آموزش اکسس (Access)

اکسس (Access) یک نرم افزار محبوب برای ایجاد و مدیریت پایگاه داده است که به علت قابلیت انعطاف بالا و سهولت یادگیری در سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ کاربرد دارد. به دلیل رشد آمار علاقه مندان به این نرم افزار، آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش نرم افزار اکسس را به زبان ساده و کامل برگزار می کند.

 • در این دوره ابتدا با مفاهیم پایگاه داده آشنا شده و با شناخت مسائل امنیتی، می توانید با کمک Trust Centre، مکان پوشه پیش فرض در نرم افزار را تنظیم کنید. در ادامه، با شناخت انواع داده، جدول و فیلد می توانید یک پایگاه داده ایجاد کرده و جداول را اصلاح کنید.
 • شما یاد می گیرید که چگونه عرض ستون را تغییر داده و رکورد ها را به جدول افزوده کنید. سپس، به سراغ یادگیری روش تنظیم فیلد می رویم و با نحوه دستکاری رکورد ها برای ویرایش و حذف داده ها آشنا خواهید شد. هم چنین، با معرفی کلید های اصلی، می توانید ایندکس های تک فیلدی و چند فیلدی را ایجاد یا حذف نمایید.
 • در ادامه مسیر، به سراغ فیلتر گذاری و مرتب سازی رکورد ها از A تا Z و بالعکس می رویم تا پس از ایجاد روابط بین جداول بتوانید گزینه های آبشاری را فعال کنید. به علاوه، یاد می گیرید که چگونه تلفیق های مختلف درونی و بیرونی را اعمال کرده و پرس و جو طراحی کنید.
 • سپس با یادگیری طراحی فرم می توانید با استفاده از Report Wizard، گزارش طراحی کرده و به آن لوگو اضافه کنید. در نهایت، با شیوه های صدور داده ها به عنوان فایل اکسل، متنی، PDF و غیره آشنا شده و با تنظیم طرح در Print Preview، عملیات چاپ را انجام دهید.
 • مطالب آموزشی دوره اکسس از صفر تا صد به صورت عملی توسط اساتید برتر تدریس می شود و دانشجویان پس از گذراندن این دوره می توانند تمامی مهارت های لازم برای کار با این نرم افزار را یاد بگیرند.
نمایش بیشتر

ویدئو معرفی دوره آموزش access

آموزش اکسس از صفر تا صد
آموزش اکسس با مثال
دوره اکسس به زبان ساده
آموزش اکسس مقدماتی تا پیشرفته

سرفصل های آموزش اکسس از مقدماتی تا پیشرفته

1. بررسی پایگاه داده

 • آشنایی با مفهوم پایگاه داده
 • ارائه مثال هایی از پایگاه داده
 • بررسی جدول، رکورد و فیلد
 • شناخت داده و اطلاعات
 • معرفی طراحان، مدیران و کاربران پایگاه داده
 • روش طراحی پایگاه داده

2. روش باز کردن پایگاه داده و انجام مسائل امنیتی

 • بررسی مسائل امنیتی
 • شناخت مكان های معتبر
 • روش باز کردن پایگاه داده
 • چگونگی استفاده از Trust Centre
 • نحوه تنظیم مكان پوشه پیش فرض
 • آموزش بستن برنامه اکسس

3. آموزش نحوه طراحی و ساخت جداول، فیلد ها و انواع فیلد

 • معرفی انواع داده Access
 • شناخت جدول
 • آشنایی با فیلد
 • روش ایجاد یك پایگاه داده جدید خالی
 • نحوه افزودن فیلد ها و تنظیم نوع فیلد
 • یادگیری بستن و نام گذاری جداول

4. یادگیری پیمایش و اصلاح جداول

 • بررسی جداول
 • آموزش باز کردن جداول در پایگاه داده
 • چگونگی سوییچ کردن بین نمای Datasheet و نمای Design
 • روش افزودن رکورد ها به جداول
 • یادگیری ذخیره کردن تغییرات صورت نرفته در یك جدول
 • نحوه پیمایش بین رکورد ها در یك جدول
 • شیوه تنظیم عرض ستون
 • آشنایی با مراحل تغییر اندازه خودکار عرض ستون برای متناسب شدن با محتویات
 • شناخت اصول انتقال یك ستون برای باز آرایی ترتیب ستون ها

5. شیوه تنظیم خصوصیات فیلد

 • بررسی خصوصیات فیلد
 • شناخت ماسك های ورودی
 • روش تایید اعتبار اعداد
 • چگونگی تایید اعتبار تاریخ
 • معرفی ورودی داده
 • آشنایی با خصوصیات فیلد
 • چگونگی گرفتن ورودی داده

6. آموزش دستكاری جداول و رکورد ها

 • بررسی مفهوم جدول
 • شناخت مفهوم رکورد
 • چگونگی تغییر نام جداول
 • نحوه ویرایش داده ها در یك رکورد
 • شیوه حذف داده ها از یك رکورد
 • آموزش حذف چندین رکورد
 • یادگیری روش استفاده از Save As برای پشتیبان گیری از پایگاه داده با استفاده از نام فایلی متفاوت
 • روش حذف جدول

7. روش تعیین کلید های اصلی و ایندکس گذاری

 • معرفی کلید اصلی
 • یادگیری روش ایندکس گذاری
 • چگونگی ایجاد یك ایندرس تك فیلدی
 • روش ایجاد یك ایندکس چند فیلدی
 • نحوه حذف ایندکس های چند فیلدی

