کلیه کار آموزان گرامی برای ثبت سفارش و ثبت نام باید مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان به عنوان پیش پرداخت توسط درگاه زیر پرداخت نمایند

پرداخت نمایید

درگاه در حال حاضر غیر فعال است