آموزش فیلمنامه نویسی

فیلم نامه نویسی یک هنر و صنعت به روز است که نیازمند داشتن خلاقیت، تخیل و تسلط بر مهارت داستان سرایی است. فیلم نامه نویس باید بتواند داستانی جذاب با شخصیت های باور پذیر خلق کند. روز به روز به تعداد علاقه مندان به این هنر نمایشی خلاقانه افزوده می شود. بنابراین، آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش فیلم نامه نویسی حرفه ای را به صورت جامع برگزار می کند.

 • در دوره فیلم نامه نویسی ساختار و مفهوم فیلم نامه به طور کامل معرفی شده و به بررسی تفاوت های آن با رمان و داستان پرداخته شده و روش های یافتن موضوع و ایده مناسب بر اساس مخاطب آموزش داده می شود.
 • سپس، با بررسی شخصیت اصلی، قهرمان و ضد قهرمان در فیلم نامه، مفهوم اوج و فرود در فیلم نامه را یاد خواهید گرفت و می توانید داستان هایی برای ژانر های سینمایی مختلف طراحی کنید. علاوه بر این، با شرح سکانس و استفاده از عناصر سیر دراماتیکی در سیناپس می توانید فیلم نامه های جذابی را از متن و زندگی نامه های اشخاص تاثیر گذار اقتباس کنید.
 • در ادامه مسیر با مفاهیم ایجاز، سر سکانس، شرح صحنه و نقطه عطف در فیلم نامه آشنا شده و با بهره گیری از روش های کشمکش، گره افکنی و گره گشایی، می توانید ساختار کلاسیک و سه پرده ای را در فیلم نامه اجرا نمایید. هم چنین، مهارت های شخصیت پردازی از طریق روایت اول شخص و سوم شخص تدریس خواهد شد تا بتوانید با تعریف تیپ شخصیت و زاویه دید آشنا شوید.
 • در نهایت، سرفصل های عملی برای دیالوگ نویسی و خلق گفتگو های دراماتیک به شما آموزش داده خواهد شد و می توانید بر اساس ویژگی های فیلم نامه، اسم مناسبی را برای عنوان فیلم نامه انتخاب کنید.
 • آموزش فیلم نامه نویسی در پایتخت فناوری از صفر تا صد بوده و تمامی مطالب آموزشی به زبان ساده و به صورت گام به گام تدرریس می شود به طوری که دانشجویان پس از اتمام دوره می توانند به صورت حرفه ای فیلمنامه نویسی کنند.
نمایش بیشتر

ویدیو معرفی دوره آموزش فیلمنامه نویسی

آشنایی با مفاهیم فیلم نامه و ساختار آن
یادگیری نحوه خلق ساختار سه پرده ای و ساختار کلاسیک
آشنایی با طرح فیلم نامه و سیناپس آن

سرفصل های دوره فیلمنامه نویسی

1. آشنایی با مفاهیم فیلم نامه، ساختار آن و بررسی تفاوت آن با گونه های نوشتاری دیگر

 • تعریف ساختار نگارشی فیلم نامه
 • بررسی تفاوت ها و مشخصه های متمایز کنندده فیلم نامه با رمان و داستان
 • یادگیری روش تفکیک ساختار های خرده پیرنگ، ضد پیرنگ و شاه پیرنگ
 • آشنایی با ویژگی های سینمای قصه گو
 • شناخت تفاوت فیلم نامه شخصیت محور و اتفاق محور
 • آموزش نحوه اتنخاب موضوعات جهان شمول بر اساس شناخت جهان بینی نویسنده
 • شناسایی ویژگی ها و تفاوت های فیلم نامه بلند داستانی با فیلم نامه های کوتاه
 • روش پیدا کردن ایده مناسب برای فیلم نامه
 • آموزش تعیین محتوا بر اساس مخاطب

2. تعریف مفاهیم سیر درماتیکی در فیلم نامه (شخصیت اصلی، قهرمان و ضد قهرمان)

