کارآموز پایتخت فناوری عکس

 
نام : معین خلیل پور
محل سکونت : سمنان
گواهینامه دوره آموزشی : جک برقی – اپراتور شیشه ای – کرکره برقی
|
|
|
کارآموز پایتخت فناوری عکس

 
نام : غلامرضا لطافت پور
محل سکونت : بوشهر
گواهینامه دوره آموزشی : اپراتور شیشه ای
|
|
|