انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

شرکت زیمنس CPUهای متفاوتی با کارایی‌های متفاوت برای پی ال سی S7-1200  عرضه کرده است. این CPUها در دو دسته استاندارد و ایمن در برابرخطا (FailSafe) قرار می‌گیرند.  CPU های استاندارد در مدل‌های CPU 1211C ، CPU 1212C ، CPU 1214C، CPU 1215C و  CPU 1217C  و CPUهای نسخه ایمن در برابر خطا (FailSafe) در مدل‌های CPU 1212FC، CPU1214FC، CPU1215FC وجود دارند. هر یک از این CPUها باتوجه به نیاز می‌توانند توسعه پیدا کنند. CPUهای S7-1200می توانند نهایتا تا ۳ ماژول ارتباطی و تا ۸ ماژول سیگنال توسعه پیدا کنند. ماژول‌ها و بردهای سیگنال می توانند با یکپارچه شدن با کنترلر و بدون ایجاد تاثیری روی سایز فیزیکی آن، ورودی/خروجی های آنالوگ یا دیجیتال را توسعه دهند. ماژول‌های سیگنال می‌توانند به سمت راست CPUها متصل شوند تا ظرفیت ورودی/خروجی آنالوگ یا دیجیتال را افزایش دهند. CPU 1212C دو ماژول، CPU 1215C و CPU 1217C هشت ماژول سیگنال را می‌پذیرند. همه CPUهای پی ال سی S7-1200 می توانند از سمت چپ با نهایتا ۳ ماژول ارتباطی تجهیز شوند. این امر ارتباطات سریال یکپارچه و استفاده از دستگاه های مختلف ورودی/خروجی  توزیع شده را امکان پذیر می‌سازد. در ادامه به بررسی جزئی تر هر یک از مدل‌های CPU های پی ال سی S7-1200 پرداخته می شود:

CPUهای استاندارد PLCهای  S7-1200 زیمنس

CPU 1211C زیمنس

انواع PLCهای S7-1200 زیمنس

 • ظرفیت حافظه :  ۵۰KB
 • ۱۰ ورودی/خروجی یکپارچه (۶ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۴ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۴ خروجی رله‌ایی )
 • در سه مدل DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و DC/DC/RLY عرضه می‌شود.
 • قابل توسعه با یک برد سیگنال (SB) و حداکثر یک ماژول ارتباطی (CM)
 • دارای سه شمارشگر سریع با فرکانس ۱۰۰kHz

CPU 1212C زیمنس

CPUهای استاندارد PLCهای  S7-1200 زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۷۵KB
 • ۱۴ ورودی/خروجی یکپارچه (دارای ۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۶ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۶ خروجی رله‌ایی است. )
 • در سه مدل DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و DC/DC/RLY عرضه می‌شود.
 • قابل توسعه با یک برد سیگنال (SB) ، دو ماژول سیگنال و حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • دارای ۴ شمارشگر سریع ( ۳شمارشگر با فرکانس ماکزیمم ۱۰۰kHz و یکی با فرکانس ماکزیمم ۳۰kHz)

 

CPU 1214C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۰۰KB
 • ۲۴ ورودی/خروجی یکپارچه (۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی)
 • در سه مدل DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و DC/DC/RLY عرضه می‌شود.
 • ۲۴ ورودی/خروجی یکپارچه
 • قابل توسعه با یک برد سیگنال (SB) ، ۸ ماژول سیگنال (SB) و حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • ۶ شمارشگر سریع ( سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۱۰۰kHz و سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz)

CPU 1215C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۲۵KB
 • دارای ۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی است.
 • در سه مدل DC/DC/DC ، AC/DC/RLY و DC/DC/RLY عرضه می‌شود.
 • دارای دو رابط اترنت یکپارچه
 • قابل توسعه با یک برد سیگنال (SB)، ۸ ماژول سیگنال و حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • ۶ شمارشگر سریع ( سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۱۰۰kHz و سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz)
 • دو خروجی آنالوگ یکپارچه ۰-۲۰ میلی آمپر

