انواع PLCهای S7-300 زیمنس

انواع PLCهای S7-300 زیمنس

انواع PLCهای S7-300 زیمنس

PLCهای سیماتیک S7-300 در دسته PLCهای پیشرفته شرکت زیمنس قرار دارد. فضای نصب کمی را اشغال می‌کنند و دارای طراحی ماژولار هستند. رنج وسیعی از ماژول‌های توسعه برای این PLCها وجود دارد که می تواند سیستم را به صورت مرکزی توسعه دهد و یا  ساختارهای غیرمتمرکزی را بنا به وظیفه‌ایی که باید انجام دهد ایجاد می کند. S7-300 تا سال ۲۰۲۰ تولید می‌شود و پس از آن زیمنس تعهد دارد که تا ۱۰ سال تجهیزات جانبی این PLC را تولید و تامین نماید. CPUهای پی ال سی S7-300 در چهار سری استاندارد، کامپکت، ایمن در برابر خطا (Failsafe) و تکنولوژیک عرضه می شود. در ادامه به بررسی تمامی مدل‌های CPUهای S7-300 پرداخته می‌شود:

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-300 زیمنس

CPU 312 زیمنس

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-300 زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

 

 

CPU 314 زیمنس

 • حافظه کاری: ۱۲۸KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط MPI روی برد
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

 

 

 

CPU 315-2DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۲۵۶KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

 

 

 

CPU 315-2 PN/DP زیمنس

انواع PLC های S7-300 زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۸۴KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه به همراه دو پورت برای توپولوژی‌های خط
 • رابط DP-master/slave ترکیب شده MPI / پروفیباس
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) در شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • کنترلر ورودی/خروجی شبکه پروفینت برای اجرای ورودی/خروجی توزیع‌شده در شبکه پروفینت
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 317-2DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۱MB
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

CPU 317-2PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۱MB
 • هوشمندی توزیع‌شده در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پرووفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • کنترلر ورودی/خروجی شبکه پروفینت برای اجرای ورودی/خروجی توزیع‌شده در شبکه پروفینت
 • دو پورت شبکه پروفینت برای توپولوژی‌های خط
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط DP-master/slave ترکیب شده MPI / پروفیباس
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

 

CPU 319-3PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۲MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی‌های خط
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده روی پروفیباس و شبکه پروفینت
 • هوشمندی توزیع‌شده در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پرووفینت
 • مد همزمانی روی پروفیباس
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۴۰

 

CPUهای کا مپکت پی ال سی  S7-300 زیمنس

CPU 312C زیمنس

 • حافظه کاری: ۶۴KB
 • رابط MPI روی برد
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۱۰ورودی و ۶خروجی دیجیتال
 • ابعاد : ۱۳۰*۱۲۵*۸۰

 

 

 

 

 

CPU 313C زیمنس

CPUهای کا مپکت پی ال سی  S7-300 زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۲۸KB
 • رابط MPI روی برد
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

 

 

 

 

CPU 313C-2 PtP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۲۸KB
 • رابط MPI روی برد
 • لینک رابط نقطه به نقطه
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۱۶ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۸۰

 

CPU 313C-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۲۸KB
 • رابط MPI روی برد
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۱۶ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۸۰

 

CPU 314C-2 PtP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۹۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • لینک رابط نقطه به نقطه
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

CPU 314-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۹۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

 CPU 314-2 DP/PN زیمنس

 • حافظه کاری : ۱۹۲KB
 • رابط MPI روی برد
 • ۲ پورت شبکه پروفینت برای ساختارهای خطی
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • ۲۴ ورودی و ۱۶خروجی دیجیتال
 • ۴ ورودی و ۲خروجی آنالوگ
 • ابعاد: ۱۳۰*۱۲۵*۱۲۰

CPUهای ایمن در برابر خطا (Failsafe)پی ال سی S7-300 زیمنس

CPU 315F-2 DP زیمنس

CPUهای ایمن در برابر خطا (Failsafe)پی ال سی S7-300 زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۸۴ KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • ماژول‌های ورودی/خروجی ایمن در برابر خطا توزیع‌شده می‌توانند از طریق رابط پروفیباس DP به CPU متصل شوند.
 • ابعاد: ۴۰*۱۲۵*۱۳۰

 

 

 

 

 

 

CPU 315F-2 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۵۱۲KB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پپروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء(CBA)
 • ابعاد: ۴۰*۱۲۵*۱۳۰

 

 

 

 

CPU 317F-2 DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۱MB
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • ابعاد: ۸۰*۱۲۵*۱۳۰

 

 

 

 

 

 

CPU 317F-2 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۵MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • ابعاد: ۴۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 319F-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری: ۵MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

 

CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-300 زیمنس

CPU 315T-3 PN/DP زیمنس

CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-300 زیمنس

 • حافظه کاری: ۳۸۴KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال درایوها از طریق پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیمات ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 317T-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۱MB
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی مرکزی و توزیع شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال درایوها از طریق پروفیباس
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیمات ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • پشتیبانی از استفاده از ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

CPU 317TF-3 PN/DP زیمنس

 • حافظه کاری : ۵ MB
 • مطابق با استانداردهای EN 954-1، IEC 6206، EN ISO13849-1
 • اجرای مستقیم توابع ایمن در برابر خطا (failsafe) مربوط به درایوها
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال به درایوها از طریق پروفیباس DP
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع شده
 • ظرفیت پردازش بالا برای محاسبات باینری و نقطه شناور
 • مناسب برای تنظیمات ورودی/خروجی بزرگ
 • مناسب برای تنظیمات ورودی/خروجی توزیع شده
 • پشتیبانی از ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ارتباط ایمن در برابر خطا، کنترلر از پروفیباس DP و شبکه پروفینت با پروتکل PROFIsafe استفاده می‌کند.
 • توابع ایمن در برابرخطا از درایوها می توانند مستقیما پردازش شوند.
 • ابعاد: ۱۲۰*۱۲۵*۱۳۰

مقاله ای که خواندید یکی از مقالات آموزشی ما در زمینه PLC بود. برای مطالعه مقالات بیشتر، روی لینک زیر کلیک کنید.

مقالات PLC

در صورتی که قصد داشتید به صورت کامل در زمینه PLC اطلاعات کسب نمایید ، توصیه می کنیم در کلاس آموزش plc آموزشگاه پایتخت فن آوری شرکت کنید. در این کلاس ها که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود، هر آنچه که شما برای ورود به بازار کار PLC نیاز دارید به صورت عملی در کارگاه آموزش داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.