پرداخت آنلاین شهریه دوره آموزشی آموزشگاه پایتخت فناوری

کارآموز محترم، در این قسمت می توانید شهریه دوره آموزشی خود را واریز نمایید. ابتدا نام و نام خانوادگی خود را با دقت وارد نموده و سپس مبلغ مورد نظر خود را به تومان درج کنید. برای پرداخت آنلاین نیازمند به “رمز دوم پویا” هستید که می بایست آن را فعال کرده باشید. بعد از پرداخت آنلاین، اطلاعات واریزی شما برای ما ارسال خواهد شد. می توانید برای اطمینان از ثبت واریزی، با شماره تلفن آموزشگاه نیز تماس بگیرید.

  • 0 تومان