درخواست کارآموزی

درخواست کارآموزی در آموزشگاه برق پایتخت فناوری

کارآموزی یک نظام آموزشی است که در آن نسل جدیدی از نوآموزان و افرادی که جویای کسب مهارت هستند، در قالب فعالیتهای همراستا با شغل به کسب مهارت مشغول می شوند و گاهی در کنار آموزش های مهارتی، آموزش های آکادمیک را نیز کسب می کنند. همچنین کارآموزان می توانند در انتها در یک رشته خاص مهارت تخصصی کسب کرده و متخصص شوند. کارآموزی یک روش برد برد است که در آن کارآموز توسط کارفرما راهبری و همراهی می شود تا مهارت بیاموزد و در مقابل کارآموز فعالیت های مدنظر کارفرما را طبق خواسته او انجام می دهد؛ اگرچه کارآموز بیشتر سود می برد تا کارفرما، زیرا کارفرما زمان و ریسک نوع فعالیت آماتوری کارآموز را به جان می خرد اما کارآموز ریسک نمی کند.

کارآموزی تعمیرات موبایل

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (200 ساعت) 

قیمت : 2/000/000 تومان

کارآموزی نصب دوربین مداربسته

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (2 الی 4 پروژه) 

قیمت : 500/000 تومان

کارآموزی نصب پکیج دیواری

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (200 ساعت) 

قیمت : 2/000/000 تومان

کارآموزی نصب سانترال

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (2 پروژه) 

قیمت : 500/000 تومان

کارآموزی نصب کرکره برقی

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (2 پروژه) 

قیمت : 500/000 تومان

کارآموزی نصب دزدگیر اماکن

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (200 ساعت) 

قیمت : 2/000/000 تومان

کارآموزی نصب و تعمیر کولرگازی

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (200 ساعت) 

قیمت : 2/000/000 تومان

کارآموزی نصب جک برقی

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (2 پروژه) 

قیمت : 500/000 تومان

کارآموزی نصب اعلام حریق

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (2 پروژه) 

قیمت : 500/000 تومان

کارآموزی تعمیرات برد لوازم خانگی

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (200 ساعت) 

قیمت : 2/000/000 تومان

کارآموزی تعمیرات مکانیکی لوازم خانگی

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (2 الی 4 پروژه) 

قیمت : 500/000 تومان

کارآموزی تعمیرات برد صنعتی

مدت زمان کارآموزی : 1 ماه (200 ساعت) 

قیمت : 2/000/000 تومان

پشتیبانی در واتساپ
تماس با آموزشگاه
تماس با آموزشگاه