معرفی انواع PLC های کینکو

معرفی انواع PLCهای کینکو

معرفی انواع PLC های کینکو

شرکت کینکو یکی از شرکت‌های تولید کننده PLC  و از پیشتازان اخذ استاندارد IEC61131-3 در چین است. PLC های شرکت  کینکو در سری‌های K5   و F1 عرضه می شوند که در ادامه به معرفی انواع  آنها پرداخته می شود.

PLC های سری K5 شرکت Kinco

PLC های سری K5 شرکت Kinco

PLC های سری K5 در مقایسه با سری‌های K3  که محصول قبلی این شرکت بوده، با پروسسورهای قویتر، کانال‌های پالس خروجی با فرکانس بالاتر وگزینه‌های بیشتر برای پورت‌های ارتباطی تجهیز شده‌اند و همین امر موجب شده تا PLC های کامپکت سریK5 ، به محصول بهتری برای OEM تبدیل شود.

PLC های سری K5، دارای دو شمارنده با سرعت بالا با دوازده مد عملکردی هستند، از فرکانس تک فاز و دو فاز به ترتیب تا 60کیلوهرتز و 20 کیلوهرتز پشتیبانی می کنند. در مدهای مختلف، هر شمارنده برای کلاک، کنترل جهت، استارت و ریست ورودی مخصوص خود را دارد. CPU های PLC های سری K5 شرکت کینکو دو پالس ژنراتور داخلی با فرکانس 200 کیلوهرتز دارند که از PTO و PWM پشتیبانی می کنند، دارای یک پورت RS232 و نهایتا دو پورت RS485 هستند. هر پورت RS458 حداکثر از 32 دستگاه برای اتصال به شبکه پشتیبانی می‌کند. PLC های سری K5 کینکو از وقفه لبه، وقفه پورت‌های ارتباطی، وقفه زمانی، وقفه شمارنده با سرعت بالا پشتیبانی می کند. CPU های PLC سری K5 شرکت کینکو در مدل‌های زیر عرضه می‌شوند:

CPU504

K504-14AT :

مدل K504-14AT  از CPU504  مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ AC در رنج 85تا 265 ولت تغذیه می‌شود. دارای 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC است. یک پورت ارتباط سریال RS232 دارد. این مدل از CPU504 غیر قابل توسعه است.

K504-14AR :

مدل K504-14AR  از CPU504 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ AC در رنج 85تا 265 ولت تغذیه می‌شود. دارای 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی دیجیتال رله‌ایی است. یک پورت ارتباط سریال RS232 دارد. این مدل از CPU504 غیر قابل توسعه است.

K504-14DT :

مدل K504-14DT  از CPU504 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می شود. 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت دارد. دارای یک پورت ارتباط سریال RS232 است. این مدل از CPU504 غیر قابل توسعه است.

K504-14DR :

مدل K504-14DR از CPU504 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می شود. 8 ورودی دیجیتال 24 ولت و 6 خروجی دیجیتال رله‌ایی دارد. مدل K504-14DR از CPU504 شرکت کینکو نیز مانند سایر مدلهای CPU504 دارای یک پورت ارتباط سریال RS232 است و قابلیت توسعه ندارد.

CPU504EX

K504EX-14AT :

مدل K504EX-14AT از CPU504EX مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 265- 85 ولت AC تغذیه می‌شود. 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت دارد. دارای دو پورت ارتباط سریال RS232 و RS485 است. قابلیت توسعه تا نهایتا دو ماژول افزایشی را دارد.

K504EX-14AR :

مدل K504EX-14AR از CPU504EX مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو  با ولتاژ 265-85 ولت AC تغذیه می‌شود. 8 ورودی دیجیتال 24 ولت و 6 خروجی دیجیتال رله‌ایی دارد. دارای دو پورت ارتباط سریال RS232 و RS485 است. قابلیت توسعه تا نهایتا دو ماژول افزایشی را دارد.

K504EX-14DT :

مدل K504EX-14DT از CPU504EX مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می شود. دارای 8 ورودی و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت است. دو پورت ارتباط سریال RS232 و RS485 دارد و نهایتا تا دو ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K504EX-14DR :

مدل K504EX-14DR از CPU504EX مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می شود. 8 ورودی دیجیتال 24 ولت و 6 خروجی دیجیتال رله‌ایی دارد.  مدل K504EX-14DR  نیز مانند سایر مدل‌های CPU504EX مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو دارای دو پورت ارتباط سریال RS232 و RS485 است. قابلیت توسعه تا نهایتا دو ماژول افزایشی را دارد.

