آموزش جوش Co2

جوشکاری Co2 یکی از حوزه های محبوب جوشکاری بوده که در آن، جوشکاری اسکلت فولاد کربنی با فرآیند MAG در سطوح M1 تا M6 انجام می شود. این مهارت تخصصی جوشکاری در بسیاری از صنایع ریز و درشت کاربرد دارد. به همین دلیل آموزشگاه پایتخت فناوری دوره آموزش جوشکاری Co2 را به طور صفر تا صد برگزار می کند.

در این دوره کارآموزان ابتدا ضمن آشنایی با انواع دستگاه های جوشکاری GMAW، یاد می گیرند که چگونه از انواع کپسول فولادی و گاز محافظ برای جوشکاری فولاد ها استفاده کنند. در ادامه انواع مانومتر، شیلنگ و گرمکن گاز CO2 معرفی شده و شرکت کنندگان می توانند حالات قوس مختلف را روی قطعات فولادی اجرا کنند.

در این قسمت جوشکاری طبق دستورالعمل های M1 و M2 جوش Thick-Plate (t>8 mm) به طور عملی آموزش داده می شود و افراد می توانند جوشکاری فلنچ را برای حالات مختلف PB, PH,PD اجرا نمایند. به علاوه اصول جوشکاری فولاد کربنی با فرایند MAG سطح M3+M4 بررسی خواهد شد و افراد قادر خواهند بود جوش اتصال لب به لب، اتصال سپری، درز جناقي و نیم جناقی يک طرفه  را به طور کامل انجام دهند.

هم چنین اصول صحیح برشکاری، پخ سازی و کار با دستگاه های فرز دستی و مینی تسمه آموزش داده می شود. در ادامه مسیر به سراغ یادگیری جوشکاری لوله طبق دستورالعمل M5 و M6 می رویم. کارآموزان در این قسمت ضمن شناخت لوله های فولادی درز دار سبک و سنگین به بررسی علائم جوش می پردازند. هم چنین آن ها با انواع اتصالات جوشی مانند سه راهی، تبدیل و زانو آشنا شده و برای مونتاژ لوله ها از کلمپ خارجی و داخلی لوله به طور دستی و هیدرولیکی استفاده نمایند. در نهایت سرفصل های تخصصی در مورد کنترل کیفیت جوش و بررسی حد مجاز پارامتر های مختلف مانند نفوذ ناقص، تقعر ریشه جوش و غیره در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

مطالب آموزشی دوره جوشکاری CO2 پایتخت فناوری توسط بهترین کارشناسان جوشکاری تدریس شده و افراد از مزایایی همچون پشتیبانی نامحدود و دوره رایگان مشاوره ورود به بازار کار این حرفه برخوردار هستند.

ویدیو معرفی آموزش صفر تا صد جوش CO2

آموزش جوشکاری co2 از صفر تا صد
جوشکاری CO2

سرفصل های دوره جوشکاری CO2

جوشکاری فولاد کربنی با MAG سطح M1+M2

آموزش جوشکاری طبق دستورالعمل M1 جوش Thick-Plate (t>8 mm)

معرفی انواع دستگاه های جوشکاری GMAW دارای قابلیت تنظیمات دستی (set Classical)و قابلیت انتخاب برنامه (set Synergic)

آشنایی با سیکل کاری و قابلیت CV در دستگاه های جوش GMAW

بررسی قسمت های مختلف تورچ هوا خنک و آب خنک

آموزش طول تورچ و سیکل کاری تورچ (Cycle Duty)

شناخت سیستم تغذیه سیم )دور ثابت و دور متغیر(

آشنایی با انواع غلطک

بررسی واحد خنک سازی آبگرد و انواع الینر

شناخت انواع سیم جوش مصرفی )توپر و توپودری( در GMAW

آموزش معرفی انواع قرقره سیم جوش جهت GMAW و نحوه نگهداری و حمل

آشنایی با انواع سایز سیم جوش )فیلر(

ویژگی های فیلر مطابق استاندارد AWS A5.18: ER 70S-X

معرفی ویژگی فولاد DIN 17100-ST37

شناخت انواع کپسول فولادی گاز محافظ (حجم، نوع شیر فلکه، رنگ EN 1089  و فشار داخلی کپسول(

