نام دورهشهریه عادیشهریه با تخفیف ویژهشهریه خصوصی
۱ – آموزش نصب دوربین مدار بسته آنالوگ۳۵۰/۰۰۰ تومان۲۰۰/۰۰۰ تومان۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲ – آموزش نصب دوربین مدار بسته آی پی۳۵۰/۰۰۰ تومان۲۰۰/۰۰۰ تومان۳۰۰/۰۰۰ تومان
۳- آموزش نصب دزدگیر اماکن۳۰۰/۰۰۰ تومان۱۸۰/۰۰۰ تومان۳۸۵/۰۰۰ تومان
۴- آموزش نصب اعلام حریق۳۰۰/۰۰۰ تومان۱۸۰/۰۰۰ تومان۳۵۰/۰۰۰ تومان
۵- آموزش نصب اعلام حریق آدرس پذیر۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان۵۵۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۶- آموزش نصب کرکره برقی۴۵۰/۰۰۰ تومان۲۵۰/۰۰۰ تومان۳۵۰/۰۰۰ تومان
۷- آموزش نصب جک برقی۴۵۰/۰۰۰ تومان۲۵۰/۰۰۰ تومان۳۸۰/۰۰۰ تومان
۸- آموزش نصب اپراتور شیشه ای۴۵۰/۰۰۰ تومان۲۰۰/۰۰۰ تومان۳۰۰/۰۰۰ تومان
۹- آموزش نصب کولر گازی۸۰۰/۰۰۰ تومان۳۵۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰- آموزش سیم پیچی موتورهای الکتریکی۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۱۱- آموزش نصب پکیج دیواری۸۰۰/۰۰۰ تومان۴۰۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان
۱۲- آموزش تعمیرات پکیج دیواری۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۱۳- آموزش سانترال کم ظرفیت۴۵۰/۰۰۰ تومان۲۵۰/۰۰۰ تومان۳۸۵/۰۰۰ تومان
۱۴- آموزش سانترال پرظرفیت۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان۸۵۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵- آموزش سانترال NS۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان
۱۶- آموزش تابلو ثابت LED۳۰۰/۰۰۰ تومان۱۸۰/۰۰۰ تومان۲۴۵/۰۰۰ تومان
۱۷- آموزش تابلو روان۴۰۰/۰۰۰ تومان۲۵۰/۰۰۰ تومان۳۸۵/۰۰۰ تومان
۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان
۱۹- PLC درجه ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰- PLC درجه ۲۷۰۰/۰۰۰ تومان۵۵۰/۰۰۰ تومان۸۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱- آموزش اتوماسیون۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
۲۲- آموزش برق ساختمان درجه ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۳- آموزش برق ساختمان درجه ۲۶۰۰/۰۰۰ تومان۳۵۰/۰۰۰ تومان۶۵۰/۰۰۰ تومان
۲۴- آموزش هوشمند سازی ساختمان۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان۱/۳۱۰/۰۰۰ تومان
۲۵- آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر PIC۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان
۲۶- آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر AVR۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان/td>۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان
۲۷- آموزش برنامه نویسی میکروکنترلر ARM۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان
۲۸- آموزش ساخت و برنامه نویسی آردوینو۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان۷۰۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۲۹- آموزش مهندسی معکوس برد های الکترونیک۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳۰- آموزش طراحی و ساخت برد های الکترونیک۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۱- آموزش تعمیرات موبایل (سخت افزار )۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان۷۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان
۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان۴۸۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۳۳- آموزش تعمیرات برد لوازم خانگی۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان۲/۳۵۰/۰۰۰ تومان
۳۴- آموزش تعمیرات مکانیکی لوازم خانگی۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۳۵- آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای ایرانی۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان
۳۶- آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای خارجی۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۷- آموزش تعمیرات ایسیو خودروهای سنگین۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۳۸- آموزش تعمیرات برد های الکترونیک۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳۹- آموزش تعمیرات لپ تاپ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان