انواع PLCهای S7-1500 زیمنس

انواع PLCهای S7-1500 زیمنس

انواع PLCهای S7-1500 زیمنس

PLCهای S7-1500 زیمنس در دسته PLCهای پیشرفته این شرکت قرار دارند. در پنج سری استاندارد، کامپکت، ایمن در برابر خطا (Failsafe) ، تکنولوژیک و ODK تولید و عرضه می‌شوند. از ویژگی‌های اصلی PLCهایS7-1500 سرعت بالای اجرای دستورات است.  در ادامه به بررسی جزئی تمامی مدل های CPUهای S7-1500 پرداخته می‌شود:

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-1500 زیمنس

CPU 1511-1 PN زیمنس

CPUهای استاندارد پی ال سی S7-1500 زیمنس

 • برای کاربردهای کوچک و متوسط
 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۱۵۰kB برای کد و ۱MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۶۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی/خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)

CPU1513-1 PN زیمنس

 • برای کاربردهای متوسط
 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۳۰۰kB برای کد و ۵MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۴۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)

CPU 1515-2 PN زیمنس

 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۵۰۰kB برای کد و ۳MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۳۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط ورودی/خروجی شبکه پروفینت اضافه با IP آدرس جداگانه (در مجموع سه پورت)
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)

CPU 1516-3 PN/DP زیمنس

 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۱MB برای کد و ۵MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط ورودی/خروجی شبکه پروفینت اضافه با IP آدرس جداگانه (در مجموع سه پورت)
 • رابط پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)

CPU 1517-3 PN/DP زیمنس

 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۲MB برای کد و ۸MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۲ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط ورودی/خروجی شبکه پروفینت اضافه با IP آدرس جداگانه (در مجموع سه پورت)
 • رابط پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)

CPU 1518-4 PN/DP زیمنس

 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۴MB برای کد و ۲۰MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط RT شبکه پروفینت با IP آدرس جداگانه و یک رابط پروفینت اضافه (در مجموع چهار پورت)
 • رابط پروفیباس DP
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)

CPUهای کامپکت پی ال سی S7-1500 زیمنس

CPU-1511C-1PN زیمنس

CPUهای کامپکت پی ال سی S7-1500 زیمنس

 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۱۷۵KB برای کد و ۱MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۶۰ns
 • ۱۶ورودی/۱۶خروجی دیجیتال
 • ۵ورودی/۲خروجی آنالوگ
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • ۶کانال برای شمارش و اندازه گیری با انکدر افزایشی ۲۴V و تا فرکانس ۱۰۰kHz
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض: ۸۵mm

CPU-1512C-1PN زیمنس

 • صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۲۵۰KB برای کد و ۱MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۴۸ns
 • ۳۲ورودی/ ۳۲خروجی دیجیتال
 • ۵ ورودی/ ۲ خروجی آنالوگ
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • ۶ کانال برای شمارش و اندازه گیری با انکدر افزایشی ۲۴V و تا فرکانس ۱۰۰kHz
 • ۴ کانال برای دنباله پالسی، مدولاسیون مدت زمان پالس، فرکانس خروجی نهایتا تا ۱۰۰KHz
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض: ۱۱۰mm

CPUهای ایمن در برابر خطا (Failsafe) پی ال سی S7-1500

CPU 1511F-1PN زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا با صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۲۲۵KB برای کد و ۱MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۶۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه برای سرویس‌های پایه اترنت و پروفینت
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض : ۳۵mm

CPU 1513F-1PN زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا با صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۴۵۰KB برای کد و ۵MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۴۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه برای سرویس‌های پایه اترنت و پروفینت
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض : ۳۵mm

CPU 1515F-2PN زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا با صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۷۵۰KB برای کد و ۳MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۳۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی
 • رابط اضافی یکپارچه برای سرویس‌های پایه اترنت و پروفینت
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض : ۷۰mm

CPU 1516F-3PN/DP زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا با صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۵MB برای کد و ۵MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی
 • رابط اضافی پروفیباس DP
 • رابط اضافی یکپارچه برای سرویس‌های پایه اترنت و پروفینت
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض : ۷۰mm

CPU 1517F-3PN/DP زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا با صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۳MB برای کد و ۸MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۲ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی
 • رابط اضافی پروفیباس DP
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه برای سرویس‌های پایه اترنت و پروفینت
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض : ۱۷۵mm

CPU 1518F-4PN/DP زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا با صفحه نمایش یکپارچه
 • حافظه کاری شامل ۶MB برای کد و ۲۰MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی
 • رابط اضافی پروفیباس DP
 • رابط شبکه پروفینت یکپارچه برای سرویس‌های پایه اترنت و پروفینت
 • توابع تکنولوژی یکپارچه: حرکت، کنترل، شمارش و اندازه‌گیری
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • عرض : ۱۷۵mm

CPU1518F-4 PN/DP ODK زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا همراه با صفحه نمایش
 • حافظه کاری شامل ۴MB برای کد و ۲۰MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱ns
 • برای کاربردهای سطح بالا و با قابلیت برنامه نویسی به زبان ++C/C
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و یک رابط RT شبکه پروفینت با IP آدرس جداگانه و یک رابط پروفینت اضافه (در مجموع چهار پورت)
 • رابط پروفیباس DP اضافه
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)
 • عرض : ۱۷۵mm

CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-1500 زیمنس

CPU 1511T-1 PN زیمنس

CPUهای تکنولوژیک پی ال سی S7-1500 زیمنس

 • CPU ایمن در برابر خطا همراه با صفحه نمایش
 • حافظه کاری شامل ۴MB برای کد و ۲۰MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱ns
 • برای کاربردهای سطح بالا و با قابلیت برنامه نویسی به زبان ++C/C
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و یک رابط RT شبکه پروفینت با IP آدرس جداگانه و یک رابط پروفینت اضافه (در مجموع چهار پورت)
 • رابط پروفیباس DP اضافی
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)
 • عرض : ۱۷۵mm

CPU 1511TF-1 PN زیمنس

 • نهایتا ۱۰ محور موقعیت
 • حافظه کاری شامل ۲۲۵KB برای کد و ۱MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۶۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • عرض : ۳۵mm

CPU 1515T-2 PN زیمنس

 • عموما ۷ و نهایتا ۳۰ محور موقعیت
 • حافظه کاری شامل ۷۵۰KB برای کد و ۳MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۳۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • عرض : ۳۵mm

CPU 1515TF-2 PN زیمنس

 • نهایتا ۳۰ محور موقعیت
 • حافظه کاری شامل ۷۵۰KB برای کد و ۳MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۳۰ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط شبکه پروفینت اضافه با آدرس IP جداگانه
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • عرض : ۷۰mm

CPU 1517T-3 PN/DP زیمنس

 • عموما ۷۰ و نهایتا ۱۲۸ محور موقعیت
 • حافظه کاری شامل ۳MB برای کد و ۸MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۲ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط شبکه پروفینت اضافه با آدرس IP جداگانه
 • رابط پروفیباس DP
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • عرض : ۱۷۵mm

CPU 1517TF-3PN/DP زیمنس

 • دارای ویژگی ایمن در برابر خطا
 • عموما ۷۰ و نهایتا ۱۲۸ محور موقعیت
 • حافظه کاری شامل ۳MB برای کد و ۸MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۲ns
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و حلقوی و یک رابط شبکه پروفینت اضافی با آدرس IP جداگانه
 • رابط پروفیباس DP
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • عرض : ۱۷۵mm

CPUهای ODK پی ال سی S7-1500 زیمنس

امروزه کاربران از برنامه‌هایی که با زبان‌های سطح بالا مانند ++C/C نوشته شده‌اند همراه با کنترل‌کننده‌های سیماتیک استفاده می‌کنند. شرکت زیمنس کنترلر پیشرفته CPU 1518 ODK و پکیج مهندسی ODK 1500S را برای همین منظور ارائه داده است. کاربر برنامه‌ سطح بالا را با Open Development Kit تولید و معادل آن را در برنامه STEP 7  برای کنترلر ایجاد می‌کند.

CPU1518-4 PN/DP ODK زیمنس

CPUهای ODK پی ال سی S7-1500 زیمنس

 • CPU همراه با صفحه نمایش
 • حافظه کاری شامل ۴MB برای کد و ۲۰MB برای داده
 • زمان اجرای هر بیت : ۱ns
 • برای کاربردهای سطح بالا و با قابلیت برنامه نویسی به زبان ++C/C
 • کنترلر و دستگاه ورودی/خروجی شبکه پروفینت
 • رابط ورودی /خروجی شبکه پروفینت یکپارچه با دو پورت برای ساختارهای خطی و یک رابط RT شبکه پروفینت با IP آدرس جداگانه و یک رابط پروفینت اضافه (در مجموع چهار پورت)
 • رابط پروفیباس DP اضافی
 • سیستم عیب‌یابی یکپارچه
 • داشتن امنیت تا ۴ درجه
 • سرو دسترسی به داده کنترلی واحد ساختاریافته (OPC UA)
 • عرض : ۱۷۵mm

مقاله ای که خواندید یکی از مقالات آموزشی ما در زمینه PLC بود. برای مطالعه مقالات بیشتر، روی لینک زیر کلیک کنید.

مقالات PLC

در صورتی که قصد داشتید به صورت کامل در زمینه PLC اطلاعات کسب نمایید ، توصیه می کنیم در کلاس آموزش plc آموزشگاه پایتخت فن آوری شرکت کنید. در این کلاس ها که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود، هر آنچه که شما برای ورود به بازار کار PLC نیاز دارید به صورت عملی در کارگاه آموزش داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

If you agree to these terms, please click here.