بررسی انواع گاز محافظ )فعال، خنثی، مخلوط ( جهت جوشکاری GMAW

یادگیری روش حمل و اصول نصب کپسول گاز محافظ

آشنایی با انواع مانومتر)فلومتر( مناسب GMAW و نحوه تنظیم هر یک

معرفی روش شیلنگ و گرمکن گاز Co2

بررسی عوامل موثر جهت تعیین حجم گاز محافظ مصرفی حین جوشکاری

شناخت انواع حالات قوس (Arc Mode )و انتقال مذاب

آشنایی با شرایط ایجاد و ویژگی مذاب ها

معرفی اثر ولت و آمپر بر نفوذ و عرض گرده جوش

یادگیری اثر نوع گاز محافظ در تعیین مقدار ولتاژ و پایداری قوس (Co2 & mixed gas)

بررسی رابطه سرعت سیم و آمپر جوشکاری

آشنایی با رابطه نوع قوس و مقدار ضخامت قطعات فولادی

چگونگی تنظیم Soft Start و تنظیم Burn Back

یادگیری روش تنظیم اندوکتانس

آموزش اثر فاصله آزاد  (Stick out) بر تغییرات VA

بررسی اثر زاویه تورچ حین جوشکاری )پیش دستی، پس دستی، عمودی(

محاسن و نحوه استفاده از اسپری یا خمیر ضد جرقه  (Anti Spatter)

آموزش مراحل گرده سازی در حالات  PG ˛ PF ˛ PA

آموزش جوشکاری طبق دستورالعمل M2 جوش Thick-Plate (t>8 mm)

یادگیری نحوه تنظیم مقدار ولت آمپر )سرعت سیم( و تعیین نقطه کاری ایده آل قوس

بررسی انواع اتصالات جوش طبق ISO 17659 (EN12345)

معرفی انواع حالات جوش طبق استاندارد ISO 6947

آشنایی با مقاطع فولادی (انواع پروفیل باز و بسته، تسمه و ورق از نظر انواع و سایز(

شناخت دستگاه های ولتاژ ثابت (CV )و آمپر ثابت (CC )و تغییرات V و A در MAG

معرفی لوله های فولادی درز دار سبک  (Seam Weld) مطابق استاندارد DIN2440

شناخت لوله های درز دار سنگین DIN2441

آشنایی با لوله های بدون درز (Seamless)، ضخامت دیواره و Sched مطابق  ANSI B 36.10

معرفی علائم جوش Fillet در نقشه ها مطابق ISO 2553

بررسی قسمت های مختلف جوش گلویی   (Fillet Weld)

معرفی مفهوم ترک سرد و گرم و بررسی محل ترک از نظر زمان وقوع

شناسایی فلز پایه BM

یادگیری ناحیه متاثر از حرارت HAZ

بررسی فلز جوشWM

 

آموزش جوشکاری فلنچ (Dip Transfer – Short Arc)

یادگیری نحوه کنترل کیفیت جوش

آشنایی با کلیات آزمایش چشمی VT(AWS B1.10)

معرفی مقدار ساق و گلویی جوش

بررسی مفاهیم ناپیوستگی های جوش گلویی Fillet

بررسی حد مجاز لکه قوس Stray arc

شناخت حد مجاز رویهم افتادگی Over Lap

بررسی حد مجاز جرقه Spatter

یادگیری نحوه محاسبه حد مجاز ارتفاع گرده جوش گلویی Excessive convexity

نحوه محاسبه حد مجاز ارتفاع گرده جوش گلویی Excessive convexity

روش حساب کردن حد مجاز محل سربند جوش (Poor Restart)

شناخت حد مجاز خوردگی کناره جوش Under Cut کوتاه، بلند و متقاطع

یادگیری حد مجاز مک گازی و حبس Porosity inclusion

روش محاسبه حد مجاز چاله انتهای جوش End crater pipe

شیوه حساب کردن حد مجاز گلویی کم Insufficient throat

آشنایی با حد مجاز گلویی زیادی Excessive throat

روش محاسبه تحدب بیش از حد Excessive convexity

روش اندازه گیری ابعادی ساق جوش با خط کش (دقت 1 میلی متر)

آموزش مراحل ترسیم موقعیت و نام ناپیوستگی های قطعه جوشکاری شده روی کاغذ (مشابه VT )

نمایش بیشتر

جوشکاری فولاد کربنی با MAG سطح M3+M4

جوشکاری طبق دستورالعمل M3 جوش اتصال لب به لب˛ درز جناقی یک طرفه

معرفی انواع دستگاه فرز دستی (آهنگری) برحسب واتW  و دور در دقیقه rpm

یادگیری روشس سایشکاری و برشکاری مقاطع فوالدی (تسمه، ورق و لوله) و موارد ایمنی مربوطه

شناخت انواع صفحه سنگ فیبری (ساب و برش) از نظر ابعاد و کاربرد

آشنایی با زاویه سنج فلزکاری و نحوه اندازه گیری با آن

بررسی انواع حالات جوش اتصال لب به لب مطابق  ISO 6947 (PA-PC-PF-PG-PE)

شناخت انواع درز جوش (Seam Weld )با توجه به ضخامت قطعات

شناسایی علائم جوش Butt Weld V Groove در نقشه مطابق ISO 2553

آموزش مراحل برشکاری عرضی تسمه 5×50 mm و لوله “1 با دستگاه فرز دستی مینی

یادگیری اصول پخ سازی با دستگاه فرز دستی بزرگ و مینی تسمه  20×5×1 Cm زاویه 37

جوشکاری طبق دستورالعمل M4 جوش اتصال سپری، درز نیم جناقی یک طرفه

بررسی محاسن و محدودیت های جوشکاری MAG بصورت Tandem و Twin

یادگیری عناوین جوشکاری ISO 4063: 131-135-136

آشنایی با محاسن سیم جوش توپودری FCAW

شناخت جزئیات درز جوش شیاری Groove Weld-CJP & PJP  (S گلویی جوش شیاری)

معرفی انواع، محاسن و محدودیت های پشت بند جهت جوشکاری  MAG

روش آماده سازی اتصالات جوش GMAW مطابق استاندارد ISO 9692-1

یررسی سیستم پالس در جوشکاری GMAW ˛ محاسن و محدودیت ها

شناخت انواع پیچیدگی در اتصالات جوشکاری شده (طولی، عرضی و زاویه ای(

آشنایی با علائم جوش لب به لب درز جناقی یک طرفه در نقشه مطابق ISO 2553

بازرسی کیفیت جوشکاری

شناسایی حد مجاز ناپیوستگی های جوش شیاری Groove طبق  ISO 5817-B

آشنایی با حد مجاز ناقص نفوذ Incomplete root penetration

بررسی حد مجاز عدم پر شدگی Sagging

شناخت حد مجاز تحدب اضافی Excess weld metal

نحوه محاسبه حد مجاز نفوذ اضافی Excess penetration

بررسی حد مجاز زاویه شیب پاس نما  Incorrect weld toe (زاویه آلفا(

یادگیری محاسبه حد مجاز سوختگی سربند پاس ریشه Burn through

نحوه اندازه گیری حد مجاز تقعر ریشه جوش Root concavity

معرفی روش محاسبه حد مجاز عدم همترازی طولی و زاویه ای در جوش ورق Linear misalignment

اندازه گیری زاویه پخ˛پیشانی و فاصله دو لبه Gap, Root Face, Bevel Angel

آشنایی با گیج جوشکاری Cambridge

نمایش بیشتر

جوشکاری فولاد کربنی با MAG سطح M5+M6

جوشکاری طبق دستورالعمل M5

آشنایی با حالات جوشکاری لوله ISO 6947-Ver 2011

معرفی علائم جوش در نقشه ها مطابق 2553 ISO جهت جوشکاری لوله ها

دستورالعمل جوشکاری WPS و GMAW

آموزش جوشکاری Pipe Weld-Butt با روش PA & PH-CJP

جوشکاری طبق دستورالعمل M6

بررسی درز اتصال جوش لوله مطابق ISO 9692 – Part1

معرفی انواع اتصالات جوشی شامل : فلنچ، سه راهی، تبدیل، زانو و Y

آشنایی با کلمپ داخلی و خارجی لوله (دستی و هیدرولیک) جهت مونتاژ لوله ها برای جوشکاری

