انواع PLC های S7-300 زیمنس

انواع PLC های S7-300 زیمنس

PLC های سیماتیک S7-300 در دسته PLC های پیشرفته شرکت زیمنس قرار دارد. فضای نصب کمی را اشغال می‌کنند و دارای طراحی ماژولار هستند. رنج وسیعی از ماژول‌های توسعه برای این PLC ها وجود دارد که می تواند سیستم را به صورت مرکزی توسعه دهد و یا ساختارهای غیرمتمرکزی را بنا به وظیفه‌ ای که باید انجام دهد ایجاد می کند.

S7-300 تا سال 2020 تولید می‌شود و پس از آن زیمنس تعهد دارد که تا 10 سال تجهیزات جانبی این PLC را تولید و تامین نماید. CPUهای پی ال سی S7-300 در چهار سری استاندارد، کامپکت، ایمن در برابر خطا (Failsafe) و تکنولوژیک عرضه می شود. در ادامه به بررسی انواع PLC های S7-300 زیمنس پرداخته می‌شود.

دوره آموزش PLC یکی از ده ها دوره در آموزشگاه پایتخت فناوری است که به صورت تخصصی و عملی، ویژه بازار کار طراحی و در حال برگزار می باشد. برای شناخت و آموزش انواع plc در برندهای مختلف می توانید در این دوره شرکت کنید.

آموزش plc

CPU استاندارد برای انواع PLC های S7-300 زیمنس

CPU 312 زیمنس

CPU 312 زیمنس

 

 • حافظه کاری: 32KB
 • رابط MPI روی برد
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40
S7-1500 PLC زیمنس
ادامه مطلب

CPU 314 زیمنس

CPU 314 زیمنس

 

 • حافظه کاری: 128KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط MPI روی برد
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40

CPU 315-2DP زیمنس

CPU 315-2DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 256KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40
انواع PLC های S7-400 زیمنس
ادامه مطلب

CPU 315-2 PN/DP زیمنس

انواع PLC های S7-300 زیمنس CPU 315-2 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 384KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه به همراه دو پورت برای توپولوژی‌های خط
 • رابط DP-master/slave ترکیب شده MPI / پروفیباس
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) در شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • کنترلر ورودی/خروجی شبکه پروفینت برای اجرای ورودی/خروجی توزیع‌شده در شبکه پروفینت
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40

CPU 317-2DP زیمنس

CPU 317-2DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 1MB
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40
انواع PLCهای S7-1200 زیمنس
ادامه مطلب

CPU 317-2PN/DP زیمنس

CPU 317-2PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 1MB
 • هوشمندی توزیع‌شده در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پرووفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • کنترلر ورودی/خروجی شبکه پروفینت برای اجرای ورودی/خروجی توزیع‌شده در شبکه پروفینت
 • دو پورت شبکه پروفینت برای توپولوژی‌های خط
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیم ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط DP-master/slave ترکیب شده MPI / پروفیباس
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40

CPU 319-3PN/DP زیمنس

CPU 319-3PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 2MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی‌های خط
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع‌شده روی پروفیباس و شبکه پروفینت
 • هوشمندی توزیع‌شده در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پرووفینت
 • مد همزمانی روی پروفیباس
 • سیستم عیب یابی یکپارچه
 • پشتیبانی ایده آل از اتصال ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد : 130*125*40

CPU های کامپکت پی ال سی  S7-300 زیمنس

CPU 312C زیمنس

CPU 312C زیمنس

 

 • حافظه کاری: 64KB
 • رابط MPI روی برد
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 10ورودی و 6خروجی دیجیتال
 • ابعاد : 130*125*80

CPU 313C زیمنس

CPU 313C زیمنس

 

 • حافظه کاری : 128KB
 • رابط MPI روی برد
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 24 ورودی و 16خروجی دیجیتال
 • 4 ورودی و 2خروجی آنالوگ
 • ابعاد: 130*125*120

CPU 313C-2 PtP زیمنس

CPU 313C-2 PtP زیمنس

 

 • حافظه کاری : 128KB
 • رابط MPI روی برد
 • لینک رابط نقطه به نقطه
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 16 ورودی و 16خروجی دیجیتال
 • ابعاد: 130*125*80

CPU 313C-2 DP زیمنس

CPU 313C-2 DP زیمنس

 

 • حافظه کاری : 128KB
 • رابط MPI روی برد
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 16 ورودی و 16خروجی دیجیتال
 • ابعاد: 130*125*80

CPU 314C-2 PtP زیمنس

CPU 314C-2 PtP زیمنس

 

 • حافظه کاری : 192KB
 • رابط MPI روی برد
 • لینک رابط نقطه به نقطه
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 24 ورودی و 16خروجی دیجیتال
 • 4 ورودی و 2خروجی آنالوگ
 • ابعاد: 130*125*120

CPU 314-2 DP زیمنس

CPU 314-2 DP زیمنس

 

 • حافظه کاری : 192KB
 • رابط MPI روی برد
 • رابط master/slave پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 24 ورودی و 16خروجی دیجیتال
 • 4 ورودی و 2خروجی آنالوگ
 • ابعاد: 130*125*120

 CPU 314-2 DP/PN زیمنس

 • حافظه کاری : 192KB
 • رابط MPI روی برد
 • 2 پورت شبکه پروفینت برای ساختارهای خطی
 • توابع تکنولوژیکی: شمارش، اندازه‌گیری فرکانس، مدولاسیون عرض پالس، پالس ژنراتور
 • 24 ورودی و 16خروجی دیجیتال
 • 4 ورودی و 2خروجی آنالوگ
 • ابعاد: 130*125*120

CPUهای ایمن در برابر خطا (Failsafe) پی ال سی زیمنس  s7-300

CPU 315F-2 DP زیمنس

CPU 315F-2 DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 384 KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • ماژول‌های ورودی/خروجی ایمن در برابر خطا توزیع‌شده می‌توانند از طریق رابط پروفیباس DP به CPU متصل شوند.
 • ابعاد: 40*125*130

CPU 315F-2 PN/DP زیمنس

CPU 315F-2 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 512KB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پپروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء(CBA)
 • ابعاد: 40*125*130
آشنایی با انواع پی ال سی زیمنس و نحوه کار کرد هر کدام
ادامه مطلب

CPU 317F-2 DP زیمنس

CPU 317F-2 DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 1MB
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • ابعاد: 80*125*130

CPU 317F-2 PN/DP زیمنس

CPU 317F-2 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 5MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • ابعاد: 40*125*130

CPU 319F-3 PN/DP زیمنس

CPU 319F-3 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 5MB
 • رابط شبکه پروفینت با دو پورت برای توپولوژی خط
 • ماژول‌های ورودی/خروجی توزیع شده ایمن در برابرخطا (Failsafe) توزیع شده می‌توانند از طریق رابط شبکه پروفینت یکپارچه (PROFIsafe) و یا از طریق رابط پروفیباس DP یکپارچه (PROFIsafe) متصل شوند.
 • اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA) روی شبکه پروفینت
 • سرور پروکسی شبکه پروفینت برای دستگاه‌های هوشمند روی پروفیباس DP در اتوماسیون مبتنی بر جزء (CBA)
 • ابعاد: 120*125*130

CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-300 زیمنس

CPU 315T-3 PN/DP زیمنس

CPU 315T-3 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری: 384KB
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال درایوها از طریق پروفیباس DP
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیمات ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • ابعاد: 120*125*130

CPU 317T-3 PN/DP زیمنس

CPU 317T-3 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری : 1MB
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی مرکزی و توزیع شده
 • عملکرد بالای پردازش در محاسبات باینری و نقطه شناور
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال درایوها از طریق پروفیباس
 • برای تنظیمات ورودی/خروجی گسترده
 • برای تنظیمات ساختارهای ورودی/خروجی توزیع شده
 • پشتیبانی از استفاده از ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ابعاد: 120*125*130

CPU 317TF-3 PN/DP زیمنس

CPU 317TF-3 PN/DP زیمنس

 

 • حافظه کاری : 5 MB
 • مطابق با استانداردهای EN 954-1، IEC 6206، EN ISO13849-1
 • اجرای مستقیم توابع ایمن در برابر خطا (failsafe) مربوط به درایوها
 • رابط شبکه پروفینت و پروفیباس DP
 • اتصال به درایوها از طریق پروفیباس DP
 • استفاده به عنوان کنترلر مرکزی در خطوط تولید با ورودی/خروجی‌های مرکزی و توزیع شده
 • ظرفیت پردازش بالا برای محاسبات باینری و نقطه شناور
 • مناسب برای تنظیمات ورودی/خروجی بزرگ
 • مناسب برای تنظیمات ورودی/خروجی توزیع شده
 • پشتیبانی از ابزارهای مهندسی سیماتیک
 • ارتباط ایمن در برابر خطا، کنترلر از پروفیباس DP و شبکه پروفینت با پروتکل PROFIsafe استفاده می‌کند.
 • توابع ایمن در برابرخطا از درایوها می توانند مستقیما پردازش شوند.
 • ابعاد: 120*125*130

در این مطلب شما با مشخصات فنی انواع PLC های S7-300 زیمنس آشنا شدید. اما گفتن این مطلب خالی از لطف نیست که آموزشگاه پایتخت فناوری با برگزاری دوره های مختلف، در رشته های گوناگون نیروی کار تعلیم کرده و به جامعه تحویل می دهد.

5/5 - (2 امتیاز)


بهترین دوره های برق، الکترونیک، تعمیرات و تاسیسات پایتخت فناوری

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

02166477628
02166477628