهیم بنیادی حسابداری (تعریف، اصول، مفروضوات و میثاق ها(
 • بررسی عناصر و معادله حسابداری
 • شناخت موسسات از دیدگاه مالکیت و هدف و فعالیت
 • معرفی رویداد های مالی و نحوه ثبت
 • بررسی دفاتر قانونی و نحوه تحریر دفاتر
 • آشنایی با مانده حساب ها
 • روش بکارگیری مفروضات، اصول و مفاهیم حسابداری
 • چگونگی بکارگیری اجزا و عناصر حسابداری در رویداد های مالی
 • نحوه تفکیک موسسات از دیدگاه مالکیت و هدف و فعالیت
 • بکارگیری مستندات و مدارک مالی
 • روش اجرای حسابداری دوبل و تحریر دفاتر

2. معرفی استاندارد های حسابداری در ایران

 • بررسی مبانی تهیه استاندارد های حسابداری
 • آشنایی با مفهوم دامنه و روش کاربرد استاندارد های حسابداری
 • یادگیری فرآیند مقایسه استاندارد های حسابداری ایران و استاندارد های بین المللی IFRS
 • روش بکارگیری استاندارد های حسابداری در مفاهیم نظری گزارشگری و حسابداری (گزارش های مالی، مفروضات و اصول حسابداری)

3. آموزش انجام عملیات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانک و صورت مغایرت بانکی

 • آشنایی با مفهوم تنخواه گردان و انواع آن و ثبت مربوطه
 • یادگیری حساب صندوق و مفهوم کسر و اضافی آن
 • بررسی علل ایجاد کسر و اضافی صندوق و تعیین مانده پایان دوره
 • شناخت حساب بانکی و صورت حساب
 • صورت مغایرات بانکی با دفاتر موسسات و علل آن
 • آموزش مفهوم اقلام مشابه و اقلام باز
 • چگونگی انجام عملیات مربوط به تنخواه گردان و بستن آن
 • یادگیری ثبت کسر و اضافی صندوق و بستن آن
 • روش تشخیص اقلام باز بانک و دفاتر موسسه
 • نحوه تهیه صورت مغایرات بانکی به روش مانده واقعی
 • آموزش ثبت عملیات حسابداری صورت مغایرات بانکی در دفاتر
 • انجام پروژه عملی مرتبط

4. یادگیری انجام عملیات مربوط به مطالبات

 • معرفی حساب های دریافتنی و انواع آن
 • شناخت انواع مطالبات
 • آشنایی با انواع اسناد دریافتنی (چک ، سفته ، برات) و روش کار با آن ها
 • یادگیری نحوه حسابداری مطالبات و حساب های دریافتنی
 • چگونگی طبقه بندی انواع مطالبات
 • روش تعیین مطالبات مشکوک الوصول بر اساس روش درصدی از مانده پایان دوره حساب های دریافتنی
 • آموزش روش درصدی از فروش خالص و تجزیه سنی
 • بررسی مراحل انجام محاسبات مربوط به انواع مطالبات ( قابل وصول، غیر قابل وصول، مشکوک الوصول (
 • شیوه ثبت حسابداری مربوط ب انواع مطالبات واسناد دریافتنی
 • آموزش مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با مطالبات

5. نحوه انجام عملیات مربوط به موجودی ها، ارزیابی موجودی ها

 • آشنایی با موجودی مواد و کالا
 • معرفی سیستم های ثبت موجودی، مواد و کالا
 • شناخت روش های ارزیابی موجودی ها  )  LIFO ، FIFO، میانگین موزون، شناسایی ویژه (
 • بررسی مفهوم انبار، انبار داری و خرید کالا
 • روش ثبت حسابداری موجودی کالا (سیستم های دائمی و ادواری (
 • چگونگی افشای موجودی ها در صورت های مالی
 • نحوه انجام پروژه عملی مرتبط با ارزیابی موجودی ها
نمایش بیشتر

6. بررسی مراحل انجام عملیات مربوط به دارایی های غیر جاری (ثابت)

 • معرفی انواع دارایی های ثابت
 • آشنایی با تحصیل دارایی های ثابت
 • چگونگی استهلاک دارایی های ثابت
 • بررسی روش های محاسبه استهلاک (خط مستقیم و مانده نزولی و مجموع سنوات و میزان کارکرد(
 • روش کاهش ارزش اقتصادی دارایی ها
 • مخارج پس از تحصیل دارایی های ثابت
 • معرفی روش های واگذاری ، کنار گذاری و فروش
 • انجام حسابداری تحصیل دارایی های ثابت
 • نحوه حسابداری پس از تحصیل دارایی های ثابت
 • روش حسابداری وا گذاری، کنار گذاری و فروش
 • چگونگی تهیه گزارش دارایی ثابت و استهلاک مربوطه در صورت های مالی
 • آموزش مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با دارایی های ثابت