بررسی شرایط خال جوش Tack Weld دائمی و موقت برحسب اندازه و نوع فرآیند جوشکاری

شناخت نواحی فلز جوش WM متاثر از حرارت HAZ و فلز پایه BM

شناسایی عوامل موثر در وسعت ناحیه HAZ در جوشکاری GMAW

یادگیری جوشکاری Pipe Weld-Butt با روش PC & H-L045-CJP

نمایش بیشتر

رزرو کلاس / مشاوره

فرم مشاوره رایگان

"*" indicates required fields

نمایش بیشتر

آنچه در این دوره می آموزید:

  • مهارت جوشکاری طبق دستورالعمل M1 جوش Thick-Plate (t>8 mm)
  • مهارت جوشکاری طبق دستورالعمل M2 جوش Thick-Plate (t>8 mm)
  • مهارت جوشکاری فولاد کربنی طبق دستورالعمل M3 جوش اتصال لب به لب، درز جناقي يک طرفه
  • مهارت جوشکاری فولاد کربنی طبق دستورالعمل M4 جوش اتصال سپری، درز نیم جناقی یک طرفه
  • مهارت جوشکاري لوله طبق دستورالعمل M5 (Pipe Weld-Butt Joint – D>100 mm PA & PH-CJP)
  • مهارت جوشکاري لوله طبق دستورالعمل M6 (Pipe Weld-Butt Joint – D>100 mm PC & H-L045-CJP)
  • مهارت کنترل کیفیت جوش

مزیت‌های آموزشگاه پایتخت فناوری برای شما

مجوز فعالیت

مجوز فعالیت دارای مجوز معتبر از سازمان فنی و حرفه ای کشور

مدرک فنی و حرفه ای

مدرک فنی و حرفه ای اعطا مدرک معتبر بین المللی

دوره های عملی

دوره های عملی برگزاری دوره ها در کارگاه مجهز بصورت عملی

پشتیبانی

پشتیبانی پشتیبانی کار آموزان پس از اتمام دوره ی آموزشی

سرفصل های استاندارد

اساتید با تجربه اساتید با تجربه در صنعت

دسترسی سریع

دسترسی آسان نزدیک بودن آموزشگاه به وسایل حمل و نقل عمومی و خوابگاه

هزینه آموزش جوش CO2

شهریه دوره جوشکاری CO2 هزینه دوره: 11/500/000 تومان هزینه با تخفیف: 8/000/000 تومان دوره خصوصی: 12/000/000 تومان

سوالات متداول

بله، کارآموزان پس از پایان موفقیت‌ آمیز دوره آموزش جوشکاری CO2 و قبولی در آزمون ‌های مربوطه، مدرک معتبر بین‌ المللی دریافت خواهند کرد. این مدرک کاربردی به شما کمک می ‌کند تا وارد بازار کار مرتبط شوید و شروع به کار کنید. هم چنین می ‌توانید با ارائه این مدرک به کارفرمایان، مهارت ‌های خود را در زمینه جوشکاری CO2 نشان دهید و شانس استخدامتان افزایش یابد. این مدرک به زبان انگلیسی نیز قابل ترجمه می ‌باشد و می ‌توانید آن را در رزومه کاری ‌تان قرار دهید و با دریافت جاب آفر و ویزای کاری، شغل مورد نظرتان در زمینه جوشکاری CO2 در خارج از کشور پیدا کنید.

شما می ‌توانید بدون هیچ سابقه و تجربه ‌ای، در این دوره آموزشی جوشکاری CO2 ثبت ‌نام کنید. در این دوره، مهارت ‌های پایه و پیشرفته جوشکاری CO2 با استفاده از ابزار های کاربردی به شما آموزش داده می‌ شود. پس از اتمام این دوره، قادر خواهید بود تا جوش ‌های حرفه ‌ای و کاربردی CO2 ایجاد کنید. لازم به ذکر است که گذراندن هیچ‌ گونه دوره‌ ای به عنوان پیش ‌نیاز برای موفقیت در جوشکاری CO2 ضرورت ندارد.