 • تعریف شخصیت اصلی برای رسیدن به هدف
 • بررسی مشخصات قهرمان و ضد قهرمان در فیلم نامه
 • آشنایی با مفهوم اوج و فرود در فیلم نامه
 • شناخت عوامل بازدارنده برای رسیدن قهرمان به هدف
 • یادگیری خلق گره نمایشی در فیلم نامه
 • آموزش نحوه طراحی داستانی موجز و جذاب (اول شخص)
 • بررسی تفاوت های و مقایسه گونه ها (ژانر ها) سینمایی

3. آشنایی با طرح فیلم نامه و سیناپس آن

 • بررسی ویژگی های طرح و نگارش کلیت داستان در سه صفحه
 • نحوه استفاده از همه ی عناصر سیر دراماتیکی در سیناپس
 • تعریف و شرح مفهوم سکانس (وحدت زمان و مکان)
 • شناخت روابط علت و معلولی در فیلم نامه
 • یادگیری روش اقتباس از رمان و زندگی نامه هایی که قابلیت فیلم نامه شددن را دارند
 • کسب مهارت طراحی ابتدایی (طرح)
 • آموزش نگارش از اقتباس (از زندگ ینامه های اشخاص تاثیر گذار)
 • یادگیری نوشتن سیناپس

4. آموزش استفاده از ضرورت های اجتماعی و دغدغه های نویسنده در فیلم نامه

 • آشنایی با اصول تفکیک دنیای واقعی با دنیای نمایشی
 • تعریف مفهوم ایجاز در روایت
 • آموزش مفهوم ایجاز در نشان دادن صحنه های پیش برنده در داستان
 • یادگیری مفهوم سر سکانس و شرح صحنه
 • بررسی مفهوم نقطه عطف در فیلم نامه
 • شناخت مفهوم منطق روایدی داسدتان در فیلم نامه (وضع قرار داد با مخاطب(
 • یادگیری روش انتخاب نقطه عطف مناسب ابتدایی و انتهایی در فیلم نامه
 • بررسی نحوه شناخت اطلاعاتی که از مخاطب پنهان و یا آشکار می گردد
 • آموزش استفاده از ایجاز در نگارش (شرح صحنه، دیالوگ، حوادث(
نمایش بیشتر

5. یادگیری نحوه خلق ساختار سه پرده ای و ساختار کلاسیک

 • آشنایی با اصول تقسیم بندی فصل های مختلف در فیلم نامه
 • تعریف فضای کلی فیلمنامه و نیروی محرک در آن
 • بررسی اصول آنالیز سه پرده در فیل منامه
 • آموزش روش گسترش و بسط رویداد در فیلم نامه و ایجاد تعلیق
 • تعریف روش کشمکش، گره افکنی و گره گشایی
 • یادگیری روش طراحی فیلم نامه سه پرده ای
 • چگونگی ایجاد سیر درماتیکی مناسب و در تعلیق نگاه داشتن مخاطب

6. آموزش به کارگیری از کشمکش، گره افکنی و گره گشایی در فیلم نامه

 • آشنایی با کشمکش و درگیری و شیوه های آن
 • تعریف کشمکش شخصیت اصلی با عوامل بیرونی
 • نحوه کشمک عوامل بیرونی با شخصیت اصلی
 • بررسی کشمکش با ما فوق طبیعت
 • شناخت کشمکش با خود
 • یادگیری نحوه تکامل فیلم نامه (رشد پیش رونده فیلم نامه و شخصیت)
 • آموزش روش خلق کشمکش
 • نحوه طراحی کامل فیلم نامه

7. بررسی روش های شخصیت پردازی و استفادع از ابعاد شخصیتی متفاوت و تیپ

 • آشنایی با مفهوم زاویه دید در فیلم نامه
 • تعریف زاویه دید دانای کل
 • آموزش روش روایت اول شخص
 • یادگیری نحوه روایت سوم شخص محدود
 • چگونگی تغییر زاویه دید شخصیت به فراخور داستان فیلم نامه
 • شناسایی نحوه تاثیر شخصیت در روند داستان و استحاله در شخصیت اصلی
 • یادگیری شیوه خلق شخصیت دراماتیک
 • آموزش چگونگی خلق شخصیت های اصلی و فرعی و مکمل (تعریف تیپ شخصیت(

8. نوشتن حرفه ای دیالوگ فیلم نامه و استفاده از روابط علت و معلولی

 • یادگیری اطلاعات نمایشی از طریق دیالوگ
 • آموزش اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم از طریق دیالوگ
 • بررسی نحوه گفتگو های پیش برنده در داستان
 • شناسایی منطق در گفتگوی شخصیت ها
 • آشنایی با گفتگوی موثر
 • شناخت مفهوم ایجاز و سادگی در گفتگو نویسی
 • بررسی نحوه تکامل و رشد گفتگو
 • مهرات دیالوگ نویسی و خلق گفتگو های دراماتیک

9. آشنایی با مفاهیم تم و نتیجه گیری دراماتیکی از محتوا

 • تعریف مفهوم تم در فیلم نامه
 • آشنایی با مفهوم نتیجه گیری
 • شناسایی مفهوم پایان بندی در فیلم نامه
 • معرفی روش بازنویسی فیلم نامه
 • چگونگی پرداختن به ضرورت های محتوایی و اجتماعی
 • آموزش نوشتن فیلم نامه و بازنویسی آن

10. یادگیری روش انتخاب صحیح عنوان برای فیلم نامه

 • آموزش نحوه انتخاب اسم فیلم نامه بر اساس ویژگی های آن
 • یادگیری روش انتخاب اسم مناسب برای فیلم نامه و شخصیت ها
نمایش بیشتر

نظرات کارآموزان آموزش نویسندگی فیلمنامه

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

مهارت های به دست آمده در کلاس فیلمنامه نویسی:

 • پیدا کردن ایده مناسب برای فیلم نامه
 • مشخص کردن محتوا بر اساس مخاطب
 • بررسی تفاوت های فیلم نامه بلند داستانی و کوتاه
 • مقایسه فیلم نامه شخصیت محور و اتفاق محور
 • روش تفکیک ساختار های خرده پیرنگ، ضد پیرنگ و شاه پیرنگ
 • شناخت تفاوت های بیم فیلم نامه با رمان و داستان
 • خلق گره نمایشی در فیلم نامه
 • طراحی داستانی مختصر و جذاب
 • مقایسه ژانر های مختلف سینمایی
 • استفاده از عناصر دراماتیکی در سیناپس
 • اقتباس از رمان و زندگی نامه
 • بررسی روابط علت و معلولی در فیلم نامه
 • نگارش سیناپس
 • نحوه انتخاب نقطه ابتدایی و انتهایی در فیلم نامه
 • مهارت شرح صحنه، دیالوگ، حوادث و ایجاز در فیلم نامه
 • روش منطق روایی داستان در فیلم نامه
 • تفکیک دنیای واقعی با دنیای نمایشی
 • تقسیم بندی فصل های مختلف در فیلم نامه و اصول آن
 • آنالیز سه پرده در فیلم نامه
 • ایجاد تعلیق در فیلم نامه
 • استفاده از روش کشمکش، گره افکنی و گره گشایی
 • ایجاد سیر درماتیکی
 • گسترش و بسط رویداد در فیلم نامه
 • طراحی کامل فیلم نامه
 • خلق انواع کشمکش با ما فوق طبیعت و با خود
 • روش خلق شخصیت دراماتیک
 • شیوه خلق شخصیت های اصلی و فرعی و مکمل
 • تعریق تیپ شخصیت
 • روایت اول شخص و سوم شخص محدود
 • تغییر زاویه دید شخصیت ها
 • نحوه ایجاز و سادگی در نوشتن دیالوگ
 • خلق گفتگو های پیش برنده در داستان
 • تکمیل کردن گفتگو و رشد آن
 • پایان بندی موثر در فیلم نامه
 • بازنویسی فیلم نامه
 • مهارت تم بندی فیلم نامه ها
 • نحوه انتخاب اسم مناسب برای عنوان فیلم نامه

