آموزش مدیریت مالی

مدیر مالی در واقع شخصی است که توانایی اتخاذ تصمیم صحیح در مورد وجوه مختلف سازمانی را داشته و می تواند هر یک از منابع تامین مالی را به نحو احسن مدیریت کند. امروزه، نیاز به وجود مدیر مالی در سازمان ها افزایش یافته است. به همین دلیل، آموزشگاه پایتخت فناوری دوره جامع آموزش مدیریت مالی را برگزار می کند.

 • در این دوره ابتدا با یادگیری اهداف و وظایف مدیر مالی، می توانید تصمیمات مالی صحیح را اتخاذ کرده و با توجه به چارچوب مالیاتی شرکت، سرمایه گذاری را انجام دهید. سپس، با یادگیری نسبت های نقدینگی، فعالیت، اهرمی و غیره، می توانید صورت های مالی و جریان نقدی را تحلیل کرده و با روش محاسبه سرمایه در گردش و دوره عملیاتی آشنا شوید.
 • در ادامه، به سراغ پیش بینی مالی از روش های درصد فروش و رگرسیون می رویم تا با یادگیری روش برنامه ریزی، بودجه بندی هزینه های فروش و ادرای را انجام دهید. همچنین، با درک مفهوم ارزش آتی و فعلی، می توانید اقساط سالانه را محاسبه نموده و با توجه به ارزش زمانی پول، تصمیمات صحیحی را بگیرید.
 • در بخشی دیگر، روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای را به شما معرفی کرده و نحوه بودجه بندی را یاد می دهیم. سپس، می توانید سرمایه در گردش را مدیریت کرده و سیستم بهنگام و مدیریت سنتی موجودی کالا را مقایسه کنید.
 • به علاوه، مطالب تخصصی در مورد تامین مالی کوتاه مدت از طریق وام ها و اعتبارات بانکی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در نهایت، می توانید ریسک، بازده و اوراق بها دار را ارزیابی کرده و با کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت آشنا شده و سود عملیاتی را تحلیل کنید.
 • دوره مدیریت مالی زیر نظر اساتید مجرب برگزار شده و افراد پس از شرکت در دوره می توانند در دوره رایگان مشاوره کسب و کار شرکت کرده و با اخذ مدرک معتبر و دو زبانه فنی و حرفه ای در کوتاه ترین زمان، کار خود را شروع کنند. حتما در این دوره شرکت کنید چرا که پایتخت فناوری حرف اول را در آموزش حسابداری می زند.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش مدیریت مالی

آموزش مدیریت مالی از صفر تا صد
دوره آموزش مدیریت مالی فنی حرفه ای

سرفصل های دوره مدیریت مالی

1. آشنایی با روند تصمیم گیری و فعایت های مالی

 • تعریف مدیریت مالی
 • بررسی اهداف مدیریت مالی
 • شناخت وظایف مدیریت مالی
 • روش اتخاذ تصمیمات مالی
 • شناسایی انواع موسسات تجاری
 • روش تامین وجوه مورد نیاز از موسسات و بازار های مالی
 • یادگیری روش تصمیم گیری صحیح مالی و سرمایه گذاری با توجه به چارچوب مالیاتی موسسه یا شرکت

2. آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی

 • معرفی انواع صورت های مالی
 • بررسی نسبت های نقدینگی
 • شناخت نسبت های فعالیت
 • آشنایی با نسبت های اهرمی
 • درک نسبت های سود آوری
 • معرفی نسبت های ارزش بازار
 • یادگیری تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 • نحوه تحلیل صورت جریان نقدی
 • روش محاسبه سرمایه در گردش، نسبت جاری و نسبت آتی
 • شیوه محاسبه گردش حساب های دریافتنی
 • چگونگی محاسبه نسبت گردش موجودی کالا و دوره گردش موجودی کالا
 • انجام محاسبات دوره عملیاتی
 • روش محاسبه سود خالص، سود سهام ممتاز
 • آموزش نحوه محاسبه بازده سهامداران عادی
 • حساب کردن نسبت دفعات پرداخت بهره و سود هر سهم

3. یادگیری روش پیش بینی مالی، برنامه ریزی و بودجه بندی

 • آموزش پیش بینی مالی و روش های آن (درصد فروش و رگرسیون)
 • بررسی بودجه یا برنامه مالی
 • شناخت بودجه عملیاتی
 • آشنایی با بودجه مالی
 • شناخت روش سریع تهیه بودجه
 • نحوه محاسبه فروش سه ماه آتی
 • چگونگی تهیه بودجه هزینه های فروش و اداری
 • آموزش تهیه صورت سود و زیان بودجه شده
 • روش تهیه تراز نامه پیش بینی شده

4. روش اتخاذ تصمیمات مالی با در نظر گرفتن ارزش مالی پول

 • معرفی ارزش آتی و روش های آن
 • آشنایی با ارزش فعلی و روش های آن
 • بررسی مواد کاربرد ارزش فعلی و ارزش آتی
 • یادگیری محاسبه ارزش فعلی با اقساط مساوی
 • روش محاسبه ارزش آتی (مثلا بعد از 5 سال)
 • چگونگی محاسبه اقساط سالانه
 • آموزش شیوه محاسبه نرخ بهره سالانه