CPU506

K506-24AT  :

مدل K506-24AT از CPU506 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 265- 85 ولت AC تغذیه می‌شود.  دارای 14ورودی و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت است. دارای 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 است و قابلیت توسعه تا 6 ماژول افزایشی را دارد.

K506-24AR :

مدل K506-24AR از CPU506 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 265-85 ولت AC تغذیه می‌شود. دارای 14 ورودی دیجیتال 24 ولت و 10 خروجی دیجیتال رله‌ایی است.  3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K506-24DT :

مدل K506-24DT از CPU506 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می‌شود. 14 ورودی و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت دارد. دارای 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 است و قابلیت توسعه تا 6 ماژول افزایشی را دارد.

K506-24DR :

مدل K506-24DR از CPU506 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می‌شود. دارای 14 ورودی دیجیتال 24 ولت و 10 خروجی دیجیتال رله ای است. همانند سایر مدل‌های CPU506  مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو، این مدل نیز دارای 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 است و قابلیت توسعه تا 6 ماژول افزایشی را دارد.

CPU506EA

K506EA-30AT :

مدل K506EA-30AT از CPU506EA مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو  با ولتاژ 265-85 ولت AC تغذیه می شود. دارای 14 ورودی و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت  و 4 ورودی  و 2 خروجی آنالوگ جریانی/ولتاژی  است. 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K506-30DT :

مدل K506EA-30DT از CPU506EA مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می‌شود. 14ورودی و10خروجی دیجیتال 24 ولت و 4 ورودی و 2 خروجی آنالوگ جریانی/ولتاژی دارد. دارای 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 است و قابلیت توسعه تا 6 ماژول افزایشی را دارد.

CPU508

K508-40AT :

مدل K508-40AT از CPU508 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 265-85 ولت AC تغذیه می شود.  دارای 24 ورودی و 16 خروجی دیجیتال 24 ولت است. 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K508-40AX

مدل K508-40AX از CPU508 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 265-85 ولت AC تغذیه می شود. دارای 24ورودی و 4 خروجی دیجیتال 24 ولت همچنین 12 خروجی رله‌ایی است.  3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K508-40AR

مدل K508-40AR از CPU508 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 265-85 ولت AC تغذیه می شود. 24 ورودی دیجیتال 24 ولت و 16 خروجی دیجیتال رله‌ای دارد. 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K508-40DT

مدل K508-40DT از CPU508 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولت DC تغذیه می‌شود. 24 ورودی و 16 خروجی دیجیتال 24 ولت دارد. 3 پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا 6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

K508-40DR

مدل K508-40DR از CPU508 مربوط به PLC های سری K5 شرکت کینکو با ولتاژ 28.8-21.6 ولتDC تغذیه می‌شود. دارای 24 ورودی دیجیتال 24 ولت و 16خروجی رله‌ای است. سه پورت ارتباط سریال شامل یک RS232  و دو RS485 دارد و تا 6 ماژول افزایشی قابل توسعه است.

 

PLC های سری F1 شرکت Kinco

PLC سری F1 شرکت کینکو

PLC های سری F1 محصولی دیگر ازشرکت  Kinco است که به منظور کنترل تحت bus ساخته شده است. از توانایی کنترل منطقی با سرعت بالا برخوردار است و می‌تواند به دستگاههای خارجی نظیر ماژول ریموت ورودی/خروجی، کنترلر‌های سروو و اینورترها از طریق فیلدباس CAN متصل شود.

CPU سری F1  شرکت کینکو در مدل F122-D1608T عرضه می شوند. 32 بیتی است و دارای فرکانس 520MHZ RISC  است. 16ورودی و 8 خروجی دیجیتال دارد. دارای یک پورت اترنت و 2 پورت سریال است  که یکی از آنها پروتکل 3S و دیگری پروتکل مدباس است. CPU مدل F122-D1608T  سری F1 شرکت کینکو همچنین دارای یک اسلات برای کارت حافظه SD است.

 

مقاله ای که خواندید یکی از مقالات آموزشی ما در زمینه PLC بود. برای مطالعه مقالات بیشتر، روی لینک زیر کلیک کنید.

مقالات PLC

در صورتی که قصد داشتید به صورت کامل در زمینه PLC اطلاعات کسب نمایید ، توصیه می کنیم در کلاس آموزش plc آموزشگاه پایتخت فن آوری شرکت کنید. در این کلاس ها که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود، هر آنچه که شما برای ورود به بازار کار PLC نیاز دارید به صورت عملی در کارگاه آموزش داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WeCreativez WhatsApp Support
اگر سوالی در مورد دوره های آموزشی دارید پاسخگوی شما عزیزان بصورت 24 ساعته هستیم
سلام ، چطور میتونم کمکتون کنم ؟