این دوره شما را با کاربرد های گسترده جوشکاری CO2 در زمینه ‌های صنعتی، ساختمانی و خودرو سازی آشنا می‌ کند. این کلاس که به مدت 45 ساعت برگزار می ‌شود، شما به طور گام به گام یاد می ‌گیرید که چگونه از تجهیزات و فناوری ‌های پیشرفته جوشکاری CO2 استفاده کنید. هم چنین مهارت ‌هایی همچون آماده ‌سازی قطعات، تنظیم پارامتر های جوشکاری، بهینه‌ سازی جوش و اجرای انواع جوش‌ های CO2 را به دست می ‌آورید.

بله، سرفصل‌ ها و محتوای آموزشی دوره جوشکاری CO2 بر اساس نیاز ها و مهارت‌ های مورد نیاز در بازار کار صنعتی طراحی شده است. در این دوره، تمامی دانش فنی و مهارت ‌های لازم برای جوشکاری CO2، از جمله انتخاب تجهیزات مناسب، تنظیم پارامتر ها، اجرای انواع جوش‌ ها و بازرسی جوش، به صورت جامع و کامل به فراگیران آموزش داده می‌ شود. هدف این است که پس از پایان دوره، شرکت ‌کنندگان بتوانند بلافاصله و بدون نیاز به شرکت در دوره‌ های کارآموزی، وارد بازار کار شده و به طور حرفه ‌ای از دانش جوشکاری CO2 در مشاغل و صنایع گوناگون استفاده نمایند.

ثبت نام در دوره آموزش جوشکاری CO2 بسیار آسان است. چند روش مختلف برای ثبت نام وجود دارد: - اگر در تهران هستید، می ‌توانید به صورت حضوری به آدرس آموزشگاه مراجعه کرده و پس از مشاوره با کارشناس، نسبت به ثبت نام اقدام نمایید. - اگر در شهرستان زندگی می‌ کنید، می ‌توانید با شماره تماس آموزشگاه که در سایت موجود است، تماس گرفته و راهنمایی ‌های لازم را دریافت کنید. - هم چنین فرم ثبت ‌نام آنلاین نیز در سایت قرار دارد که می ‌توانید آن را پر کرده و ارسال نمایید. پس از دریافت فرم، همکاران ما برای انجام مکاتبات بیشتر در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

بله، آموزشگاه پایتخت فناوری برای راحتی و آسایش هر چه بیشتر شرکت ‌کنندگان گرامی دوره جوشکاری CO2 که از سایر شهرستان ‌ها می ‌آیند، تدابیری اندیشیده است. ما با چند خوابگاه با کیفیت در نزدیکی محل برگزاری دوره، قرارداد هایی منعقد کرده ‌ایم تا تخفیفات ویژه‌ ای را برای اسکان شرکت ‌کنندگان فراهم نماییم. پس نیازی به نگرانی در مورد هزینه ‌های اقامت نیست. ما با ارائه خوابگاه های مناسب، به شما کمک می ‌کنیم تا بتوانید در طول دوره اقامتی مناسب و ارزان ‌قیمت داشته باشید.

به منظور راحتی حضور همه علاقه‌ مندان به یادگیری جوشکاری CO2، آموزشگاه ما برنامه ‌های زمان ‌بندی شده انعطاف ‌پذیری را برای برگزاری دوره در نظر گرفته است. برای دانش ‌آموزان و افراد دارای اوقات فراغت، کلاس ‌های روزانه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می ‌شود. هم چنین برای شاغلین و علاقه‌ مندان به یادگیری سریع، کلاس‌ های فشرده آخر هفته برگزار می‌ شود تا بتوانند در کمترین زمان ممکن، مهارت ‌های مورد نیاز جوشکاری CO2 را کسب کنند.

روش ‌های پرداخت شهریه دوره آموزش جوشکاری CO2 بسیار ساده و منعطف طراحی شده است: گزینه اول: پرداخت نقدی کل شهریه قبل از شروع دوره گزینه دوم: پرداخت اقساطی شهریه به این صورت که 50 درصد قبل از شروع دوره و 50 درصد بقیه تا پایان هفته دوم پرداخت شود. شما می ‌توانید با توجه به شرایط و امکانات مالی خود، یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید. مشاوران ما آماده راهنمایی و کمک به شما جهت انتخاب بهترین روش پرداخت هستند.