8. شناخت اصول فیلتر گذاری

 • بررسی فیلتر های متنی
 • نحوه اعمال فیلتری واحد
 • آموزش پاك کردن فیلتری واحد

9. یادگیری مرتب سازی و جستجو

 • بررسی روش های مرتب سازی
 • معرفی روش های جستجو
 • روش مرتب سازی رکورد ها از A تا Z
 • شیوه مرتب سازی رکورد ها از Z تا A
 • چگونگی حذف مرتب سازی
 • آموزش مرتب سازی بر اساس چندین فیلد
 • بررسی اصول جستجو بین رکورد ها
نمایش بیشتر

10. چگونگی مشخص کردن و اعمال با روابط

 • شناخت روابط بین جداول
 • بررسی رابطه یك به چند
 • شناخت رابطه چند به چند
 • معرفی روابط یك به یك
 • آشنایی با مفهوم جامعیت ارجاعی
 • بررسی گزینه های آبشاری
 • چگونگی ایجاد روابط بین جداول
 • روش حذف آبشاری رکورد های مرتبط
 • آموزش شیوه فعال کردن گزینه های آبشاری
 • چگونگی حذف روابط

11. روش تنظیم و تعیین تلفیق ها

 • آشنایی با مفهوم تلفیق درونی
 • معرفی تلفیق بیرونی
 • شناخت مفهوم تلفیق تفریق
 • بررسی مفهوم خود تلفیقی
 • نحوه اعمال و تغییر تلفیق درونی
 • آموزش شیوه اعمال و تغییر تلفیق بیرونی
 • چگونگی ایجاد و تغییر تلفیق تفریق
 • روش اعمال خود تلفیقی

12. آشنایی با نحوه طراحی پرس و جو ها

 • معرفی پرس و جو ها
 • شناخت پرس و جوی پارامتری
 • روش ایجاد و اجرای یك پرس و جوهای  Update، Delete، Make Table ، Find Unmatched  و Find Duplicates ،Crosstab ،Append Records
 • چگونگی ایجاد و اجرای پرس و جوی پارامتری یك متغیره
 • آموزش تغییر پرس و جوی پارامتری دو متغیره
 • روش استفاده از کاراکتر های جانشین
 • شناخت اصول نشان دادن حداکثر و حداقل مقادیر در یك پرس و جو
 • آموزش استفاده از فیلد های محاسباتی
 • یادگیری گروه بندی اطلاعات در یك پرس و جو

13. روش طراحی فرم ها

 • بررسی انواع کنترل های فرم
 • شناخت کنترل های مقید در مقابل کنترل های نا مقید
 • آشنایی با مفهوم زیر فرم
 • روش ایجاد، تغییر دادن و حذف کنترل های مقید
 • نحوه اعمال خصوصیات کنترل مقید
 • آموزش دستكاری کنترل های نامقید
 • یادگیری روش تغییر دادن ترتیب Tab در فرم
 • شناخت اصول ایجاد زیر فرم
 • بررسی روش لینك کردن زیر فرم

14. یادگیری طراحی گزارش ها

 • معرفی گزارش ها
 • آشنایی با روش جمع کل ها
 • نحوه ایجاد گزارش ساده
 • چگونگی استفاده از Report Wizard
 • روش تغییر دادن چیدمان گزارش
 • نحوه عریض کردن عرض گزارش
 • شیوه تغییر دادن عنوان گزارش
 • آموزش افزودن لوگو به گزارش
 • یادگیری فرمت بندی فرم با استفاده از تم ها
 • روش تغییر دادن نام فیلد ها در گزارش
 • چگونگی اضافه کردن و فرمت بندی تاریخ و زمان
 • آموزش اضافه کردن فیلد های موجود به گزارش
 • نحوه تغییر اندازه گزارش ها برای چاپ
 • آموزش بستن گزارش
 • روش حذف گزارش

15. آموزش انجام صدور

 • آشنایی با روش صدور داده ها
 • بررسی فرمت های صفحه گسترده، متنی وCSV ، PDF و XML
 • یادگیری صدور جدول به عنوان فایل Excel
 • نحوه صدور جدول به عنوان فایل متنی
 • روش صدور جدول به عنوان فایل فرمت شده CSV
 • چگونگی صدور جدول به عنوان فایل فرمت شده PDF
 • شیوه صدور جدول به عنوان فایل فرمت شده XML

16. شناخت مراحل چاپ

 • آشنایی با ملاحظات قبل از چاپ
 • بررسی پیش نمایش چاپ
 • شناخت جهت افقی یا عمودی
 • روش تنظیم کردن طرح بندی در Print Preview
 • یادگیری چگونگی تنظیم حاشیه ها
نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در کلاس اکسس می آموزید:

 • مهارت کار با پایگاه داده
 • مهارت باز کردن پایگاه داده و انجام مسائل امنيتي
 • طراحي و ساخت جداول و انواع فيلد ها
 • مهارت انجام پيمايش و اصلاح جداول
 • مهارت تنظيم خصوصيات فيلد
 • مهارت دستكاري جداول و رکورد ها
 • مهارت تعيين کليد هاي اصلي و ايندکس گذاري
 • مهارت اجرای فيلتر گذاري
 • مهارت مرتب سازي و جستجو
 • مهارت مشخص کردن و اعمال با روابط
 • مهارت تنظيم و تعيين تلفيق ها
 • مهارت طراحي پرس و جو ها
 • چگونگی طراحي فرم ها
 • روش طراحي گزارش ها
 • مهارت انجام صدور
 • مهارت انجام مراحل چاپ

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه دوره access

لیست شهریه ها هزینه دوره: 3/400/000 هزینه با تخفیف: 2/000/000 دوره خصوصی: 5/000/000

محبوب ترین دوره های دپارتمان کامپیوتر پایتخت فناوری

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543