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش فیلمنامه نویسی

لیست شهریه ها هزینه دوره: 3/500/000 هزینه با تخفیف: 2/500/000 دوره خصوصی: 5/000/000

سوالات متداول

بله، اگر کارآموزان این دوره بتوانند پس از پایان کلاس ها به ترتیب در آزمون های کتبی و عملی فنی حرفه ای شرکت کرده و نمره حد نصاب قبولی را اخذ کنند، می توانند مدرک بین المللی و معتبر فنی حرفه ای فیلم نامه نویسی را کسب کنند. این مدرک به عنوان با اعتبار ترین مدرک در داخل کشور شناخته می شود و فعالیت شما در این حوزه را آسان می کند. به علاوه، اگر قصد تقویت رزومه خود برای انجام مهاجرت کاری و پیدا کردن جاب آفر دارید، داشتن این مدرک مفید می باشد.

کلاس آموزش فیلم نامه نویسی در قالب سرفصل های پایه تا مقدماتی به زبان ساده و قابل فهم توسط اساتید با تجربه و ماهر تدریس می شود. این مورد باعث می شود که علاقه مندانی که حتی با این موضوع آشنا نیستند و هیچ تجربه قبلی ندارند، بتوانند بدون گذراندن هیچ دوره پیش نیازی در این کلاس ثبت نام کنند.

مدت زمان برگزاری دوره فیلم نامه نویسی 30 ساعت بوده که با ترکیب جلسات تئوری و عملی، حتی بی تجربه ترین افراد نیز می توانند در یک مدت زمان کوتاه به مهارت های این حوزه مسلط شوند. این کلاس ها ظرف یک ماه به پایان میرسد. اگر تمایل دارید که در مدت زمان کمتری کلاس ها را به پایان برسانید، می توانید در دوره های فشرده که حدودا یک ماه طول می کشد ثبت نام کنید.

بله. این دوره به منظور اشتغال افراد شرکت کننده برگزار شده و می توان تضمین کرد که فارغ التحصیلان این دوره با بهره گیری از دانش و مهارت کسب شده می توانند پروژه های طراحی صحنه تئاتر و سینما را امضا کرده و به بهترین وجه ممکن تحویل دهند. بدین منظور دوره های رایگان مشاوره کسب و کار برای کارآموزان این دوره در نظر گرفته شده است که افراد با شرکت در این دوره کوتاه مدت و جامع می توانند مهارت های بنیادی برای موفقیت در بازار کار این رشته کسب کنند.

روش ثبت نام در این دوره به شیوه های مختلف امکان پذیر است. انعطاف پذیری در روش های ثبت نام در دوره باعث شده است که افراد مختلف بتوانند بسته به شرایط و وضعیت خود، در این دوره نام نویسی کنند. در روش اول شما می توانید برای کسب مشاوره های حضوری به محل آموزشگاه مراجعه کنید و پس از تکمیل فرم ثبت نام، نام نویسی خود را در این دوره قطعی کنید. هم چنین، امکان نام نویسی از طریق برقراری تماس تلفنی فراهم شده است. آدرس و شماره تماس های آموزشگاه در سایت درج شده است. به علاوه، می توانید از طریق تکمیل فرم الکترونیکی این دوره را رزرو کرده و پس از تماس مشاوران آموزشگاه، ثبت نام خود را قطعی کنید.

دو روش برای پرداخت شهریه این دوره در نظر گرفته شده است. اگر می خواهید شهریه را به طور یکجا بپردازید لازم است قبل از شروع کلاس، تمام مبلغ را به طور نقدی پرداخت کنید. هم چنین، امکان پرداخت اقساطی نیز فراهم می باشد که افراد شهریه را در دو قسط خواهند پرداخت. یکی قبل از شروع کلاس و یکی در هفته دوم آموزش. شما می ‌توانید بر اساس توان مالی ‌تان، مناسب ‌ترین روش پرداخت را انتخاب نمایید. برای انتخاب بهترین روش پرداخت شهریه دوره می توانید با کارشناسان ثبت نام مشورت نمایید.

مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ثبت نام در این دوره مدرک سیکل می باشد. نیازی به داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی عالی برای فهم موضوعات تدریس شده در این دوره نبوده و با داشتن سواد خواندن و نوشتن نیز می توانید برای حضور در این دوره ثبت نام کنید. چرا که سرفصل های آموزشی طبق برنامه ریزی دقیق و از ساده ترین موضوعات به علاقه مندان تدریس می شود.

کلاس های دوره آموزش صفر تا صد فیلم نامه نویسی به طور ترکیبی برگزار می شود. در جلسات اول اصول شناخت مفاهیم فیلم نامه تدریس می شود و جزوات کاملی در این زمینه به کارآموزان داده می شود. سپس، در جلسات عملی به نوشتن فیلم نامه در موضوعات مختلف خواهند پرداخت و استاد دوره نکاتی را برای بهبود کیفیت فیلم نامه ها آموزش می دهد.

شرکت در دوره فیلم نامه نویسی برای افرادی که به فعالیت در عرصه هنر های نمایشی علاقه دارند پیشنهاد می شود. تمام بازیگران، طراحان صحنه، نمایش نامه نویسان و حتی کارگردانان و تهیه کنندگان تئاتر و سینما می توانند برای کسب مهارت های بیشتر در این دوره حضور پیدا کنند. به طور کلی، شرکت در این دوره صفر تا صد را به تمام علاقه مندانی که می خواهند در مدت زمان کوتاه فعالیت هنری خود را آغاز کرده و به درآمد برسند پیشنهاد می ‌کنیم.

بله. پشتیبانی نامحدود از کارآموزان حتی پس از پایان دوره یکی از ویژگی های رایگان و عالی آموزشگاه ما می باشد که برای تمام شرکت کنندگان دوره تا مادام العمر فعال است. با وجود این ویژگی کارآموزان هیچ نگرانی بابت چالش ها و مسائل آینده در بازار کار نخواهند داشت. چرا که می توانند از مشاوره های دائمی اساتید آموزشگاه استفاده کنند و اگر مطلبی را در کلاس یاد نگیرند می توانند مجددا در کلاس حضور پیدا کرده و بازآموزی رایگان داشته باشند.

کلاس های آموزش فیلمنامه نویسی به صورت حضوری می باشد که دانشجویان باید در کلاس حضور پیدا کنند و به صورت عملی این حرفه را یاد بگیرند.

اساتید دوره ما به عنوان بهترین فیلم نامه نویسان حوزه تئاتر، سینما و تلویزیون شناخته شده هستند و آثار خارق العاده و منحصر به فردی در کارنامه خود دارند. این افراد دارای تحصیلات عالی در رشته های مرتبط بوده و تخصص حرفه ای در عرصه هنر های دارند و می توانند مباحث را به طور کاربردی و با زبان ساده و قابل فهم تدریس کنند.

بله، برای رفاه حال کارآموزان ساکن شهرستان های دور و نزدیک تهران که تمایل دارند در کلاس های حضوری و عملی شرکت کرده و فرصت دیدار با اساتید مجرب را داشته باشند، خوابگاه هایی نزدیک به محل آموزشگاه در نظر گرفته شده است تا افراد از لحاظ مسیر رفت و آمد مشکلی نداشته باشند. این خوابگاه ها با امکانات مناسب و هزینه مقرون به صرفه به کارآموزان شهرستانی معرفی خواهند شد.

زمان ‌بندی برگزاری کلاس ‌های آموزش فیلم نامه نویسی در تهران به گونه ‌ای تنظیم شده است که امکان حضور همه‌ علاقه ‌مندان فراهم باشد. دوره‌ های روزانه از شنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر برای افراد عادی و دوره ‌های آخر هفته در قالب کلاس ‌های فشرده برای افراد شاغل و محصل که می ‌خواهند در کمترین زمان مهارت لازم را کسب کنند. با این برنامه ‌ریزی انعطاف ‌پذیر، هر علاقه ‌مندی با هر شرایطی می ‌تواند در دوره ثبت ‌نام نماید.

محبوب ترین دوره های دپارتمان هنر های نمایشی پایتخت فناوری

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166577378
02166577378