5. شناخت اصول بودجه بندی سرمایه ای

 • آشنایی با مفهوم بودجه بندی سرمایه ای و انواع آن
 • بررسی روش های ارزیابی پروژه های سرمایه ای (دوره برگشت سرمایه، معکوس دوره برگشت سرمایه، نرخ بازده حسابداری، ارزش فعلی خالص، شاخص سود آوری، نرخ بازده داخلی)
 • بررسی سرمایه گذاری مانعه الجمع
 • روش سهمیه بندی سرمایه
 • شناخت تعریف اجاره بلند مدت و انواع آن
 • بررسی شیوه تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره
 • یادگیری محاسبه سرمایه گذاری اولیه
 • روش محاسبه جریان های نقدی ورودی تفاضلی
 • چگونگی تعیین دوره برگشت سرمایه
 • آموزش محاسبه نرخ بازده داخلی
 • نحوه محاسبه اجاره بهای سالانه
 • یادگیری روش درجه بندی پروژه ها بر اساس روش های PI، IRR، NPV
نمایش بیشتر

6. نحوه مدیریت سرمایه در گردش

 • شناخت مفهوم سرمایه در گردش و اهمیت آن
 • بررسی دارایی های جاری
 • معرفی بدهی هیا جاری
 • درک مفهوم موجودی نقد
 • بررسی حساب های دریافتین
 • شناخت مفهوم موجودی کالا
 • آشنایی با موجودی کالا و سیستم بهنگام (JIT)
 • روش محاسبه هزینه فرصت عدم استفاده از تخفیف
 • شیوه محاسبه متوسط سرمایه گذاری در حساب ها
 • شیوه تعیین میزان سفارش موجودی کالا
 • چگونگی محاسبه نقطه
 • تجدید سفارش
 • یادگیری مقایسه سیستم بهنگام و مدیریت سنتی موجودی کالا

7. چگونگی تامین مالی کوتاه مدت

 • بررسی مزایا و معایب تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت
 • معرفی اعتبار تجاری و مزایا و معایب آن
 • معرفی انواع وام ها و اعتبارات بانکی
 • شناخت وام موسسات مالی تجاری
 • بررسی اوراق تجاری
 • چگونگی تامین مالی از طریق حساب های دریافتنی
 • آموزش تامین مالی از طریق موجودی کالا
 • روش محاسبه نرخ بهره موثر
 • چگونگی محاسبه هزینه انتشار اوراق تجاری
 • یادگیری شیوه محاسبه هزینه موثر سالانه عاملیت

8. یادگیری ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بها دار

 • معرفی ریسک (ریسک آتی و انواع ریسک)
 • بررسی ریسک و بازده مجموعه سرمایه گذاری
 • شناخت مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
 • چگونگی ارزیابی اوراق بها دار
 • آشنایی با نرخ بازده
 • روش محاسبه ریسک آتی
 • چگونگی محاسبه ریسک مجموعه سرمایه گذاری
 • شیوه محاسبه ضریب بتا
 • بررسی نحوه ارزیابی اوراق بها دار
 • آموزش محاسبه نرخ بازده

9. بررسی کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه

 • معرفی انواع هزینه های ثابت و متغیر
 • بررسی نقطه سر به سر
 • شناخت انواع هزینه های ثابت عملیاتی و مالی
 • آموزش مفهوم اهرم و انواع آن
 • آشنایی با اهرم عملیاتی، مالی و ترکیبی
 • درک نظریه ساختار سرمایه
 • بررسی روش سود عملیاتی خالص (NOI)
 • شناخت شیوه سود خالص (NI)
 • چگونگی تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر
 • روش محاسبه اهرم عملیاتی
 • آموزش محاسبه اهرم مالی
 • شیوه محاسبه اهرم ترکیبی
 • بررسی نحوه محاسبه درصد تغییر سود هر سهم
 • تجزیه و تحلیل سود عملیاتی
 • شناخت سود هر سهم
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

مهارت های به دست آمده در کلاس مدیر مالی:

 • مهارت شناخت روند تصمیم گیری و فعایت های مالی
 • مهارت تجزیه و تحلیل صورت های مالی و جریان نقدی
 • مهارت پیش بینی مالی، برنامه ریزی و بودجه بندی
 • مهارت اتخاذ تصمیمات مالی با رد نظر گرفتن ارزش مالی پول
 • مهارت بودجه بندی سرمایه ای
 • مدیریت سرمایه در گردش
 • مهارت تامین مالی کوتاه مدت
 • شناخت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بها دار
 • مهارت بررسی کاربرد دارایی ها و وجوه ایجاد کننده هزینه ثابت و ساختار سرمایه

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش مدیریت مالی

لیست شهریه ها هزینه دوره: 11/500/000 هزینه با تخفیف: 8/000/000 دوره خصوصی: 13/000/000

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543