خبر خوشحال‌ کننده این است که ثبت ‌نام در دوره آموزش جوشکاری CO2 هیچ محدودیتی از لحاظ مدرک تحصیلی ندارد. این دوره برای تمام افراد بالای 14 سال علاقه‌ مند به یادگیری مهارت جوشکاری CO2 باز است و تنها نیاز اساسی برای ثبت ‌نام، داشتن سواد خواندن و نوشتن می ‌باشد. پس صرفا داشتن مدرک سیکل کافی است. چرا که محتوای آموزشی این دوره به صورت کاملا مقدماتی و مرحله به مرحله توسط مدرسان مجرب ارائه می ‌شود.

دوره آموزش جوشکاری CO2 آموزشگاه پایتخت فناوری به گونه ‌ای طراحی شده است که آموزشی جامع و کامل ارائه نماید. این دوره شامل کلاس ‌های نظری و عملی می ‌باشد. در بخش نظری، اصول و مفاهیم پایه در زمینه ‌های مختلف جوشکاری CO2 به شما آموزش داده می ‌شود. سپس در بخش عملی کلاس، تحت نظارت مدرس، به صورت عملی و گام ‌به‌ گام نحوه انجام جوشکاری CO2 را فرا خواهید گرفت.

ثبت نام در دوره جوشکاریCO2 را به تمام دانشجویان رشته های مهندسی متالورژی و مواد، مکانیک و عمران که بخواهند مهارت جوشکاری سطوح فولادی را به طور کامل یاد بگیرند، پیشنهاد می کنیم. به علاوه کارشناسان جوشکاری، بازرسان فنی و کسانی که سابقه فعالیت در حوزه های تخصصی دیگر جوشکاری مانند SMAW و TIG را دارند برای بالا بردن سطح توانایی های خود می توانند در این کلاس شرکت کنند. توصیه می شود افرادی که به مهارت جوشکاری علاقه مند بوده و می خواهند در مدت زمان کوتاه اصول استاندارد آن را یاد گرفته و شغل خود را راه اندازی کنند، در این دوره شرکت کنند.

بله، یکی از ویژگی ‌های منحصر به فرد مرکز آموزشی ما، ارائه پشتیبانی و حمایت طولانی‌ مدت از شرکت‌ کنندگان پس از پایان دوره جوشکاری CO2 است. ما پس از پایان دوره نیز همچنان همراه و پشتیبان شما خواهیم بود. در صورت بروز هر گونه سوال یا مشکلی در خصوص مهارت ‌های آموخته‌شده جوشکاری CO2، می ‌توانید با آموزشگاه تماس بگیرید تا به بهترین نحو ممکن راهنمایی و پشتیبانی شوید. هم چنین امکان آموزش مجدد رایگان برای شما فراهم است تا بر مباحثی که به طور کامل یاد نگرفته ‌اید، مسلط شوید.

دوره آموزش جوشکاری CO2 به صورت کاملا حضوری و در کارگاه ‌های عملی برگزار می ‌شود تا کارآموزان بتوانند به طور مستقیم مهارت‌ های لازم را کسب کنند. در این دوره شما با حضور فیزیکی در کلاس ‌های آموزشی مجهز، تحت نظارت مدرسین مجرب به صورت عملی و مرحله به مرحله تمام مراحل انجام جوشکاری CO2 از قبیل آماده ‌سازی، برشکاری، جوشکاری و کنترل کیفی جوش را فرا می ‌گیرید.

اساتید دوره آموزش جوشکاری CO2 از بهترین مهندسین با سابقه و تجربه کافی در صنایع مختلف جوشکاری انتخاب شده اند. آن ها به عنوان دانشجویان برتر در رشته‌ های کاردانی و کارشناسی از دانشگاه ‌های معتبر فارغ التحصیل شده اند و مدرک تخصصی جوشکاری GMAW را در رزومه کاری خود دارند. به علاوه با توجه به سابقه تدریس آن ها به عنوان کارشناسان آزمایشگاه‌ های جوش و بازرسی جوش در دانشگاه ها، توانایی انتقال مفاهیم پیچیده به طور کامل را دارند.

معرفی جامع دوره آموزش جوشکاری CO2

نمایش بیشتر

دیدگاه ها

امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02191009543
02191009543