7. روش انجام عملیات مربوط به بدهی ها و تعهدات

 • معرفی بدهی ها و انواع آن
 • روش انجام عملیات حسابداری مربوط به حساب ها و اسناد پرداختنی
 • چگونگی گزارش گیری حساب ها و اسناد پرداختنی
 • نحوه افشا بدهی ها و تعهدات در صورت های مالی
 • بررسی مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با بدهی ها و تعهدات

8. آموزش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالیاتی

 • تعاریف موارد قانونی
 • بررسی موارد مشمول و غیر مشمول مالیات عوارض و ارزش افزوده
 • شناخت جایگاه مالیات عوارض و ارزش افزوده در نظام مالیاتی
 • معرفی اظهار نامه مالیات عوارض و ارزش افزوده به صورت فصلی
 • چگونگی محاسبه مالیات عوارض و ارزش افزوده
 • انجام حسابداری مالیات عوارض و ارزش افزوده
 • آموزش مراحل تهیه وتنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی
 • بررسی مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با ارزش افزوده و اظهار نامه مالیاتی

9. یادگیری شیوه محاسبه مالیات بر درآمد واحد های تجاری

 • تعریف مالیات بر درآمد
 • آموزش دامنه شمول مالیات و قوانین کلی مالیات بر درآمد
 • معرفی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی
 • بررسی مفهوم ذخیره مالیات بر درآمد
 • یادگیری نحوه تهیه و تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی
 • آموزش محاسبه مالیات بر درآمد
 • روش انجام ثبت های مربوط به مالیات بر درآمد
 • انجام پروژه عملی مرتبط با واحد های تجاری

10. نحوه تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی

 • آشنایی با مفهوم صورت معاملات فصلی
 • بررسی الزامات ارسال صورت معاملات فصلی
 • شناخت مهلت مقرر برای ارسال فهرست صورت معاملات فصلی
 • معرفی اقلام مورد نیاز برای ارسال فهرست صورت معاملات فصلی
 • روش تنظیم فهرست صورت معاملات فصلی
 • یادگیری شیوه ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در مهلت مقرر در سامانه سازمان امور مالیاتی
 • آشنایی با مراحل انجام پروژه عملی مرتبط با معاملات فصلی

11. چگونگی تهیه گزارش های مالی (تراز نامه، سود و زیان و سرمایه)

 • آشنایی با مفهوم تراز نامه و انواع آن
 • بررسی صورت سود و زیان و انواع آن
 • شناخت صورت حساب سرمایه
 • چگونگی تنظیم تراز نامه طبقه بندی شده
 • یادگیری روش تنظیم صورت سود و زیان طبقه بندی شده و صورت حساب سرمایه
 • روش انجام پروژه عملی مرتبط

12. آموزش بکارگیری نرم افزار اکسل در حسابداری

 • بررسی توابع نرم افزار اکسل
 • بکارگیری نرم افزار اکسل در محاسبات مطالبات، استهلاک، مالیات بر ارزش افزوده
 • آموزش روش تهیه و تنظیم فاکتور و گزارش گیری مالی
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

مهارت های به دست آمده در کلاس حسابداری پیشرفته:

 • بررسی مفاهيم نظري حسابداري
 • شناخت استاندارد هاي حسابداري در ايران
 • انجام عمليات مربوط به وجوه نقد، صندوق، تنخواه گردان، بانك و صورت مغايرت بانكي
 • انجام عمليات مربوط به مطالبات
 • انجام عمليات مربوط به موجودي ها، ارزيابي موجودي ها
 • شناخت مراحل انجام عمليات مربوط به دارايي هاي غيرجاري (ثابت)
 • انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات
 • مهارت محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و اظهار نامه مالياتي
 • مهارت محاسبه ماليات بر درآمد واحد هاي تجاري
 • مهارت تهيه و تنظيم صورت معاملات فصلي
 • مهارت تهيه گزارش هاي مالي (تراز نامه، سود و زيان و سرمايه)
 • مهارت بكارگيري نرم افزار اکسل در حسابداري

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش حسابداری پیشرفته

لیست شهریه ها هزینه دوره: 9/000/000 هزینه با تخفیف: 6/200/000 دوره خصوصی: 10/000/000

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543