CPU 1217C زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۵۰KB
 • ۲۴ ورودی/خروجی یکپارچه (۱۰ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و۴ ورودی ۱٫۵ ولت تفاضلی، ۶ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۴ خروجی ۱٫۵ ولت تفاضلی  )
 • درایور خط ورودی/خروجی (۱MHz-1.5v)
 • در مدل DC/DC/DC عرضه می‌شود.
 • دارای دو رابط اترنت یکپارچه
 • قابل توسعه با یک برد سیگنال (SB) ، ۸ماژول سیگنال (SM) و حداکثر سه ماژول ارتباطی (CM)
 • دو خروجی آنالوگ یکپارچه ۰-۲۰ میلی آمپر
 • چهار قطار پالس خروجی با فرکانس تا ۱MHz

 

CPUهای ایمن در برابر خطا (fail-safe) پی ال سی S7-1200 زیمنس

CPU 1212FC زیمنس

CPUهای ایمن در برابر خطا (fail-safe) پی ال سی S7-1200 زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۰۰KB
 • در دو مدل DC/DC/DC و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود.
 • ۱۴ ورودی/خروجی یکپارچه (۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۶ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۶ خروجی رله‌ایی)
 • دارای دو رابط اترنت یکپارچه
 • قابل توسعه با ماژول‌های  ورودی/خروجی CPU های استاندارد و fail-safe (یک برد سیگنال (SB)، حداکثر دو ماژول سیگنال (SM) و حداکثر ۳ ماژول ارتباطی (CM)
 • ۴ شمارشگر سریع ( سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۱۰۰kHz و یک شمارشگر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz)
 • دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۰-۲۴ میلی آمپر

CPU 1214FC زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۲۵KB
 • در دو مدل DC/DC/DC و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود.

۲۴ ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه (۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی)

 • قابل توسعه با ماژول‌های ورودی/خروجی استاندارد و fail-safe (یک برد سیگنال (SB)، حداکثر ۸ ماژول سیگنال استاندارد یا fail-safe (SM) و حداکثر۳ ماژول ارتباطی (CM)(
 • ۶ شمارشگر سریع ( سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۱۰۰kHz و سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz)
 • دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۰-۱۰ ولت

CPU 1215FC زیمنس

 • ظرفیت حافظه : ۱۵۰KB
 • در دو مدل DC/DC/DC و  DC/DC/RLY عرضه می‌شود.
 • ۲۴ ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه (۱۴ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت DC و ۱۰ خروجی دیجیتال ۲۴ ولت DC یا ۱۰ خروجی رله‌ایی)
 • دو رابط اترنت
 • قابل توسعه با ماژول‌های ورودی/خروجی استاندارد و fail-safe  (یک برد سیگنال (SB)، حداکثر ۸ ماژول سیگنال fail-safe یا استاندارد (SM) ، حداکثر۳ ماژول ارتباطی (CM) )
 • ۶ شمارشگر سریع ( سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۱۰۰kHz و سه شمارشگر با فرکانس نهایتا ۳۰kHz)
 • دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه ۰-۱۰ ولت
 • دو خروجی آنالوگ استاندارد ۰-۲۰ میلی آمپر

مقاله ای که خواندید یکی از مقالات آموزشی ما در زمینه PLC بود. برای مطالعه مقالات بیشتر، روی لینک زیر کلیک کنید.

مقالات PLC

در صورتی که قصد داشتید به صورت کامل در زمینه PLC اطلاعات کسب نمایید ، توصیه می کنیم در کلاس آموزش plc آموزشگاه پایتخت فن آوری شرکت کنید. در این کلاس ها که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود، هر آنچه که شما برای ورود به بازار کار PLC نیاز دارید به صورت عملی در کارگاه آموزش داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *