آموزش ایجکس (ajax)

ایجکس یا آژاکس یک شیوه نوین برنامه نویسی است که از ترکیب چند زبان برنامه نویسی JavaScript و XML به وجود آمده است و برای انتقال اطلاعات در صفحات وب بدون بار گذاری مجدد آن ها کاربرد دارد. این زبان برنامه نویسی به دلیل کاربرد در سایت های اجتماعی و چت روم های آنلاین، محبوبیت زیادی دارد. به همین دلیل، دوره جامع آموزش برنامه نویسی ایجکس را از مقدماتی تا پیشرفته در آموزشگاه پایتخت فناوری برگزار می کنیم.

 • در این دوره ابتدا با تعریف تکنولوژی های ایجکس می توانید مراحل نصب Ajax را با انجام Evolution of the Web را یاد بگیرید. سپس، کار با مفاهیم مقدماتی ایجکس را یاد گرفته و می توانید تکنیک های Hidden Frame و بارگذاری Dynamic script را اجرا کنید.
 • در ادامه، شما توانایی کار با پترن ها و الگو های ایجکس را کسب کرده و قادر خواهید بود کتابخانه های ایجکس را اجرا کرده و با File Uploader و JQuery ها کار کنید. علاوه بر این، دانشجویان مهارت های تخصصی کار با Request Management و تنظیم Handling Ajax Patterns را به دست آورده و می توانند به طور عملی با XSLT،XPath و XML کار کنید.
 • در ادامه مسیر، دانشجویان به طور عملی می توانند RSS را نصب کرده و ویجت های تخصصی را ایجاد کرده و شخصی سازی کنند. هم چنین، با معرفی مفهوم JSON و انواع آن می توانید HTML را نصب کرده و جدول های Database را ایجاد کنید.
 • در نهایت، با بررسی Comet و ایجاد Map overlays مهارت کار با ابزار دیباگ کردن ایجکس را کسب کرده و می توانید با JPSpan و DWR کار کنید. در نهایت، دانشجویان می توانند با اکستنشن های ASP.NET به طور عملی کار کرده و با شناخت انواع معماری، می توانند انواع کلاس های AjaxMail را ایجاد کنید.
 • کلاس آموزش ایجکس از صفر تا صد به صورت پروژه محور و عملی برگزار می شود و اساتید تمامی مطالب را به زبان ساده و به صورت مرحله به مرحله از مقدماتی تا پیشرفته یاد می دهند.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره برنامه نویسی ایجکس

آموزش برنامه نویسی ایجکس از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش صفر تا صد برنامه نویسی ایجکس
آموزش برنامه نویسی ایجکس به صورت حرفه ای
دوره آموزش برنامه نویسی ایجکس
آموزش برنامه نویسی ایجکس به زبان ساده

سرفصل های دوره آموزش برنامه نویسی ایجکس

1. آموزش نصب و راه اندازی Ajax Basics

 • آشنایی با مفهوم Ajax
 • چگونگی Evolution of the Web
 •  معرفی روش های Ajax
 •  نحوه شرح technologies behind Ajax
 • آموزش چگونگی using Ajax
 • تعریف مفهوم Confusion and Controversy
 • یادگیری مراحل نصب  Ajax
 • بررسی روش کار با Ajax and Web 2.0,3
 • آموزش انجام Evolution of the Web

2. یادگیری کار با Ajax Patterns

 • معرفی روش HTTP Primev:HTTP Requests
 • یادگیری نحوه HTTP primev:HTTP responses
 • بررسی Ajax communication Technique
 • تعریف مفهوم Hidden Frame Techniques
 • آموزش Ajax with Images
 • نحوه کار با Ajax with Images
 • یادگیری مراحل ایجاد Ajax with Images
 • اصول انجام xmlHTTP Requests(XHR)
 • شناخت روش انجام Dynamic script Loading

3. آشنایی با روش کار با Ajax Patterns

 • معرفی روش Control Patterns:Predictive Fetch
 • روش شناخت Example  Control Patterns:Page Preloading
 • تعریف مفهوم submission Throttling
 • آشنایی با Refresh  Periodic
 • شناخت Additional Information Links Example
 • تعریف Fallback Patterns:Cancel Pending Reques
 • آموزش کار با Communication Control Pattern
 • یادگیری Incremental Form Validation Example
 • اصول کار با Incremental Field Validation Example
 • روش ایجاد New Comment Notifier Example
 • نحوه انجام Multi-Stage Download
 • شناخت شیوه کار با Fallback Patterns

4. نحوه کار با Ajax Libraries

 • آشنایی با Connection Manager: Setup
 • نحوه Basic Requests
 • تعریف Callback Object
 • شناخت Monitoring and Managing Requests
 • بررسی اصول Get Example
 • یادگیری Post Example
 • شناسایی مفهوم Additional Features
 • معرفی Limitations
 • چگونگی Prototype: Request Object
 • شرح Prototype: Options Object
 • تعریف Prototype: Get Example
 • آموزش Prototype: Post Example
 • یادگیری Advantages and Disadvantages
 • شناخت jQuery : Simple jQuery Expressions
 • روش انجام Connection Manager
 • یادگیری ایجاد Form Interaction
 • اصول انجام File Uploads
 • نحوه ایجاد Prototype
 • کار با Ajax.Updater Object
 • استفاده از Ajax.Responders Object
 • آموزش کار با jQuery
 • یادگیری انجام jQuery: Executing Get Requests

5. شیوه کار با Request Management

 • روش کار Request Manager Object
 • شیوه انجام Request Description Object
 • معرفی Queuing Requests
 • شناخت Sending Requests
 • تعریف مفهوم Cancelling Requests
 • آشنایی با Using Request Manager
 • چگونگی کار با Priority Queues
 • اصول کار با Age-based Promotion
 • شناخت Handling Ajax Patterns

6. آموزش کار با XSLT، XPath و XML

 • آشنایی با Introduction to Xpath
 • تعریف XPath in IE
 • شناخت Xpath in other Browsers
 • بررسی Cross-Browser XPath
 • چگونگی  Introduction to XSLT
 • یادگیری XSLT in IE
 • شناسایی اصول XSLT in Other Browsers
 • شرح XSLT Cross-Browser
 • تعریف Best Picks Revisited
 • بررسی اصول XMLSupport in Browsers
 • نحوه تنظیم XML DOM IE , Other Browser
 • شناخت Cross-Browser XML , XML Example
 • یادگیری Working With Namespaces,
 • بررسی XML in Other Browsers
 • نحوه کار با Working With Namespaces
 • روش انجام Working With Namespace Resolver
نمایش بیشتر

7. یادگیری شیوه کار با Syndication with RSS and Atom

 • آموزش Retrieving the Data
 • یادگیری  Abstract classes
 • روش Creating a news Ticker
 • بررسی مفهوم و انواع  server-side component
 • آشنایی با Client-side component و روش آن
 • معرفی انواع Styling the News
 • شناخت Web Search with Rss
 • آشنایی با نحوه نصب RSS
 • آموزش کار با Atom, XParser
 • شیوه استفاده از Customizing the Web search Widget
 • روش انجام Web Search Widget

8. بررسی اصول کار با JSON

 • آشنایی با انواع JSON
 • تعریف JSON:Array Literals
 • شناخت JSON:Object Literals
 • بررسی JSON:Mixing Literals
 • یادگیری روش JSON Syntax
 • تعریف JSON Encoding/Decoding
 • یادگیری مفهوم JSON versus XML
 • شناخت روش های Server-side JSON Tools
 • بررسی شیوه های JSON-PHP
 • آموزش Suggestion Provider
 • تعریف Server-side Component
 • یادگیری مفهوم Client-side Component
 • معرفی انواع روش های Creating an Autosuggest Textbox
 • یادگیری مراحل نصب HTML
 • روش ایجاد Database Table
 • نحوه ایجاد Architecture
 • بررسی مراحل ایجاد Classes
 • آموزش روش ایجاد Autosuggest Control

9. شناخت روش کار با Comet

 • آموزش HTTP Streming
 • بررسی نحوه Request Delays
 • شناخت روش File Modification Example
 • یادگیری شیوه Server –Sent DOM Events
 • چگونگی Connection Management
 • بررسی روش HTTP streaming: Using Iframes
 • انجام Browser-Specific Approaches
 • روش ایجاد Server-sent DOM Events
 • شناخت اصول انجام Server-side Support

10. آموزش کار با Maps and Mshups

 • آشنایی با Rise of Mashups
 • معرفی انواع Geocoding
 • یادگیری Google Maps API
 • آموزش Google Maps Basics
 • تعریف مفهوم Moving the Map
 • چگونگی Info Windows
 • آموزش Map Overlays
 • بررسی Address Lookup
 • روش ایجاد Lookup
 • یادگیری انجام Geocoding Services
 • آموزش Yahoo!Maps API
 • نحوه ایجاد Moving the Map
 • روش ایجاد Smart Windows
 • آموزش مراحل ایجاد Map overlays

11. نحوه کار با Ajax Debugging Tools

 • معرفی انواع Fire Bug
 • آشنایی با مفهوم Fire Bug: Interface
 • تعریف Ajax Debugging with Fire Bug
 • شرح Ajax Debugging with Fire Bug
 • شناخت Microsoft
 • بررسی اصول Ajax Debugging With Fiddler
 • روش کار با Fire Bug
 • یادگیری اصول Installation and Setup
 • نحوه انجام XHR Logging
 • آموزش کار با HTTP Breakpoint
نمایش بیشتر

12. روش کار با Web Site Widgets

 • شناخت روش Creating a Weather Widget
 • بررسی Server-side component
 • یادگیری شیوه Client-side Component
 • شناخت Watching Stocks
 • تعریف Getting Yahoo! Finance Information
 • آموزش Stock Quote Proxy
 • بررسی چگونگی Ajax Stock Watcher Class
 • یادگیری روش Customizing the Stock Quotes
 • نحوه ایجاد Weather.com SDK
 • روش انجام Getting Data From the Server
 • یادگیری مراحل ایجاد Customizing the Weather Widget
 • شناخت اصول انجام Setting Up the Weather Widget as an Application
 • روش ایجاد Adding the Weather Widget to the Web Page
 • یادگیری مراحل انجام Using the Stock Watcher Widget
 • آموزش ایجاد Creating a Site Search Widget
 • شیوه انجام Adding the Site Search Widget to a Page

13. اصول کار با Ajax Frameworks

 • معرفی انواع JPSpan
 • تعریف Using JPSpan
 • آشنایی با JPSpan Example
 • شناخت انواع DWR
 • بررسی روش DWR Example
 • چگونگی More about dwr.xml
 • تعریف Using Ajax.NET Professional
 • شناسایی Type Conversion
 • شرح Session Access
 • تعریف مفهوم Ajax.NET Professional Example
 • بررسی چگونگی انجام Ajax.NET Professional
 • آموزش کار با JPSpan
 • روش کار با DWR

14. یادگیری کار با ASP.NET AJAX Extensions

 • آشنایی با AJAX Client Library
 • آموزش Using Classes
 • یادگیری مفهوم Using Controls
 • تعریف Site Search Revisited
 • شناخت Getting Started
 • شرح Performing the Search
 • چگونگی Clearing the Results
 • بررسی مفهوم Handling Errors
 • آموزش انجام Requirements and Setup
 • شناسایی ایجاد Accessing the Client Tools with ASP.NET
 • روش انجام Accessing the Client Tools without ASP.NET
 • یادگیری روش ایجاد Writing code with the ASP.NET AJAX Library
 • نحوه اجرای Making HTTP Requests
 • روش انجام Update Panel Control
 • شیوه اجرای Adding the Update Panel to the Page
 • مراحل انجام Adding Content to the Update Panel
 • روش تنظیم Triggering an Update
 • یادگیری کار با Triggering an Update
 • روش انجام Declaring the Form

15. آموزش کار با FooReader.NET

 • آشنایی با Client Components
 • روش User Interface
 • تعریف  Styling the Interface
 • بررسی نحوه Driving the Ul
 • چگونگی Possible Paradigm
 • یادگیری Server Application
 • روش کار با Implementation
 • شیوه انجام Setup and Testing

16. روش کار با Ajax Mail

 • معرفی انواع Architecture
 • آموزش Resources Used
 • بررسی مفهوم Performing Actions
 • تعریف User Interface
 • شناخت روش Folder View
 • یادگیری شیوه Read View
 • آموزش Compose View
 • نحوه ایجاد Database Tables
 • آموزش مراحل اجرای Configuration Files
 • روش انجام Ajax Mailbox Class
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در کلاس برنامه نویسی ایجکس می آموزید:

 • یادگیری مراحل نصب Ajax
 • بررسی روش کار با Ajax and Web 2.0,3
 • آموزش انجام Evolution of the Web
 • نحوه کار با Ajax with Images
 • یادگیری مراحل ایجاد Ajax with Images
 • اصول انجام xmlHTTP Requests(XHR)
 • شناخت روش انجام Dynamic script Loading
 • آموزش کار با Communication Control Pattern
 • یادگیری Incremental Form Validation Example
 • اصول کار با Incremental Field Validation Example
 • روش ایجاد New Comment Notifier Example
 • نحوه انجام Multi-Stage Download
 • شناخت شیوه کار با Fallback Patterns
 • شناخت jQuery : Simple jQuery Expressions
 • روش انجام Connection Manager
 • یادگیری ایجاد Form Interaction
 • اصول انجام File Uploads
 • نحوه ایجاد Prototype
 • کار با Updater Object
 • استفاده از Responders Object
 • یادگیری انجام jQuery: Executing Get Requests
 • روش کار Request Manager Object
 • چگونگی کار با Priority Queues
 • اصول کار با Age-based Promotion
 • شناخت Handling Ajax Patterns
 • شناخت Xpath in other Browsers
 • بررسی Cross-Browser XPath
 • نحوه تنظیم XML DOM IE , Other Browser
 • نحوه کار با Working With Namespaces
 • روش انجام Working With Namespace Resolver
 • بررسی مفهوم و انواع server-side component
 • آشنایی با Client-side component و روش آن
 • آشنایی با نحوه نصب RSS
 • آموزش کار با Atom, XParser
 • شیوه استفاده از Customizing the Web search Widget
 • روش انجام Web Search Widget
 • شناخت روش های Server-side JSON Tools
 • بررسی شیوه های JSON-PHP
 • معرفی انواع روش های Creating an Autosuggest Textbox
 • یادگیری مراحل نصب HTML
 • روش ایجاد Database Table
 • نحوه ایجاد Architecture
 • بررسی مراحل ایجاد Classes
 • آموزش روش ایجاد AutoSuggest Control
 • چگونگی Connection Management
 • بررسی روش HTTP streaming: Using Iframes
 • انجام Browser-Specific Approaches
 • روش ایجاد Server-sent DOM Events
 • شناخت اصول انجام Server-side Support
 • روش ایجاد Lookup
 • یادگیری انجام Geocoding Services
 • آموزش Yahoo!Maps API
 • نحوه ایجاد Moving the Map
 • روش ایجاد Smart Windows
 • آموزش مراحل ایجاد Map overlays
 • بررسی اصول Ajax Debugging With Fiddler
 • روش کار با Fire Bug
 • یادگیری اصول Installation and Setup
 • نحوه انجام XHR Logging
 • آموزش کار با HTTP Breakpoint
 • آموزش Stock Quote Proxy
 • بررسی چگونگی Ajax Stock Watcher Class
 • یادگیری روش Customizing the Stock Quotes
 • نحوه ایجاد com SDK
 • روش انجام Getting Data From the Server
 • یادگیری مراحل ایجاد Customizing the Weather Widget
 • شناخت اصول انجام Setting Up the Weather Widget as an Application
 • روش ایجاد Adding the Weather Widget to the Web Page
 • یادگیری مراحل انجام Using the Stock Watcher Widget
 • آموزش ایجاد Creating a Site Search Widget
 • شیوه انجام Adding the Site Search Widget to a Page
 • بررسی چگونگی انجام NET Professional
 • آموزش کار با JPSpan
 • روش کار با DWR
 • شناسایی ایجاد Accessing the Client Tools with ASP.NET
 • روش انجام Accessing the Client Tools without ASP.NET
 • یادگیری روش ایجاد Writing code with the ASP.NET AJAX Library
 • نحوه اجرای Making HTTP Requests
 • روش انجام Update Panel Control
 • شیوه اجرای Adding the Update Panel to the Page
 • مراحل انجام Adding Content to the Update Panel
 • روش تنظیم Triggering an Update
 • یادگیری کار با User Interface
 • روش انجام Declaring the Form
 • چگونگی Possible Paradigm
 • روش کار با Implementation
 • شیوه انجام Setup and Testing

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش برنامه نویسی ایجکس

لیست شهریه ها هزینه دوره: 5/000/000 هزینه با تخفیف: 3/500/000 دوره خصوصی: 6/000/000

محبوب ترین دوره های کامپیوتر پایتخت فناوری

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166577378
02166577378